Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.59

SPIRITUALITY AND JOB SATISFACTION. MEDIATING ROLE OF STRESS, GRATITUDE TOWARDS ORGANIZATION AND TRUST IN SUPERVISOR. MODERATING ROLE OF RELIGIOUS PRACTICES

Marcin WNUK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.59

Abstract

Spirituality is a relevant factor for employees job satisfaction. The aim of the study was to verify mechanisms of the positive impact of employees spirituality on job satisfaction through the reduction of stress, increased trust in the supervisor and gratitude towards organization. Additional aim was to check moderate role of religious practices measuring frequency of prayer and frequency of of Mass attendance between employees spirituality and job satisfaction. The subjects of conducted research. Were 804 employees from the different organizations. The following measures were used:  Employees Spirituality Scale, Gratitude Towards  Organization Scale, Trust in Supervisor Scale, Perceived Stress at Work Questionnaire and one item measures regarding job satisfaction, frequency of Mass attendance and frequency of prayer. Gratitude towards organization mediated between spirituality and job satisfaction. Trust in supervisor was a mediator between attitude towards coworkers and job satisfaction. Additionally stress mediated between  relationship with God or another “Higher Power” and job satisfaction. Moderating effect of frequency of prayer and frequency of Mass attendance between relationship to God or another “Higher Power” and job satisfaction as well as attitude towards coworkers was confirmed. The important role of employees spirituality for their job satisfaction was confirmed. Recognized mechanisms responsible for indirect positive impact of spirituality on job satisfaction through the gratitude towards organization, trust in supervisor support and stress.

Full text (pdf)

References

 1. Affeldt D.L., MacDonald D.A., The relationship of spirituality to work and organizational attitudes and behaviors in a sample of employees from a health care system, “Journal of Transpersonal Psychology” 2010, Vol. 42, No. 2.
 2. Byrne B.M., Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows, SAGE Publications, Thousand Oaks 1994.
 3. Carroll S.T., Stewart-Sickingb J.A., Thompson B., Sanctication of work: assessing the role of spirituality in employment attitudes Stephen, “Mental Health, Religion and Culture” 2014, Vol. 17, No. 6.
 4. Chirkowska-Smolak T., Grobelny J., Konstrukcja i wstępna analiza psychometryczna Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP), „Czasopismo Psychologiczne” 2016, t. 22, nr 1.
 5. Clark L., Leedy S., McDonald L., Muller B., Lamb C., Mendez T. et al., Spirituality and job satisfaction among hospice interdisciplinary team member, “Journal of Palliative Medicine” 2007, Vol. 10, No. 6.
 6. Emmons R.A., Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern, “The International Journal for the Psychology of Religion” 2000, Vol. 10, No. 1.
 7. Frese M., Social support as a moderator of the relationship between work stressors and psychological dysfunctioning, “Journal of Occupational Health Psychology” 1999, Vol 4, No. 3.
 8. Friedman P.H., Creating well-being: The healing path to love, peace, self-esteem and happiness. Saratoga, CA: R and E Publishers 1989.
 9. Gouldner A.W., The norm of reciprocity: A preliminary statement, “American Sociological Review” 1960, Vol. 25, No. 2.
 10. Hammer L., Kossek E., Yragui N., Bodner T., Hanson G., Development and validation of a multidimensional scale of family-supportive supervisor behaviors (FSSB), “Journal of Management” 2009, Vol. 35.

11.Hassan M., Nadeem A.B., Akhter A., Impact of workplace spirituality on job satisfaction: Mediating effect of trust, “Cogent Business & Management” 2016, Vol. 13, No. 1.

 1. Hooper D.T., Martin R., Beyond personal leader.member-exchange (LMX) quality: The effects of perceived LMX variability on employee reactions, “The Leadership Quarterly” 2008, Vol. 19.
 2. Karakas F., Spirituality and performance in organizations: a literature review, “Journal of Business Ethics” 2010, Vol. 94, No. 1.
 3. Kline R.B., Principles and practice of structural equation modeling, Guilford Press, New York 1998.
 4. Kolodinsky R.W., Giacalone R.A., Jurkiewicz C.L.,  Workplace values and outcomes: Exploring personal, organizational and interactive workplace spirituality, “Journal of Business Ethics” 2008, Vol. 81.

16.Kurt Y., Yamin M., Sinkovic N., Sinkovics R.R., Spirituality as an antecedent of trust and network commitment: The case of Anatolian Tigers, “European Management Journal” 2016, Vol. 34, No. 6.

 1. Levinson H., Reciprocation: The relationship between man and organization. “Administrative Science Quarterly” 2001, Vol. 9, No. 4.
 2. Manning L.K., Enduring as lived experience: exploring the essence of spiritual resilience for women in late life, “Journal of Religion and Heatlh” 2014, Vol. 53.
 3. Okulicz-Kozaryn A., Religiosity and Life Satisfaction Across Nations, “Mental Health, Religion and Culture” 2010, Vol. 13, No. 2.
 4. Pargament K.I., Koenig H.G., Perez L.M., The many methods of religious coping: development and initial validation of RCOPE, “Journal of Clinical Psychology” 2000, Vol. 56, No. 4.
 5. Pargament K.I., Tarakeshwar N., Ellison Ch.G., Wulff K.M., Religious coping among the religious: The relationship between religious coping and well-being in the national sample of presbyterian clergy, elders and members, “Journal for the Scientific Study of Religion” 2001, Vol. 40, No. 3.
 6. Pargament K.I., The psychology of religion and coping, Guilford, New York 1997.
 7. Park C.L., Religiousness/Spirituality and health: A meaning systems perspective, “Journal Behavioral Medicine”, 2007, Vol. 30.
 8. Sabatier C., Mayer B., Friedlmeier M., Lubiewska K., Trommsdorff G., Religiosity, family orientation, and life satisfaction of adolescents in four countries, “Journal of Cross-Cultural Psychology” 2001, Vol. 42.
 9. Sendjaya S., Pekerti A., Servant leadership as antecedent of trust in organizations, “Leadership & Organization Development Journal” 2010, Vol. 31, No. 7.

26.Sharma S., Singh K., Religion and Well-Being: The Mediating Role of Positive Virtues, “Journal of Religion and Heatlh” 2018.

 1. Steiger J.H., Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach, “Multivariate Behavioral Research” 1990, 25(2).
 2. Tranter B., Skrbis Z. Interpersonal trust, institutional trust and confidence in significant others among young Queenslanders, “Australian Journal of Political Science” 2009, Vol. 44, No. 4.
 3. Van Cappellen P., Toth-Gauthier M., Saroglou V., Fredrickson, B.L., Religion and well-being: The mediating role of positive emotions, “Journal of Happiness Studies” 2015.
 4. Walker A.G., The relationship between the integration of faith and work with life and job outcomes, “Journal of Business Ethics” 2013, Vol. 112.
 5. Ward E., Autonomous work groups: A field study of correlates of satisfaction, “Psychological Reports” 1997, Vol. 80.
 6. Wnuk M., Wdzięczność wobec organizacji jako nowy konstrukt w psychologii pracy. Właściwości psychometryczne Skali Wdzięczności wobec Organizacji, referat przygotowany na 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, 21–24 września 2017 r., Gdańsk.
 7. Wnuk M., The Employee Spirituality Scale as a New Measure of Employees' Spiritual Activity, “Current Psychology” 2018 (w trakcie recenzji).
 8. Wnuk M., Rola managerów dla satysfakcji z pracy pracowników w kontekście wymiany społecznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2018 (w trakcie recenzji).
 9. Wnuk M., Spostrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego jako istotny czynnik dla satysfakcją z pracy podległych im pracowników – weryfikacja modelu, , „Medycyna Pracy” 2018 (w przygotowaniu redakcyjnym).
 10. Wnuk M., Skala zaufania do przełożonego jako narzędzie do mierzenia zaufania do menadżerów, „Organizacja i Kierowanie” 2018 (w trakcie recenzji).  
 11. Wnuk M., Marcinkowski J.T., Do existential variables mediate between religious-spiritual facets of functionality and psychological wellbeing, “Journal of Religion and Health” 2014, Vol. 53, No. 1.
 12. Wood A.M., Froh J.J., Geraghty A.W., Gratitude and well-being: A review and theoretical integration, “Clinical Psychology Review” 2010, Vol. 30.
 13. Wood A.M., Maltby J., Gillett R., Linley P.A., Joseph S., The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies, Journal of Research in Personality” 2008, Vol. 42.

 

INTERNET SOURCES

 1. Zarzycka B., Tradition or Charisma-Religiosity in Poland [In:] Religion Monitor 2008. Europe Overview of Religious Attitudes and Practices, Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2008, http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-8D335224-48508547/bst/ReligionsMonitor_Europa_engl.pdf.

About this Article

TITLE:
SPIRITUALITY AND JOB SATISFACTION. MEDIATING ROLE OF STRESS, GRATITUDE TOWARDS ORGANIZATION AND TRUST IN SUPERVISOR. MODERATING ROLE OF RELIGIOUS PRACTICES

AUTHORS:
Marcin WNUK

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of Work and Organizational Psychology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
employees spirituality, gratitude towards organization, trust in supervisor, stress, job satisfaction

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/377

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.59

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.59

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności