Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.4

ŚWIADOMOŚĆ WARUNKÓW I WYMAGAŃ RYNKU PRACY W OPINIACH STUDENTÓW W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

Krystyna Kmiotek, Jan Polaszczyk

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.4

Streszczenie

Warunki gospodarki opartej na wiedzy nie pozostają bez znaczenia dla sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy poszukują pracowników dobrze wykształconych, z wysokimi kwalifika-cjami, posługujących się językami obcymi, zaznajomionych z nowymi technologiami, z du-żym potencjałem rozwojowym, ale także posiadających rozwinięte umiejętności interperso-nalne. W literaturze tacy pracownicy są określani mianem pracowników wiedzy. Za cel ar-tykułu przyjęto identyfikację oczekiwań studentów podkarpackich uczelni wyższych, będą-cych potencjalnymi pracownikami wiedzy przed wejściem na rynek pracy. W oparciu o stu-dia literatury przedmiotu, głównie anglojęzycznej, dokonano charakterystyki pracowników wiedzy, a następnie zaprezentowano wyniki badań własnych ankietowych przeprowadzo-nych wśród 152 studentów podkarpackich uczelni. Analiza badań stanowiła próbę odpowie-dzi na następuje pytania: czy studenci mają świadomość warunków i wymagań rynku pracy, które niesie ze sobą gospodarka oparta na wiedzy? Czy młodzi ludzie poddają się pesymi-stycznym nastrojom płynącym z rynku pacy, czy też wierzą we własne możliwości i widzą szanse rozwoju własnej kariery? Badania wskazują, że podkarpaccy studenci są przekonani o dużej roli wiedzy i umiejętności, które mogą mieć decydujące znaczenie o otrzymaniu atrakcyjnej pracy. Mają świadomość znaczenia doświadczenia praktycznego, doceniają wa-gę kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, posiadanie specjalistycznej wiedzy i umie-jętności. Doceniają także znaczenie znajomości języków obcych w znalezieniu atrakcyjnej pracy. Jednakże są także przekonani o decydującym znaczeniu koneksji w tym względzie, stąd też wykazują dużą gotowość do emigracji w poszukiwaniu pracy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Amar D., Motivating knowledge workers to innovate: a model integrating motivation dynam-ics and antecedents, European Journal of Innovation Management, Vol. 7, No. 2, 2004
[2] Arthur M. B., Defillippi R. J., Lindsay V. J., On being a Knowledge Worker, Organizational Dynamics, Vol. 37, No. 4, 2008
[3] Generation Y: What they want from work. A summary report of the “Tell it how it is” Re-search 2008, Talentsmoothie 2008
[4] Guo W., Xiao H., Yang X., An Empirical Research on the Correlation between Human Capi-tal and Career Success of Knowledge Workers in Enterprise. Physics Procedia, No. 25, 2012
[5] International HR Best Practice Report. Leadership Development and Succession Manage-ment, A CRF Institute Benchmark Study on Top Employers, 2012
[6] Kayakutlu G., Laurent E. M., From knowledge worker to knowledge cultivator-effective dy-namics, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Sys-tem, 2012 IEEE
[7] Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-wa 2009
[8] Pracodawcy Podkarpacia 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów 2012
13 Pracodawcy Podkarpacia 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów 2012, s. 7.
[9] Trendence Graduate Barometer 2012, Trendence Institut GmbH, Berlin, www.trendence.com, z dn. 12.05.2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ŚWIADOMOŚĆ WARUNKÓW I WYMAGAŃ RYNKU PRACY W OPINIACH STUDENTÓW W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

AUTORZY:
Krystyna Kmiotek (1)
Jan Polaszczyk (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) 1. Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska 2. Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska,

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
rynek pracy, pracownicy wiedzy, oczekiwania pracodawców.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/99

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.4

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności