Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.51

STANDARDIZATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORTING

Grażyna MICHALCZUK, Urszula KONARZEWSKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.51

Abstract

The aim of the article is to present standards, norms and guidelines being developed for standardization of social reporting aimed at communication on economic, social and environmental impact of market activities undertaken by companies. The article also focuses on the empirical research showing their practical implementation in the process of reporting concerning corporate social responsibility by companies included in the RESPECT Index. Considering the formulated purpose, the article assumes the following research hypothesis: the companies included in the RESPECT Index perceive the need to ensure the reliability and comparability of disclosed non-financial data, through the use of most common standards, norms and guidelines concerning the area of corporate social responsibility reporting. The realization of the article's purpose as well as the verification of the adopted research hypothesis is based on the review of the literature and documents containing recommendation concerning the reporting of corporate social responsibility as well as an analysis of the content of non-financial reports prepared by companies covered by the survey. Results of the research lead to the conclusion that regulations for corporate social responsibility reporting occupy a significant place in reports prepared by companies included in the RESPECT Index. Sustainability reporting guidelines and standards prepared by the Global Reporting Initiative are of particular importance in this field. However, it is necessary to take further steps to improve the quality of published reports and increase the level of their external verification, which give confidence that reporting data are reliable and can be basis for decision-making by stakeholders.

Full text (pdf)

References

 1. Anam L., Zasady raportowania – podstawa prawidłowego sporządzania raportów [in:]  N. Ćwik (ed.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2013.
 2. Dyląg R., Puchalska E., Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 75 (131), SKwP, Warszawa 2014.
 3. Kacprzak J., Anam L., Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących firm, Warszawa 2017.
 4. Lemus E., The importance of CSR in Financial Reporting Standards, „Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing”, 2016, Vol. 16, Issue 2.
 5. Martyniuk T., Szawczak K., Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym”, 2013, nr 314, s. 111.
 6. Mazurowska M., Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initative oraz International Integrated Reporting Comitee, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, Vol. 3, No. 1.
 7. Pakowska S., Wytyczne G3 I G3.1 Global Reporting Initiative dotyczące raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju – analiza porównawcza, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1 (2).
 8. Paszkiewicz A., Szadziewska A., Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668 „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2011, nr 41.
 9. Różańska E., Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2015, Vol. 3, No. 1.
 10. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 11. Sroka R., Raportowanie społeczne na świecie [in:]  N. Ćwik (ed.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013.
 12. Sully R., ISO 26000: the business guide to the new standard on social responsibility, „Impact Assessment and project Appraisal”, 2012, Vol. 30, No. 3.

 

LEGAL ACT

 1. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups (OJ L 330, 15.11.2014).

 

 

INTERNET SOURCES

 1. AccountAbility, Standards, http://www.accountability.org/standards/ (access: 12.02.2018).
 2. Fundacja Standardów Raportowania, Standard Informacji Niefinansowych, 2017, https://standardy.org.pl/wppsndrd/wp-content/uploads/2017/10/SIN.pdf (access: 07.02.2018).
 3. G4 Guidelines Transition to Standards, https://www.globalreporting.org/information/g4/transition-to-standards/Pages/default.aspx (access: 11.02.2018).
 4. Global Reporting Initiative, The external assurance of sustainability reporting, 2013, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-Assurance.pdf (access: 07.02.2018).
 5. IIRC, International Integrated Reporting Framework,  http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08THEINTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (access: 10.02.2018).
 6. International Organization for Standardization, ISO 26000:10, Guidance on Social Responsibility, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en (access: 10.02.2018).
 7. Investment and Enterprise Responsibility Review: Analysis of investor and enterprise policies on corporate social responsibility, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva, 2011, http://www.unctad.org/en/docs/diaeed20101_en.pdf (access: 11.02.2018).
 8. OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition, 2011, https://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf (access: 11.02.2018).
 9. RESPECT Index, Opis projektu, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu (access: 11.02.2018).
 10. United Nations Global Compact, After the signature. A Guide to engagement in the United Nations Global Compact, 2012, https://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/after_the_signature.pdf (access:  10.02.2018).

About this Article

TITLE:
STANDARDIZATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORTING

AUTHORS:
Grażyna MICHALCZUK (1)
Urszula KONARZEWSKA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
(2) University of Bialystok, Faculty of Economics and Management, Department of Finance, Accounting and Computer Science

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
corporate social responsibility reporting, standardization, RESPECT Index Companies.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/369

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.51

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.51

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności