Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (3/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.22

CONSTITUTIONAL DUTY TO ENSURE SECURITY BY THE ADMINISTRATION IN POLAND

Marta POMYKAŁA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.22

Abstract

The purpose of this article is to present conclusions from the analysis of the essence and significance
of public tasks and constitutional principles that should guide the imposition of these
tasks on public and private entities. Due to the relatively wide context of action in the public
sphere, these considerations are limited to the sphere of protection and ensuring security.
Tasks in this area are subject to high specificity, therefore the purpose of the analysis is to
indicate different factors and conditions affecting the shape of security administration. The
method of analysis was used as the principal method of the researcher. Critical analysis was
used to determine the importance of public tasks and determine their scope in the sphere of
security. System analysis allowed explaining the current conditions of the security administration.
A comparative legal and legal analysis covered the provisions of the constitution and
legal acts regarding the functioning of administration and allowed to give appropriate directions
for their interpretation. In order to make the necessary generalizations, the synthesis
method was also used.

Full text (pdf)

References

Biernat, S. (1994). Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN

Błaś, A., Boć, J., Jeżewski, J. (2004). Administracja publiczna. Wrocław: Kolonia Limited. Constitution of the J. Republic of Poland of April 2, 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 78,
item 483, as amended)

Chochowski, K. (2014). Bezpieczeństwo publiczne jako dobro publiczne [in:] Woźniak, M., Pierzchała, E., ed., Dobra publiczne w administracji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Karpiuk, M. (2013). Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne. Warszawa:
Wydawnictwo Akademii Narodowej.

Knosala, E. (2006). Zarys nauki administracji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Korybski, A. (2010). Funkcje państwa [in:] Szmulik, B., Żmigrodzki, M., ed., Wprowadzenie do nauki o państw i polityce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Leoński, Z. (2010). Nauka administracji. Warszawa: C.H.Beck.
Łopatka, A. (2005). Prawoznawstwo. Warszawa: Iuris.


Niewiadomski, Z. (2010). Pojęcie administracji publicznej [in:] Hausner, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A., ed., System Prawa Administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego. Warszawa:
Wydawnictwo C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Pieprzny, S. (2008). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pieprzny, S. (2007). Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pomykała, M. (2015). Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
Seidler, G.L., Groszyk, H., Pieniążek, A. (2008). Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie.Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Stahl, M. (2007). Cele publiczne i zadania publiczne [in:] Zimmermann, J., ed., Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Stahl, M. (2019). Pojęcie administracji publicznej, jej cechy i funkcje [in:] Stahl, M., ed., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa.

Stasikowski, R. (2009). Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji, Bydgoszcz–Katowice: Wyd. Branta.

Szostak W. (1997). Współczesne teorie państwa. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Wiśniewski, B. (2013). System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno: WSPol.

Wyporska-Frankiewicz, J. (2010). Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Zieliński, E. (2006). Nauka o państwie i polityce. Warszawa: Elipsa.
Zimmermann, J. (2018). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

About this Article

TITLE:
CONSTITUTIONAL DUTY TO ENSURE SECURITY BY THE ADMINISTRATION IN POLAND

AUTHORS:
Marta POMYKAŁA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Marta Pomykała, DSc, PhD, Associate Prof., prof. PRz, Rzeszów University of Technology,
Faculty of Management, Department of Law and Administration

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (3/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
public tasks, security administration, security management.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/400

DOI:
10.7862/rz.2019.mmr.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.mmr.22

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności