Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.10

ANALIZA SPOSOBÓW OGRANICZANIA BARIER DETERMINUJĄCYCH ROZWÓJ MAŁEJ FIRMY PRODUKCYJNEJ

Agnieszka RZEPKA, Ewa BOJAR, Zbigniew OLESIŃSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.10

Streszczenie

Małe przedsiębiorstwa przyczyniają się do aktywizacji siły roboczej na miarę regionu. Ich rolą jest również pobudzanie przedsiębiorczości, przez co przyczyniają się do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Aktywność takich podmiotów wpływa na pojawienie się dalszych inicjatyw gospodarczych. Działalność małych firm pobudza konkurencyjność regionu i rozszerza zakres inwestycji w regionie. Poza tym, działalność małych przedsiębiorstw pozostaje źródłem dochodów do budżetów regionalnych, co może zostać przeznaczone na cele rozwojowe tego regionu. Trzeba też wspomnieć, że małe firmy (w tym wyszczególnione w tytule artykułu firmy produkcyjne) pobudzają władze samorządowe do działania na rzecz rozwoju regionu. Problematyka barier rozwoju małych przedsiębiorstw, w tym produkcyjnych, wymaga poświęcenia temu tematowi większej uwagi ze względu na aktualność tego problemu w polskiej gospodarce, a także konieczność podjęcia działań umożliwiających minimalizowanie tych barier .Dotychczasowa praktyka analizy barier małych firm skłania do sformułowania następujących pytań: Jakie są czynniki determinujące rozwój małych przedsiębiorstw, w tym produkcyjnych? W jaki sposób można te bariery przezwyciężać?Podjęcie działań podejmowanych w celu przezwyciężenia barier niesie ze sobą liczne dylematy, a nieraz także i pewne ryzyko. Celem artykułu jest analiza sposobów ograniczania barier determinujących rozwój małej firmy produkcyjnej. Jako przykład wykorzystano firmę Pro-Art. W Polsce wciąż niewiele jest badań na temat skutecznych sposobów niwelowania barier rozwoju małych firm, zwłaszcza o profilu produkcyjnym. Niedostateczna jest także wiedza w zakresie doskonalenia tych procesów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Alexander M., Getting to Grips with the Virtual Organization, ,,Long Range Planning” 2010, No. 30.
 2. Barcik A., Barcik R. (red.), Rozwój lokalny i regionalny, Wyd. ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005.
 3. Bieniok H. (red.), Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, Wyd. AE Katowice, Katowice 2003.
 4. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsię-
  biorstw, Warszawa 2000.
 5. Dmowski Z., Gostomski E., Śledź L., Małe i średnie firmy we Wspólnocie Europejskiej
  i możliwości ich współpracy z Polską,
  Instytut Gospodarki Światowej, PWE, Warszawa 1992.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
 7. http://www.egospodarka.pl/38169,Produkcja-w-Polsce.
 8. Piątkowski W., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 10. Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warszawa–Poznań 2002.
 11. Starczewska-Krzysztoszek M., Bariery rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce, ,,Indos – Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” 2008, nr 2.
 12. Sułkowski Ł., Bariery rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2003.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA SPOSOBÓW OGRANICZANIA BARIER DETERMINUJĄCYCH ROZWÓJ MAŁEJ FIRMY PRODUKCYJNEJ

AUTORZY:
Agnieszka RZEPKA (1)
Ewa BOJAR (2)
Zbigniew OLESIŃSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
(2) Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
(3) Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (1/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
bariery, rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/329

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.10

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności