Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.37

INFLUENCE OF ACQUAINTANCESHIP WITH A MASS EVENT RULES AND REGULATIONS ON THE PERCEPTION OF THE SELECTED ASPECTS OF SAFETY BY PARTICIPANTS

Joanna WOŹNIAK, Karol FILL
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.37

Abstract

Each and every mass event is an enormous logistics undertaking. The principal task of the organizers of a mass event is to make sure that those who participate in it are safe. Ensuring safety during a mass event consists in, among others, organizing the services ensuring the safety of an event venue. The principal objective of this dissertation was to study the mass event participants′ satisfaction with the selected aspects of safety, which included: the actions of the security staff members, the work of the information services, and also medical security. In this dissertation, it is as well the results of research concerning acquaintanceship with the rules and regulations of an event, and also the influence exerted by it upon the perception of the above-described aspects of safety by participants in an event. The research was conducted in February, 2016, on the group of 2,300 individuals, who had participated in XXII Rzeszow Juwenalia, the largest student festival organized in the South-East of Poland. Conducting a survey amongst participants in XXII Rzeszow Juwenalia made it possible to achieve the described objectives, and also to obtain plenty of information concerning that event. For the analysis of data, the STATISTICA program was used. In order to determine the correlation between qualitative traits and the quantitative ones, the ANOVA
Kruskal-Wallis test by ranks was used.

Full text (pdf)

References

 1. Aronson E. et al., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 2. Eurostat regional yearbook 2012, Focus on European cities, http://ec.europa.eu/
  eurostat/documents/3217494/5735109/KS-HA-12-001-12-EN.PDF/7fe23280-0753-4879-93bd-4b5878fae0b4?version=1.0 (dostęp: 21.12.2015).
 3. Markowski D., Tłum jako podmiot zachowań zbiorowych [in:] Bezpieczeństwo imprez masowych, collective publication, eds. E. Ura and S. Pieprzny, RS Druk, Rzeszów 2012.
 4. Parszowski S., Kruczyński A., Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Difin, Warszawa 2015.
 5. Piwiński J., Modelowanie zbiorowych zachowań ludzkich jako narzędzie wspomagające zarządzanie kryzysowe, „Pomiary Automatyka Robotyka” 2010, 14 (2).
 6. Raport z kontroli wzorców umów stosowanych przez organizatorów imprez masowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2008.
 7. Regulamin imprezy – Rzeszowskie Juwenalia, www.rzeszowskiejuwenalia.pl (accessed: 01.09.2016).
 8. Ordinance of the Minister of Health of 6th February, 2012, on Minimum Requirements Concerning Medical Security of a Mass Event (“Journal of Laws” of 17th February, 2012, item 181).
 9. Trzos A., Zabezpieczenie medyczne imprez masowych, Konspekt z Konferencji: Bezpieczeństw na Uczelniach Wyższych. Organizacja imprez masowych, Instytut PWN, Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, 27.06.2016.
 10. Act on Mass Event Security of 20th March, 2009 (“Journal of Laws” of 2009, issue 62, item 504).
 11. Wolniak R., Skotnicka B., Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 12. Woźniak J., Assessment of satisfaction and loyalty of mass event participants as exemplified by XXIII Rzeszow Juwenalia [in:] Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers’ Demands: Foundation “Cognitione”, eds. A. Ujwary-Gil, A. Nalepka, Nowy Targ and WSB-NLU, Vol. 16, Nowy Sącz 2017,
  p. 455–465.
 13. Woźniak J., Preferred methods of acquiring information by mass event participants [in:] International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017, Masaryk University, Brno 2017, p. 308–315
 14. Zajdel M., Komputerowe modelowanie zachowań zbiorowości ludzkich w stanach paniki, rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2013.
 15. Zimon D., An Attitude of Subcarpathian’s Residents to Sustainable Solutions for Urban Transport, “International Letters of Natural Sciences” 2016, 50, p. 41–56.

About this Article

TITLE:
INFLUENCE OF ACQUAINTANCESHIP WITH A MASS EVENT RULES AND REGULATIONS ON THE PERCEPTION OF THE SELECTED ASPECTS OF SAFETY BY PARTICIPANTS

AUTHORS:
Joanna WOŹNIAK (1)
Karol FILL (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) M. of Eng., Department of Management Systems and Logistics, Rzeszow University of Technology
(2) M. of Eng., coordinator of Rzeszow Juwenalia in the years: 2015–2016, Brend Group

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
24 (3/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
mass events, safety, quality of services

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/306

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.37

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.37

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności