Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.32

WYBRANE ASPEKTY WIELKOPOLSKIEGO RYNKU NAJMU JEDNEGO DNIA

Łukasz MACH
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.32

Streszczenie

Nowe technologie, informatyzacja społeczeństwa oraz występowanie kryzysów gospodarczych przyczyniły się do powstania nowego paradygmatu w ekonomii, którego ideą jest współdzielone gospodarowanie zasobami. Rynkowa kolaboratywność działań istotnie wpłynęła na formę i zasady świadczenia usług hotelarskich jak i ich typ, kreując nową społeczność. Społeczność, która dzięki zastosowaniu technologii peer-to-peer świadczy usługi odpłatnego lub nieodpłatnego wynajmowania prywatnych zasobów, tworząc konkurencję do tradycyjnie świadczonych usług hotelarskich. W prezentowanym artykule dokonano zdefiniowania oraz parametryzacji wielkopolskiego prywatnego rynku najmu krótkookresowego (najmu jednego dnia). Zdefiniowanie wielkopolskiego rynku najmu, polegało na zbadaniu potencjału tego rodzaju najmu dla czterech miast na prawach powiatu, leżących w województwie wielkopolskim, tj. dla Poznania, Kalisza, Konina oraz Leszna. Konkluzją tego etapu badań jest postawienie stwierdzenie, iż reprezentantem wielkopolskiego rynku najmu jednego dnia jest wyłącznie miasto Poznań. Stwierdzenie to zostało oparte z uwzględnieniem kryterium reprezentatywności liczby ofert w badanych miastach. Natomiast proces parametryzacji wybranych aspektów rynku najmu jednego dnia polegał na zbadaniu kształtowania się cen najmu oraz ich rozkładów. Badania te pozwoliły również na określenie atrybutów jakimi cechują się zasoby mieszkaniowe użyczane na prywatnym rynku najmu jednego dnia. Dane użyte do przeprowadzenia badań uzyskano z jednego z najpopularniejszych serwisów internetowego typu peer-to-peer (Airbnb.com) i dotyczyły one ofert najmu. Niniejszy artykuł jako pierwszy w literaturze krajowej prezentuje potencjał rozwoju wielkopolskiego rynku najmu jednego dnia oraz podejmuje próbę identyfikacji jego parametrów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Aczel D.A., Complete Business Statistics, Richard D. Irwin, Boston 1989.
 2. Botsman R., Rogers R., What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York 2010.
 3. Dyal-Chand L., Regulating Sharing: The Sharing Economy as an Alternative Capitalist System, Tulane Law Review” 2015, Vol. 90, No. 2.
 4. Fang B., Ye Q., Law R., Effect of sharing economy on tourism industry employment, “Annals of Tourism Research” 2016, Vol. 57.
 5. Freedman D., Pisani R., Purves R., Statistics, W.W. Norton&Company, New York 1980.
 6. Gansky L., The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing, Penguin Books, New York 2010.
 7. Guttentag D.A., Smith S., Assessing Airbnb as a disruptive innovation relative to hotels: Substitution and comparative performance expectations, “International Journal of Hospitality Management” 2017, Vol. 64, July.
 8. Habibi M.R., Davidson A., Laroche M., What managers should know about the sharing economy, “Business Horizons” 2017, Vol. 60, Issue 1, January–February.
 9. Jaros B., Bariery i pozytywne tendencje w rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce, „Ekonomia i Środowisko” 2016, 2(57).
 10. Kathana W., Matzlerb K., Veidera V., The sharing economy: Your business model's friend or foe?, “Business Horizons” 2016, Vol. 59, Issue 6, November–December.
 11. Liang S., Schuckert M., Law B., Chen Ch., Be a “Superhost”: The importance of badge systems for peer-to-peer rental accommodations, “Tourism Management” 2017, Vol. 60.
 12. Mróz B., Odwrót od konsumpcjonizmu? Nowe tendencje w zrachowaniach współczesnych konsumentów, „Marketing i Rynek” 2015, nr 8.
 13. Ryther-Francom S., The Sharing Economy: Peer-to-peer Commerce is Shaking up Traditional Business Models, Utah Business, December 2015.
 14. Wang D., Nicolau J.L., Price determinants of sharing economy based accommodation rental: A study of listings from 33 cities on Airbnb.com, “International Journal of Hospitality Management” 2017, Vol. 62.
 15. Wardak P., Zalega T., Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumpcyjny, Studia i Materiały, nr 1(16), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2013.

NETOGRAFIA

 1. Castro S., The new economic model: Collaborative Consumption and the Sharing Economy, http://www.text100.com/hypertext/2013/06/sharingeconomy/ (dostęp: 3.05.2017 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYBRANE ASPEKTY WIELKOPOLSKIEGO RYNKU NAJMU JEDNEGO DNIA

AUTORZY:
Łukasz MACH

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
rynek nieruchomości, najem jednego dnia, ekonomia współdzielenia

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/350

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.32

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.32

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności