Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.47

POLITECHNIKA RZESZOWSKA A SYSTEM TRANSPORTOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO I MIASTA RZESZÓW

Zdzisław JEDYNAK, Beata ROMANOWSKA

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.47

Streszczenie

W kraju jednym z niekorzystnych zjawisk społecznych są zamiany demograficzne, które
prowadzą do szybkiego starzenia się społeczeństwa. W nadchodzących latach nastąpi
znaczne ograniczenie liczby studentów szkół wyŜszych. Politechnika Rzeszowska to największa
uczelnia techniczna województwa podkarpackiego. Uczelnia kształci głównie osoby
zamieszkałe w tym regionie. Jednak niski poziom Ŝycia jego mieszkańców sprawia, Ŝe
dostępność poszczególnych obiektów, czyli realna moŜliwość skorzystania z oferty edukacyjnej,
odgrywa bardzo waŜną rolę jako kryterium wyboru wyŜszej szkoły.
Problematyka ta prowadzi do sformułowania głównego zagadnienia artykułu, którym
jest ocena dostępu do obiektów infrastruktury Politechniki Rzeszowskiej przez jej studentów
na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego poprzez rozpoznanie ich wielkości
i struktury potrzeb transportowych oraz ocenę systemu transportowego województwa podkarpackiego
i miasta Rzeszów. Przyjęto następujące etapy badania tego zagadnienia: charakterystyka
podsystemu transportu samochodowego i kolejowego województwa podkarpackiego;
charakterystyka systemu transportowego miasta Rzeszów; ocena dostępu do infrastruktury
Politechniki Rzeszowskiej. Zastosowane metody badawcze to przegląd dostępnych
opracowań statystycznych oraz badania ankietowe. Ankietę przeprowadzono na Wydziale
Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Wybrana próba badawcza obejmowała studentów
kierunku I stopnia logistyka. Ze względu na przyjęty cel i temat artykułu ocenę systemu
transportowego ograniczono do podsystemu transportu samochodowego i kolejowego.
Natomiast przyjmując kryterium lokalizacji i zasięgu działania ocenianej wyŜszej uczelni,
obszar geograficzny obejmuje województwo podkarpackie i miasto Rzeszów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,
http://www.bip.portal. prz.edu.pl (dostęp: 23.05.2012).
[2] Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, http://www.gddkia.gov.pl (dostęp: 04.11.2013).
[3] MPK Rzeszów, http://www.mpk.rzeszow.pl (dostęp: 04.11.2013).
Politechnika Rzeszowska a system transportowy… 105
[4] Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego Rzeszowa na lata 2010–2015, Biuletyn
Informacji Publicznej miasta Rzeszowa, Rzeszów, grudzień 2011.
[5] PKP Polskie Linie Kolejowe SA, http://www.plk-sa.pl (dostęp: 4.11.2013).
[6] Podkarpacie w liczbach, Urząd Statystyczny, Rzeszów 2012.
[7] Polska – podstawowe wielkości i wskaźniki w latach 1995–2012, Ministerstwo Gospodarki,
Departament Strategii i Analiz, Warszawa, wrzesień 2013.
[8] Raport samooceny dla kierunku studiów I stopnia Logistyka, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów (dostęp: 01.05.2013).
[9] Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
2012.
[10] Rzeczpospolita, Ranking Uczelni Akademickich 2012, http://www.rp.pl (dostęp:
19.09.2012).
[11] Rzeszów w liczbach, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów, październik

Podsumowanie

TYTUŁ:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA A SYSTEM TRANSPORTOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO I MIASTA RZESZÓW

AUTORZY:
Zdzisław JEDYNAK (1)
Beata ROMANOWSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) 1.  Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowsk
(1) brak
...

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
transport, transport miejski, uczelnia, kształcenie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/77

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.47

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.47

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności