Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.29

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI VAT I JEGO WPŁYW NA PŁYNNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Marta KIJUK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.29

Streszczenie

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) stanowi jeden z najważniejszych filarów systemu ograniczania wielkości luki podatkowej dot. VAT w Polsce. W przeciwieństwie do innych elementów tego systemu, takich jak Jednolity Plik Kontrolny czy raportowanie danych bankowych w ramach Systemu Transakcyjnego Izby Rozliczeniowej, MPP wywiera znaczący wpływ na płynność przedsiębiorstwa. Ewidencjonowanie środków związanych z VAT na specjalnie do tego przeznaczonych rachunkach bankowych powoduje, że płynność przedsiębiorstwa z reguły się zmniejsza; również scenariusz całkowitej utraty płynności nie jest wykluczony. Ma to miejsce w szczególności w sytuacji, w której wypływ środków związanych z VAT w ramach MPP poprzedza ich wpływ, co wykazano na przykładzie, w drodze analizy porównawczej. Funkcjonujące w literaturze przedmiotu wskaźniki płynności wydają się niewystarczające do oszacowania wpływu MPP na płynność przedsiębiorstwa, z uwagi na brak rozróżnienia rodzajowego środków a vista na rachunkach bankowych, w związku z czym zaproponowano wprowadzenie modyfikacji istniejących wskaźników. Z kolei analiza zapotrzebowania na płynność za pomocą modeli określających optymalny poziom gotówki wykazuje, w zależności od przyjętych założeń, zwiększone zapotrzebowanie na płynność lub zwiększony koszt utrzymywania dotychczasowego poziomu płynności. Na uwagę zasługują też inne koszty związane z utrzymaniem płynności w reżimie MPP, np. opłaty bankowe. Wprowadzenie MPP ma zatem, z reguły, niekorzystny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa, zarówno z perspektywy zapotrzebowania na płynność, jak i bezpośrednich oraz pośrednich kosztów związanych z MPP.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Adalsteinsson G., The Liquidity Risk Management Guide. From Policy to Pitfalls, Wiley, Chichester 2014.
 2. Aven T., Quantitative Risk Assessment. The Scientific Platform, Cambridge University Press, New York 2011.
 3. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
 4. Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 5. Buljevich E.C., Park Y.S., Project Financing and the International Financial Markets, Springer, Berlin 2009.
 6. CIMA Study Text. Operational Paper F1. Financial Reporting and Taxation for Exam in 2017, BPP Learning Media, London 2016.
 7. Dahmen A., Jacobi P., Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2009.
 8. Endovitsky D.A., Popkova E.G. (red.), Management of Changes in Socio-Economic Systems, Springer, Cham 2018.
 9. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006.
 10. Kuchmacz J., VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 11. Motylska-Kuźma A., Wieprow J., Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Problemy i zadania, Difin, Warszawa 2013.
 12. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2010.
 13. Prędkiewicz K., Golej R., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Marina, Wrocław 2015.
 14. Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość korporacyjna, CeDeWu, Warszawa 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI VAT I JEGO WPŁYW NA PŁYNNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUTORZY:
Marta KIJUK

AFILIACJE AUTORÓW:
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
podatki, VAT, bankowość korporacyjna, zarządzanie płynnością

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/348

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.29

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.29

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności