Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (4/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.29

SECRET INVENTION AS A FORM OF SECURING STATE INTERESTS IN THE FIELD OF DEFENSE AND STATE SECURITY

Ewa PONDEL

DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.29

Abstract

The purpose of this paper is to characterize a secret invention and to evaluate and analyze this legal institution in the context of security protection. A secret invention is an exception to the principle of disclosure of inventions, commonly used in both Polish and international patent law. This special solution is of great importance in the field of national defense and security, enabling control over the effects of research and development in the area of broadly understood security. The main research methods that were used in this work are the method of analysis, the legal-empirical method and the method of synthesis. System analysis allowed establishing patent protection principles and distinguishing the principle of public transparency in this area. A critical analysis based on the analysis of the texts of legal acts from the studied area allowed determining the essence of a secret invention, understand and interpret legal procedures related to the classification of the invention. On the other hand, legal and empirical studies were used to clarify doubts in the practical application of provisions of statutory law. In order to make the necessary generalizations and present the final conclusions, the synthesis method was applied.

Full text (pdf)

References

 1. Bender, L. (1995). Wynalazki. Warszawa: Arkady.
 2. Czarnocka, O. (2018). Wynalazek tajny. „Automatyka” nr 5.
 3. Dana, A. (2016). Wynalazek tajny jako komponent bezpieczeństwa państwa. „Secretum” nr 1(4).
 4. Demendecki, T., Niewęgłowski, A., Sitko, J., Szczotka, J., Tylec, G. (2015). Prawo własności przemysłowej. Komentarz. System Informacji Prawnej LEX 2015, e-version.
 5. Doliński, J.M. Wynalazki z klauzulą „tajne”. Access on the internet: https://www.rp.pl/ artykul/986816-Dolinski--Wynalazki-z-klauzula--tajne-.html
 6. Hałas, R.G. (2017). Komentarz do art. 265 k.k. [in:] Grześkowiak, A., Wiak, K., red., Kodeks karny. Komentarz. Warszawa.
 7. Hoc, S. (2017). Komentarz do art. 266 k.k. [in:] Grześkowiak, A., Wiak, K., red., Kodeks karny. Komentarz. Warszawa.
 8. Kamuda, D. (2018). Wybrane aspekty przestępczości skierowanej przeciwko informacjom niejawnym – art. 265 and 266 P.C. „Modern Management Reviev”, Vol. XXIII, 25, No. 1.
 9. Leciak, M. (2011). Prawnokarne aspekty nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych. „Studia Iuridica Toruniensia”, Vol. IX, Toruń.
 10. Miklasiński, Z. (2001). Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa: Urząd Patentowy RP.
 11. Nowińska, E. (1982). Wywłaszczenie patentu w prawie polskim. „Zeszyty Naukowe UJ Prace a Wynalazczość i Ochrony Własności Intelektualnej”, No. 29.
 12. Orłowski, B. (1999). Technika. Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 13. Pomykała, M. (2011). Bezpieczeństwo państwa jako ważny interes publiczny uzasadniający reglamentację działalności gospodarczej [in:] Karpiuk, M., red., Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Problematyka prawna i aksjologiczna. Warszawa: AlmaMer.
 14. Sakowicz, A. (2017). Komentarz do art. 265 k.k. [in:] Królikowski, M., Zawłocki, R., red., Kodeks karny. Część szczególna, Vol. II: Komentarz do artykułów 222–316. Warszawa.
 15. Sieńczyło-Chlabicz J. (2011). Prawo własności intelektualnej. Warszawa: LexisNexis.
 16. Skubisz, R. (2012). System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Vol. 14A, Warszawa: C.H. Beck.
 17. Szajkowski A. (2003). Prawo do patentu [in:] Szewc, A., Jyż, G., red., System prawa własności intelektualnej, t. 3. Warszawa: C.H. Beck.
 18. Szajkowski A. (1990) [in:] S. Sołtysiński, A Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego. Warszawa.
 19. Vall, du M. (2008). Prawo patentowe. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 20. Machlup, F. (1958). An Eeconomic Review of the Patent System, Washington D.C. 

About this Article

TITLE:
SECRET INVENTION AS A FORM OF SECURING STATE INTERESTS IN THE FIELD OF DEFENSE AND STATE SECURITY

AUTHORS:
Ewa PONDEL

AUTHORS AFFILIATIONS:
Ewa Pondel, M.A., assistant, Department of Law and Administration, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology Ignacy Łukasiewicz

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (4/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
security management, state security, secret invention, special services

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/407

DOI:
10.7862/rz.2019.mmr.29

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.mmr.29

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności