Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.61

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W UJĘCIU NORMY MIĘDZYNARODOWEJ ISO 26000 GUIDANCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY

Iwona ŚLĘZAK-GŁADZIK

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.61

Streszczenie

Na całym świecie wśród organizacji róŜnego typu i wielkości oraz związanych z nimi interesariuszy
wzrasta świadomość potrzeby i korzyści płynących ze społecznie odpowiedzialnej
działalności. Istota zagadnienia została dostrzeŜona takŜe przez Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną ISO, która w 2005 roku powała największą w dotychczasowej historii
Organizacji grupę roboczą ISO ds. odpowiedzialności społecznej. Efektem kilkuletniej pracy
grupy jest opublikowana w dniu 1 listopada 2010 roku norma ISO 26000 Guidance on social
responsibility. ISO 26000 to norma, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej
społecznej odpowiedzialności. Jest jednym z dokumentów rekomendowanych przez Komisję
Europejską organizacjom poszukującym formalnego podejścia do wdroŜenia społecznej odpowiedzialności. Ma zastosowanie do wszystkich rodzajów organizacji – publicznych, prywatnych
i pozarządowych, bez względu na ich wielkość i lokalizację. Zawiera wytyczne dotyczące
odpowiedzialności społecznej, natomiast nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona
ani właściwa do celów certyfikacji. Jaki jest cel i zakres normy ISO 26000? Jakie zasady
i obszary społecznej odpowiedzialności wskazuje? Jakie wytyczne dotyczące integrowania
społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji zawiera? Celem artykułu jest przybliŜenie
czytelnikowi zagadnienia społecznej odpowiedzialności oraz próba odpowiedzi na postawione
pytania.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca
społecznej odpowiedzialności, Bruksela 25 X 2011, http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF.
[2] PN-ISO 26000 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny,
Warszawa 2012.
[3] Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004,
http://www.ae.krakow.pl/~gap/doki/23sympozjum/odpbiz.pdf.
[4] Rudnicka A., CSR

Podsumowanie

TYTUŁ:
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W UJĘCIU NORMY MIĘDZYNARODOWEJ ISO 26000 GUIDANCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY

AUTORZY:
Iwona ŚLĘZAK-GŁADZIK

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
CRS, społeczna odpowiedzialność, ISO 26000

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/90

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.61

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.61

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności