Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (1/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.3

CLUSTER ANALYSIS OF VOIVODSHIPS IN REGARD TO SOCIAL MEDIA USAGE IN ENTERPRISES AT THE BACKGROUND OF EU STATES

Paweł KACZMARCZYK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.3

Abstract

The aim of this work is to assess the development of voivodships in terms of social media usage in enterprises with the use of the clustering method. In the theoretical part of the work the rationale of the research study (significance of social media in business activities of post-industrial enterprises) and research methodology were included. The empirical part of the work involves presentation of the research results. So, within the framework of social media usage by enterprises, the rankings of voivodships were created and the clusters of voivodships were detected. Data from the years 2014–2017, provided by the Central Statistical Office of Poland, was used. The results served to compare and assess voivodships in individual years of the period from 2014 to 2017. The comparisons were carried out at the background of data relating to the social media usage by enterprises in EU states in the period 2014-2017.

Full text (pdf)

References

 1. Barger, V., Peltier, J.W., Schultz, E. (2016). Social media and consumer engagement: a review and research agenda. “Journal of Research in Interactive Marketing”, 10/4, p. 268-287.
 2. Bosseli, R., Cesarini, M., Mercorio, F., Mezzanzanica, M. (2014). How the social media contributes to the recruitment process? [in:] Rospigliosi A., Greener S., Eds., The proceedings of the European Conference on Social Media, Academic Conferences and Publishing International Limited, UK, p. 57-63.
 3. Castronovo, C., Huang, L. (2012). Social media in an alternative marketing communication model. “Journal of Marketing Development and Competitiveness”, 6/1, p. 117-134.
 4. Chaffey, D. (2015). Digital business and e-commerce management. Strategy, implementation and practice. Pearson: Harlow.
 5. Everitt, B., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster analysis, Chichester: John Wiley and Sons, Ltd..
 6. Gan, G., Ma, C., Wu, J. (2007). Data clustering: theory, algorithms, and applications, American Statistical Association and the Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, Alexandria, VA.
 7. Girard, A., Fallery, B., Rodhain, F. (2013). Integration of social media in recruitment: A Delphi study [in:] Bondarouk T., Olivas-Lujan M.R., Eds., Social media in human resources management. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, p. 97-120.
 8. Gravili, G., Fait, M. (2017). Social recruitment in HRM: a theoretical approach and empirical analysis. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
 9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014, GUS, Warszawa 2014 [accessed: 15.03.2018]. Access on the internet: http://www.gus.gov.pl.
 10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011–2015, GUS, Warszawa 2015 [accessed: 15.03.2018]. Access on the internet: http://www.gus.gov.pl.
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016, GUS, Warszawa 2016 [accessed: 15.03.2018]. Access on the internet: http://www.gus.gov.pl.
 12. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017, GUS, Warszawa 2017 [accessed: 15.03.2018]. Access on the internet: http://www.gus.gov.pl.
 13. Gzowska, W. (2016). Wybrane media społecznościowe jako narzędzie wspierające rekrutację. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 5, p. 79-92.
 14. Headworth, A. (2015). Social media recruitment: how to successfully integrate social media into recruitment strategy, London and Philadelphia: Kogan Page.
 15. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. „Przegląd Statystyczny”, 4, p. 307-327.
 16. Lubię to czy kupuję to? Jak media społecznościowe wspierają sprzedaż? Raport Izby Gospodarki Elektroniczne, 2016 [accessed: 15.03.2018]. Access on the internet: http://www.ecommercepolska.pl/files/3414/7137/ 0127/ LubieToCzyKupujeToSocialCommerceSierpien2016.pdf.
 17. Kaczmarczyk, P. (2017). Taxonomic analysis of voivodships development in terms of ICT usage in enterprises. “Folia Oeconomica Stetinensia”, 17/2, p. 83-96. DOI: 10.1515/foli-2017-0020.
 18. Lance, G.N., Williams, W.T. (1967). A general theory of classificatory sorting strategies: 1.  Hierarchical systems. “Computer Journal”, 9/4, p. 373-380.
 19. Mangold, W.G., Faulds, D.J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. “Business Horizons”, 52/4, p. 357-365. DOI: 10.1016/j.bushor.2009. 03.002.
 20. Meerman, S. (2010). The new rules of marketing an PR: How to use news releases, blogs, podcasting, viral marketing and online media to reach buyers directly. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 21. Milligan, G. (1996). Clustering validation: results and implications for applied analyses [in:] P. Arabie P., L.J. Hubert L.J., De Soete G., Eds., Clustering and classification. Singapore: World Scientific, p. 341–375.
 22. Mulder-Williamson, K., Taylor, E.M. (2013). Simplify social media for recruiting: a step-by-step handbook for implementing social media. Bloomington: iUniverse Inc..
 23. Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Warszawa: SGH, p. 57-108.
 24. Roebuck, K. (2012). Recruiting on social media with LinkedIn, Facebook and Twitter: high-impact strategies: what you need to know: definitions, adoptions, impact, benefits, maturity, vendors. Lightning Source, La Vergne, TN.
 25. Romesburg, H.C. (2004). Cluster analysis for researchers. North Carolina: Lulu Press, 2004.
 26. Safko, L., Brake, D.K. (2009). The social media bible. Tactics, tools & strategies for business success. New Jersey: John Wiley & Sons Inc..
 27. Scheibler, D., Schneider, W. (1985). Monte Carlo test of the accuracy of cluster analysis algorithms: a comparison of hierarchical and nonhierarchical methods. “Multivariate Behavioral Research”, 20/3, p. 283-304.
 28. Schlesinger, R. (2014). The suitability of social media for headhunters to recruit managers from and for the fashion business. Hamburg: Anchor Academic Publishing.
 29. Strożek, P., Jewczak M. (2016). Information and communication technologies in Poland - regional perspective [in:] Papież M., Śmiech S., Eds., The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, p. 208-217.
 30. Van Looy, A. (2016). Social media management: technologies and strategies for creating business value. Springer, Switzerland.
 31. Walesiak, M. (2004). Metody klasyfikacji [in:] Walesiak M., Gatnar E., Eds., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, p. 316-350.
 32. Ward, J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. “Journal of the American Statistical Association”, 58/301, p. 236–244.
 33. Weber, L. (2009). Marketing to the social web. How digital customer communities build your business. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 34. Wierzbicka, W. (2017). Regional Differentiation of Information Infrastructure in Poland in the Context of Building a Knowledge-Based Economy, Institute of Economic Research Working Papers, 141 [accessed: 15.03.2018]. Access on the internet: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/ Working_Papers/2017_No_141.pdf.
 35. Woźniak, J. (2016). Social media as an e-recruitment tool for different generations: methodological considerations and pilot study. “Human Resource Management”, 6, p. 103-124.

About this Article

TITLE:
CLUSTER ANALYSIS OF VOIVODSHIPS IN REGARD TO SOCIAL MEDIA USAGE IN ENTERPRISES AT THE BACKGROUND OF EU STATES

AUTHORS:
Paweł KACZMARCZYK

AUTHORS AFFILIATIONS:
Ph.D., Faculty of Economic Sciences and Information Technology, The State University of Applied Sciences in Plock

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (1/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
social media, e-commerce, e-recruitment, voivodships, linear ordering, clustering method.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/381

DOI:
10.7862/rz.2019.mmr.3

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.mmr.3

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności