Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.33

ZNACZENIE PROGRAMÓW GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W PROCESACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Anna OSTROWSKA-DANKIEWICZ, Tomasz TOMCZYK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.33

Streszczenie

Celem opracowania jest określenie istoty oraz znaczenia grupowych ubezpieczeń na życie dla zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw oraz wskazanie ich praktycznego wpływu na te procesy poprzez omówienie, przeanalizowanie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń grupowych i przedstawienie przykładów oraz skutków ich wykorzystania. Według teorii ekonomii człowiek jest najcenniejszym elementem i najważniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa. Sukces firmy w dużym stopniu zależy od jego pracy, osiągnięć, wy-
dajności, zaangażowania i kreatywności. W związku z tym jego działania mogą wywierać ogromny wpływ na działalność gospodarczą i są wysoce ryzykowne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy popełnione przez człowieka, zarówno w procesie produkcyjnym, jak iw innych procesach wpływających na sprawne funkcjonowanie firmy są bardzo kosztowne i mają duże znaczenie w podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania. Każda firma powinna zatem zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników,
a redukcja absencji, szybka diagnoza dotycząca stanu zdrowia, krótsze nieobecności
i zmniejszenie rotacji kadry to główne zadania pracowników odpowiedzialnych za skuteczne i efektywne zarządzanie firmą. Szybka i dokładna identyfikacja zagrożeń pozwala na wczesne i dokładne podejmowanie decyzji, minimalizując niepewność w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zyskując przewagę konkurencyjną. Pracownik, jego zaangażowanie
i wydajność to ważne elementy każdej firmy. Zagrożenia związane z brakiem wykwa-
lifikowanego personelu, wydłużonym urlopem medycznym, przedłużonym leczeniem
i rehabilitacją, a ryzyko utraty niezadowolonych profesjonalistów z ich zdrowia, życia
i przyszłej emerytury stanowią ważne zagrożenia każdego pracodawcy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Choma A., Zarządzanie Ryzykiem, THiNK WSIZ Rzeszów Studenckie naukowe czaso-
  pismo internetowe ISSN 2082-1107, nr 4 (8), 2011.
 2. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 3. Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2015 roku, ZUS Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa 2015.
 4. Meulbroe L.K., Integrated Risk Management for the Firm: A Senior Manager’s Guide, Harvard Business School Soldiers Field Road Boston 2002.
 5. Slobosz J., Ziomko R., Zarzadzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 6. Standard zarządzania ryzykiem, Federation of European Risk Managemet Associations, AIRMIC, ALARM, IRM 2003.
 7. Wypadki przy pracy w okresie I–III kwartał 2016 r., „Monitoring Rynku Pracy”, GUS, Warszawa 2016.
 8. Krysiak Z., Jakość zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach działających w Polsce [w:] Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, red. S. Kasiewicz, Wolters Kluwer Warszawa 2011.
 9. Absencja chorobowa w 2015 r., ZUS Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa 2016.
 10. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 77, poz. 512 ze zm.).
 11. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1449).

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZNACZENIE PROGRAMÓW GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W PROCESACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH

AUTORZY:
Anna OSTROWSKA-DANKIEWICZ (1)
Tomasz TOMCZYK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
(2) PZU Życie S.A., Oddział w Rzeszowie

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
ryzyko, zarządzanie ryzykiem, grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/302

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.33

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.33

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności