Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.23

ROLA BIZNESPLANU W ZARZĄDZANIU MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

Kazimierz CYRAN
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.23

Streszczenie

Zarządzenie przedsiębiorstwem w warunkach rynkowych wymaga podejmowania przemyślanych, uzasadnionych merytorycznie i trafnych decyzji. Przed ich podjęciem, należy zbadać dany problem, rozważyć alternatywy jego rozwiązania i dokonać wyboru najlepszego wariantu, przy uwzględnieniu możliwie największej liczby argumentów. Dokumentem, który daje możliwości przeanalizowania i wyboru optymalnych celów działania oraz sposobów ich osiągania jest biznesplan. Jest to narzędzie, które pozwala pozyskać inwestorów czy środki finansowe, a także umożliwia sprawną realizację zadań operacyjnych przy zapewnieniu kontroli nad ich efektami. Pomimo tego, że biznesplan jest powszechnie opracowywanym dokumentem, zdarza się, że przedsiębiorcy nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie daje ten plan w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celem tego opracowania była ocena roli, jaką odgrywa biznesplan w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem.

Przeprowadzone badania potwierdzają, że biznesplan jest ważnym dokumentem stanowiącym wyznacznik działania dla przedsiębiorców. Potwierdza to wysoki udział przedsiębiorstw, które opracowują plany biznesowe swojej działalności. W małych i średnich przedsiębiorstwach tworzone są one głównie w celu oceny opłacalności przedsięwzięć gospodarczych przed ich uruchomieniem oraz pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Badane firmy w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystują przygotowane wcześniej biznesplany w procesie bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, a zakres ich wykorzystania w największym stopniu uzależniony jest od wielkości firmy. Plany biznesowe odgrywają największe znaczenie w zarządzaniu firmami średnimi, które oprócz funkcji zewnętrznej, dostrzegają i doceniają korzyści związane z optymalizacją i kontrolą działań bieżących, jakie umożliwia plan. Dla firm najmniejszych biznesplany są narzędziem do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, głównie dotacji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Brinckmann J., Grichnik D., Kapsa D., Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning-performance relationship in small firms, “Journal of Business Venturing” 25/2010.
 2. Ciechan-Kujawa M., Biznesplan standardy i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
 3. Ciosk M., Biznesplan jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, red. A.-A. Wadlewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 4. Hermaniuk T., Biznesplan. Pytania i odpowiedzi, Difin, Warszawa 2014.
 5. Kowalczyk J., Biznesplan, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 6. Matejun M., Sochacka M., Wykorzystanie biznesplanu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, red. M. Matejun, M. Szczepańczyk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 7. Pasieczny J., Biznesplan. Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 8. Ropęga J., Rola biznesplanu w przetrwaniu MŚP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, 2011.
 9. Skrzypek J., Biznesplan – model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2009.
 10. Skrzypek J., Biznesplan w 10 krokach, Poltext, Warszawa 2014.
 11. Szukalski S.M., Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, Difin, Warszawa 2016.
 12. Świerszcz K., Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław 2010.
 13. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWU, Warszawa 2017.
 14. Wang C., Walker E.A., Redmond J.L., Explaining the lack of strategic planning in SMEs: The importance of owner motivation, “International Journal of Organisational Behaviour” 2007, 12(1).

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROLA BIZNESPLANU W ZARZĄDZANIU MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

AUTORZY:
Kazimierz CYRAN

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
biznesplan, zarządzanie, małe i średnie przedsiębiorstwa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/342

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.23

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności