Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.37

FAŁSZYWE PIENIĄDZE A BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOTÓWKOWEGO W OPINIACH PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA TRZYDZIESTOLATKÓW I CZTERDZIESTOLATKÓW

Mirosław Sołtysiak
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.37

Streszczenie

Od tysiącleci do obrotu gospodarczego przestępcy wprowadzają sfałszowane pieniądze (monety, banknoty). Na przestrzeni wieków fałszowaniem pieniądza zajmowali się przedstawiciele różnych grup społecznych: władcy, szlachta, księża, żydzi oraz przedstawiciele chłopów. Działania ich różniły się jednak wykorzystywanymi metodami oraz ich skalą. Władcy zazwyczaj w majestacie prawa obniżali zawartość szlachetnych metali w monetach. Szlachta, księża i żydzi bili fałszywą monetę wykorzystując metale nie szlachetne. A chłopi obcinali wąskie skrawki srebra z obrzeża monety. Aktualnie procederem tym zajmują się działające na szeroką skalę na międzynarodowych rynkach zorganizowane grupy przestępcze oraz pojedyncze osoby, które wykorzystując nowoczesne technologie komputerowe liczą na szybki zarobek. Niepokojący jest fakt, że takie działania coraz częściej podejmują osoby niepełnoletnie. Każdy z uczestników rynku w wyniku swojej nie uwagi lub braku odpowiedniej wiedzy może stać się ofiarą procederu fałszowania pieniędzy. Dlatego niezwykle istotnym zagadnieniem jest prowadzenie działań mających na celu podniesienie poziomu wiedzy statystycznego obywatela na ten temat.

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących znajomości zjawiska fałszowania pieniędzy przez przedstawicieli Polaków zaliczanych do grupy wiekowej 26–45 lat. Celem tych badań było podjęcie próby oceny stanu znajomości szaty graficznej i zabezpieczeń polskich banknotów przez ankietowanych oraz ich postawy w stosunku do obrotu fałszywymi znakami pieniężnymi. Ponadto określenie poziomu zaufania ankietowanych do obrotu gotówkowego w Polsce.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2010 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2011.
 2. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2011 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa 2012.
 3. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2012 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa 2013.
 4. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2013 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa 2014.
 5. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2014 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa 2015.
 6. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2015 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2016.
 7. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2016 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2017.
 8. Roczniki Statystyczny 1939. Główny Urząd Statystyczny Warszawa 1939.
 9. Sołtysiak M., Wybrane zagadnienia bankowości. Pojęcia i ćwiczenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.
 10. Sołtysiak M., Płacidła czyli pieniądz towarowy, „Magazyn Językowy” 2014, nr 27.
 11. Strauss W., Howe N., Generations: the history of America’s future, 1584 to 2069. William Morrow, New York 2008.
 12. Szwagrzyk J.A., Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w., Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990.
 13. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, PWN, Warszawa 1985.
 14. Zientara B., Mączak A., Ihnatowicz I., Landau Z., Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r., Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Podsumowanie

TYTUŁ:
FAŁSZYWE PIENIĄDZE A BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOTÓWKOWEGO W OPINIACH PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA TRZYDZIESTOLATKÓW I CZTERDZIESTOLATKÓW

AUTORZY:
Mirosław Sołtysiak

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
znaki pieniężne, fałszowanie pieniądza, opinie społeczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/355

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.37

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.37

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności