Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.41

STRES I STRESORY W PRACY WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKA

Oktawia JURGILEWICZ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.41

Streszczenie

W zindustrializowanym społeczeństwie, gdzie tempo życia ciągle wzrasta, słowo stres słyszy się każdego dnia, gdyż ma ono styczność ze wszystkimi sferami naszego życia. Na przestrzeni wieków zmieniały się czynniki wywołujące stres i tym samym reakcje na nie ulegały swoistemu przekształcaniu. Niewątpliwie stres i stresory wpływają na poczucie bezpieczeństwa pracownika, który zobowiązany jest wykonywać powierzone mu czynności zawodowe w nienaganny sposób. Jest to zjawisko nieuniknione, które oddziałuje na nasze życie prywatne, jak też i zawodowe. Choć najczęściej stres postrzegany jest negatywnie, tym niemniej można znaleźć i pozytywne strony tego zjawiska. Dla jednych stanowi on siłę napędową do aktywności będąc swoistego rodzaju motywatorem do dalszego działania
w obranym kierunku, innych hamuje w dalszych poczynaniach i w konsekwencji może doprowadzić do rezygnacji z zajmowanego stanowiska w miejscu pracy, a nawet i do poważnych zaburzeń w zdrowotnym funkcjonowaniu człowieka. Każdy z nas reaguje na stres różnorodnie. Stan ten zależny jest od szeregu czynników, które kształtują poczucie danego bezpieczeństwa w miejscy wykonywanej przez pracownika pracy. Jednym z nich niewątpliwie wydają się być prace, które wykonywane są w warunkach niebezpiecznych, np. prace na wysokościach, prace budowlane, ale też te, które wpływają na życie innych ludzi czego najlepszym przykładem jest wykonywanie zawodu lekarza. Artykuł prezentuje poczucie stresu, jak też i podstawowe stresory, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa człowieka w miejscu wykonywania swojej pracy zawodowej ukazując jego dwa aspekty – pozytywny i negatywny.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bańka A., Psychologia pracy, Wyd. Gemini, Poznań 1996.
 2. Biela A. (red.) Stres w pracy zawodowej, Wyd. KUL, Lublin 1990.
 3. Cymborowski S., Zegary biologiczne, Wyd. PWN, Warszawa 1989.
 4. Dudek B., Waszkowska M., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed negatywnymi skutkami stresu zawodowego, Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.
 5. Edelmann R.J., Konflikty w pracy, Wyd. GWP, Gdańsk 2003.
 6. Everly Jr G.S., Rosenfeld R., Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 7. Hartley M., Stres w pracy, Wyd. Jedność, Kielce 2005.
 8. Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, Wyd. PWN, Warszawa 1979.
 9. Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wyd. CIOP, Warszawa 2000.
 10. Kozłowski S., Granice przystosowania, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 11. Litzke S.M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Wyd. GWP, Gdańsk 2007.
 12. Łoboda M., Stres w pracy zawodowej [w:] Wybrane zagadnienia. Czynniki stresogenne w organizacji, red. A. Biela, Wyd. KUL, Lublin 1990.
 13. Oniszczenko W., Stres to brzmi groźnie, Warszawa 1998.
 14. Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 15. Ratajczak Z., Wsparcie społeczne w środowisku pracy a stres i jego skutki zdrowotne [w:] Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy, red. Z. Ratajczak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
 16. Schutz D.P., Schutz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. PWN, Warszawa 2000.
 17. Szewczuk W., Psychologia, Wyd. WiSP, Warszawa 1990.
 18. Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 19. Terelak J.F., Psychologia stresu, Wyd. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2001.
 20. Terelak J.F., Człowiek i stres, Wyd. Branta, Bydgoszcz 2008.
 21. Wieczorek S., Podstawy psychologii pracy i ergonomii, Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg 2005.
 22. Zielińska E., Źródła stresu w środowisku pracy [w:] Stres i jego modelowanie, red.
  J. Szopa, M. Harciarek, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STRES I STRESORY W PRACY WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKA

AUTORZY:
Oktawia JURGILEWICZ

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
stres, stresory, bezpieczeństwo w miejscu pracy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/310

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.41

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.41

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności