Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
27 (3/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.21

MARKETING ANALYSIS OF THE GLOBAL ORGANIC PRODUCTS MARKET

Volodymyr PYSARENKO

DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.21

Abstract

The article deals with the theoretical and practical aspects of the development of the organic market in Ukraine in view of the retrospective dynamics and current trends of the world and domestic markets. The conducted analysis of the world and European markets for organic agricultural products shows the significant dynamics and prospects of realization of a wide range of products. Due to the fact that Ukraine has low logistical costs for the potential export of products to the European market and low cost of organic products due to low labor costs, as well as the potential of land resources, we consider that the export of organic products is promising. The analysis of the internal market for organic products shows little dynamics due to low purchasing power. Therefore, the development of the domestic organic agricultural sector is seen in the study of the foreign market and export orientation. The results of the study may be of practical value to producers and other participants in the Ukrainian organic market for forming their own production program, adjusting the production orientation and the range of products produced

Full text (pdf)

References

 1. Antonets, S.S., Antonets, A.S., Pysarenko, V.M. et al. (2010). Orhanichne zemlerobstvo: z dosvidu PP «Ahroekolohiia Shyshatskoho raionu Poltavskoi oblasti» [Organic farming: from the experience of PE Agroecology of Shishatsky district of Poltava region]. [In:] Pysarenko, V.M., ed., RVV PDAA. Poltava. Ukraine.
 2. Artysh, V.I. (2009). Organizational and economic prerequisites for the formation of an environmentally friendly product market in Ukraine. Ekonomika APK No. 2.
 3. —— (2013). Udoskonalennia upravlinnia vyrobnytstva orhanichnoi produktsii. [Improving the management of organic production]. Ekonomika APK [„Economics of agro-industrial complex] (electronic journal) No. 6. Access on the internet: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_6_6.
 4. —— (2014). Vyrobnytstvo orhanichnoi produktsii v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu.   [Production of organic products in the countries of the European Union]. Ekonomika APK [Economics of agro-industrial complex]. (electronic journal), No. 2. Access on the internet: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_2_15.
 5. Artysh, V.I., Chornyi H.M. (2010). Prospects for Organic Products Market Formation in Ukraine. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy, issue 154.
 6. Berlach, N. (2009). Mozhlyvosti uchasti Ukrainy v protsesi mizhnarodnoi spivpratsi u sferi rozvytku rynku orhanichnoho silskoho hospodarstva [Opportunities for Ukraine's participation in the process of international cooperation in the field of organic agriculture market development]. Aktualni problemy derzhavy i prava [Actual problems of the state and law]. (electronic journal), issue 51. Access on the internet: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_68.
 7. —— (2009). Kontseptsii rozvytku zakonodavchoho rehuliuvannia orhanichnoho vyrobnytstva v APK: porivnialno-pravovyi analiz [Concepts of development of legislative regulation of organic production in agroindustrial complex: a comparative legal analysis]. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy [Actual problems of improving the current legislation of Ukraine] (electronic journal), issue 25. Access on the internet: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_25_34. 
 8. Buy organic in Ukraine. Веб-сайт. Available at: https://buyorganic.in.ua/.  
 9. Chaika, T.O. (2011). Prerequisites for the development of the organic market in Ukraine. Marketynh i menedzhment innovatsiiNo. 4. Vol. 1.
 10. Dzhyhyrei, V.S. (2006). Ekolohiia ta okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha. [Ecology and environmental protection]. 4nd ed.  Znannia. Kyiv. Ukraine. Access on the internet: https://pidruchniki.com/19240701/ekologiya/suchasniy_stan_gruntiv_ukrayini_shlyahi_yogo_polipshennya.
 11. Global hunger continues to grow, says new UN report. Веб-сайт. Access on the internet: https://www.who.int/ru/news-room/detail/11-09-2018-global-hunger-continues-to-rise---new-un-report-says.
 12. Hranovska, V.H. (2017). Mekhanizmy stymuliuvannia rozvytku pidpryiemstv orhanichnoho sektoru: adaptatsiia svitovoho dosvidu [Mechanisms of stimulating the development of organic enterprises: adaptation of world experience]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and society] (electronic journal) No. 9. Access on the internet: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/66.pdf.
 13. —— (2017). Perspektyvy rozvytku pidpryiemstv orhanichnoho sektoru [Prospects for development of organic sector enterprises]. Ahrosvit [Agro-world] (electronic journal) No. 3. Access on the internet: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2335&i=1. 
 14. Hutorov, O.I. (2013). An objective need to look for alternative farming systems. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka [Organic production and food security]. Proceeding of the Materials of the international scientific-practical conference (Zhytomyr, 01st April 2013). Zhytomyr: Polissia.
 15. Lupenko, Yu.O. Formation of supply and demand in the organic market. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka [Organic production and food security]. Proceeding of the Materials of the international scientific-practical conference. (Zhytomyr, 01st  April 2013). Zhytomyr: Polissia. Access on the internet: http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf.
 16. Mylovanov, Ye.V. (2018) Naikrashchi svitovi praktyky derzhavnoi pidtrymky orhanichnoho silskohospodarskoho vyrobnytstva ta perspektyvy dlia Ukrainy [World best practices for state support for organic farming and prospects for Ukraine]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky” [„Mechanism of regulation of economy”] (electronic journal) No. 1. Access on the internet:  http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_37/Eugene_V_MilovanovThe_Best_World_Practices_of_Organic_Agricultural_Production_State_Support_and_Prospects_for_Ukraine.pdf.
 17. —— (2018). Mizhnarodni tendentsii rozvytku rynku orhanichnoi produktsii ta perspektyvy dlia Ukrainy. [International Organic Market Development Trends and Prospects for Ukraine]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy [Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine] (electronic journal). Ser.: Economics, agrarian management, business, issue 284. Access on the internet: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2018_284_14.
 18. —— (2018). Znachennia orhanichnoho silskoho hospodarstva u systemi rozvytku silskykh terytorii. [The importance of organic agriculture in the system of rural development]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Bulletin of Lviv National Agrarian University] (electronic journal). Ser.: Economics of Agroindustrial Complex. No. 25. Access on the internet: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2018_25_20.
 19. —— (2019). Pryntsypy zdorov’ia yak vahomyi faktor vplyvu na rozvytok orhanichnoho silskoho hospodarstva Ukrainy. [Health principles as a significant factor in the development of organic agriculture in Ukraine]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu [„Bulletin of the Ternopil National Economic University] (electronic journal), issue 1. Access on the internet: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_1_15.
 20. Organic products market in Ukraine. Веб-сайт. Access on the internet: http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/9994-rynok-orhanichnoi-produktsii-v-ukraini.html.
 21. The World of Organic Agriculture 2019. Organic World. Веб-сайт. Access on the internet: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2019.html
 22. There are already 617 organic producers in Ukraine, and demand for organic products is growing rapidly. Веб-сайт. Access on the internet: https://uhbdp.org/ua/news/project-news/1892-v-ukraini-vzhe-617-operatoriv-orhanichnoho-vyrobnytstva-i-popyt-na-orhanichnu-produktsiiu-strimko-zrostaie.
 23. Ukrainian organics have caused an international furore. Веб-сайт. Access on the internet: https://a7d.com.ua/novini/42341-ukrayinsk-organki-viklikali-mzhnarodnij-furor.html.

About this Article

TITLE:
MARKETING ANALYSIS OF THE GLOBAL ORGANIC PRODUCTS MARKET

AUTHORS:
Volodymyr PYSARENKO

AUTHORS AFFILIATIONS:
 Poltava State Agrarian Academy, Ukraine

JOURNAL:
Modern Management Review
27 (3/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
Organic market, organic production, organic agriculture, world market,
marketing research, conjuncture, export, import

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/431

DOI:
10.7862/rz.2020.mmr.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.mmr.21

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności