Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.24

KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KLASTROWEJ W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW (2003–2013)

Marzena FRANKOWSKA, Justyna Maria MYSZAK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.24

Streszczenie

Stymulowanie i wsparcie rozwoju klastrów przez instytucje państwowe jest szeroko opisywane w dokumentach strategicznych zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Z tego względu zaskakujące okazują się wyniki badań literatury przedmiotu, które ukazują stosunkowo powierzchowne i ograniczone podejście do tej tematyki. Być może powodem zaistniałej sytuacji jest rozproszenie danych na temat klastrów i polityki klastrowej, czy też stosunkowo nowa problematyka związana z przynależnością do struktur UE. W Polsce klastry nie są nowym zjawiskiem, a działania realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości szczególnie w latach 2011–2013 przyczyniły się do rozkwitu klasteringu, stąd znaczenia nabiera pytanie o zakres i kształt realizowanej polityki klastrowej. W pierwszej części artykułu zidentyfikowano i przeanalizowano wszystkie dokumenty strategiczne o charakterze średnioterminowym, kształtujące bezpośrednio lub pośrednio politykę klastrową w Polsce w perspektywie dwóch (z trzech) okresów badawczych, to jest w okresie przedakcesyjnym do 2006 roku oraz w latach 2007–2013. W opracowaniu wykorzystano metodę faktograficzną, która bazując na wtórnych źródłach informacji umożliwiła w sposób chronologiczny i syntetyczny przedstawienie problematyki zarządzania rozwojem klastrów w Polsce od momentu jej zainicjowania. W drugiej części artykułu analizę dokumentów strategicznych uzupełniono o wskazanie podmiotów publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej oraz przedstawiono przykłady działań z zakresu wsparcia pośredniego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju klastrów w Polsce w badanym okresie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Baran M., Klasyfikacje klastrów i inicjatyw klastrowych. Wnioski dla systemu wspierania struktur klastrowych w Polsce [w:] Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, red. M. Stawicki, W. Pander, SGGW, Prace Naukowe nr 47, Warszawa 2008.
 2. Bembenek, B., Antecedencje i implikacje polskiej polityki klastrowej w kontekście wyzwań rozwoju klastrów, Rynek – Społeczeństwo – Kultura, nr 2(18)/2016.
 3. Bembenek B., Frankowska M., Havernikova K., Cluster policy as a determining factor for development of World Class-Clusters, Humanities and Social Sciences, Vol. XXI, 23 (4/2016), October–December 2016.
 4. Brodzicki, T., Szultka, S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 4 (110).
 5. Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, PARP, Warszawa 2016.
 6. GM zu Köcker, Garnatz, L., Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą, PARP, wyd. I, Warszawa 2012.
 7. Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
 8. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. Dzierżanowski M., PARP, wyd. I, Warszawa 2012.
 9. Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 10. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 11. Frankowska M., Myszak J.M., Jedliński M., Cluster policy report. V4 cluster policies and their influence on the viability of cluster organisations. Cluster policy in Poland, Visegrad Fund, December 2016.
 12. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) 2004–2006, Warszawa 2003.
 13. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) 2007–2013, Warszawa 2005.
 14. Nishimura J., Okamuro H., Subsidy and networking: The effects of direct and indirect support programs of the cluster policy, “Research Policy”, Vol. 40, Issue 5, June 2011.
 15. The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned, Commission Staff Working Document SEC (2008) 2637, Brussels, Belgium: EC.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KLASTROWEJ W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW (2003–2013)

AUTORZY:
Marzena FRANKOWSKA (1)
Justyna Maria MYSZAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
(2) Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
klastry, polityka klastrowa, dokumenty strategiczne, władze publiczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/343

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.24

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności