Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.7

INNOWACYJNOŚĆ POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE PROBLEMATYKI POMIARU

Rafał KLÓSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.7

Streszczenie

Innowacyjność staje się współcześnie determinantą rozwoju prawidłowo funkcjonujących gospodarek. Pod koniec drugiej dekady XXI wieku to właśnie ta zdolność oraz chęć do ciągłego poszukiwania i stosowania w praktyce nowych idei i rozwiązań jest coraz częściej łączona z postępem czy wprowadzaniem korzystnych zmian zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Złożoność tej problematyki powoduje jednak duże problemy z kwantyfikacją, przy czym pomiar jest możliwy, ale niejednoznaczny. Na potrzeby badań innowacyjności cechy diagnostyczne wymagają uszczegółowienia, czyli najpierw wskazania, a później zastosowania starannie wybranego zestawu mierników. Kompleksowe podejście do tych kwestii jest zagadnieniem skomplikowanym, ale próby podejmowane są już od kilkudziesięciu lat. Długa tradycja kompromisów między wykorzystywaniem zebranych i dostępnych danych statystycznych a przesłankami merytorycznymi powoduje, że w analizach porównawczych zjawisk złożonych, do których niewątpliwe zaliczyć można innowacyjność, wyboru ostatecznego zestawu cech diagnostycznych dokonuje się na zasadzie – „najlepszy z możliwych”. Ustalenie optymalnego zbioru wskaźników innowacyjności ogranicza przede wszystkim fakt braku lub ograniczonej dostępności wiarygodnych, kompletnych i w pełni porównywalnych danych rzeczywistych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono genezę podejmowanych działań zmierzających do opisu innowacyjności oraz aktualne międzynarodowe standardy jej pomiaru.  Ocena innowacyjności polskiej gospodarki prowadzi do wniosku, że nasz kraj zajmuje dalekie miejsca wśród państw unijnych i wymaga ewolucyjnych zmian w tym zakresie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Adams R., Bessant J., Phelps R., Innovation management measurement: A review, International Journal of Management Reviews, Vol. 8, Issue 1, Oxford 2006.
 2. Badiola-Sanchez A., Coto-Millan P., Determinants of technical efficiency and technological innovation of European regions in the period 2002-2006, Journal of Business Management and Applied Economics, Issue  5, 2012.
 3. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 4. Budziewicz-Guźlecka A., Rozwój kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin 2014.
 5. CPROST Report 97-06: The Use Of National Systems Of Innovation Models To Develop Indicators Of Innovation And Technological Capacity, Holbrook, Vancouver 1997.
 6. Czaplewski M., Oddziaływanie telekomunikacji na nowe formy działalności gospodarczej (rozdział), [w:] Rynek Usług Telekomunikacyjnych, H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 7. Czaplewski M., Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, EPU nr 117, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 8. Drab-Kurowska A., Polityka konkurencji na rynku e-commerce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, Szczecin 2013.
 9. European Innovation Scoreboard 2001, European Commission, Luxembourg 2001.
 10. European Innovation Scoreboard 2002, European Commission, Luxembourg 2002.
 11. European Innovation Scoreboard 2003, European Commission, Luxembourg 2003.
 12. European innovation scoreboard 2004. Comparative analysis of innovation performance, Commission of the European Communities, Brussels 2004.
 13. European innovation scoreboard 2005. Comparative analysis of innovation performance, European Communities 2006.
 14. European innovation scoreboard 2006. Comparative analysis of innovation performance, European Communities 2007.
 15. European innovation scoreboard 2007. Comparative analysis of innovation performance, European Communities, Italy 2008.
 16. European innovation scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation performance, European Communities, Belgium 2009.
 17. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, European Union, Belgium 2010.
 18. European Union Scoreboard 2016, European Union, Belgium 2016.
 19. European Innovation Scoreboard 2017, European Union, Belgium 2017.
 20. European Innovation Scoreboard 2017 – Methodology Report, European Union, Belgium 2017.
 21. Godin B., The obsession for competitiveness and its impact on statistics: the construction of high-technology indicators, “Research Policy”, Vol. 33, Issue 8, 2004.
 22. Godin B., The rise of innovation surveys: Measuring a fuzzy concept, Working Paper for the Canadian Science and Innovation Indicators Consortium, Project on the History and Sociology of S&T Statistics, Montreal 2002.
 23. Hollanders H., van Cruysen A., Rethinking the European Innovation Scoreboard: A New Methodology for 2008-2010, Pro Inno Europe, Inno Metrics, Maastricht 2008.
 24. Hollanders H., Esser F.C., Measuring innovation efficiency, INNO-Metrics, Maastricht 2007.
 25. Innovation Union Scoreboard 2010, European Union, Belgium 2011.
 26. Innovation Union Scoreboard 2011, European Union, Belgium 2012.
 27. Innovation Union Scoreboard 2012, European Union, Belgium 2012.
 28. Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, Belgium 2013.
 29. Innovation Union Scoreboard 2014, European Union, Belgium 2014.
 30. Innovation Union Scoreboard 2015, European Union, Belgium 2015.
 31. Janasz W., Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw [w:] Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Śniadek, J. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 32. Klóska R., Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2015
 33. Marins L., The challenge of measuring innovation in emerging economies’ firms: a proposal of a new set of indicators on innovation, United Nations University, UNU-MERIT, Maastricht 2008.
 34. Markowska M., Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 35. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, European Commission, Paris 2005.
 36. Oslo Manual: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, European Commission, Paris 1997.
 37. Pawlik A., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej, Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 102: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 38. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, 1992.
 39. Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data, OECD, 1990.
 40. Radawiec P., Gospodarka oparta na wiedzy – wizja realna czy odległe marzenie Polski, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 4 (28) 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 41. Rutkowska-Gurak A., W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju [w:] Innowacyjna metropolia. Konkurencyjny region, red. M. Słupińska, Folia Oeconomica 246, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 42. Schramm C. (red.), Innovation Measurement: Tracking the State of Innovation in the American Economy, A Report to the Secretary of Commerce by The Advisory Committee on Measuring Innovation in the 21st Century Economy, 2008.
 43. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 44. Stec M., Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” nr 11–12/2009, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
 45. Strahl D., Markowska M., Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności
  w unijnej statystyce,
  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1142, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 46. The Measurement of Human Resources Devoted to S&T, OECD/EC/Eurostat 1995.
 47. The Measurment of Scientific and Technical Activities: Proposed Standard Practice for Syrveys of research and Development, OECD, Paris 1963.
 48. The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators, OECD 1994.
 49. Tohidi H., Jabbari M., Innovation Measurement in Current Dynamic and Competitive Environment, “Procedia Technology” 1 (2012).
 50. Wojtas M., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
INNOWACYJNOŚĆ POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE PROBLEMATYKI POMIARU

AUTORZY:
Rafał KLÓSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (1/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
innowacyjność, wskaźniki innowacyjności, Sumaryczny Indeks Innowacyjności

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/326

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.7

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.7

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności