Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.28

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESACH DECYZYJNYCH ORGANIZACJI

Waldemar KRZTOŃ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.28

Streszczenie

Społeczeństwo, w którym obecnie żyjemy, społeczeństwo informacyjne, odzwierciedla  najważniejszą cechę przemian społecznych i gospodarczych, czyli procesy tworzeniai gromadzenia informacji. Współcześnie informacja jest najważniejszym zasobem, a jej tworzenie, gromadzenie i przekazywanie jest określane jako zasadnicza działalność społeczno-gospodarcza. Wzrost znaczenia informacji jako zasobu ekonomicznego i składnika konkurencyjności powoduje, że informacja stała się niezbędna dla sprawnego funkcjono-wania i rozwoju organizacji. Wartościowa i pozyskana we właściwym czasie informacja zwiększa pewność w podejmowaniu trafnych decyzji.

Decydentom najczęściej najwięcej czasu zabiera praca nad informacjami. Często kierownik jest nietrafnie poinformowany z powodu nadmiaru informacji. W obszarze zarządzania newralgicznym punktem okazuje się nie wytwarzanie, przechowywanie i przekazywanie informacji, lecz jej analizowanie i filtrowanie.

Komunikowanie rozpatruje się jako jedną z najistotniejszych faz cyklu zarządzania Rozumianą jako prawidłowy obieg informacji wewnątrz organizacji oraz jej wymianęz otoczeniem. Komunikowanie łączy się ze wszystkimi elementami zarządzania, a skuteczne komunikowanie zapewnia osiągnięcie celów organizacji.

Proces decyzyjny zachodzi w systemie często nazywanym systemem informacyjno-
-decyzyjnym. Ponieważ obejmuje wszystkie procesy dostarczania decydentom właściwych, terminowych i potrzebnych informacji, które umożliwiają podejmowanie decyzji mających wpływ na sprawność funkcjonowania organizacji.

Celem artykułu jest próba usystematyzowania problematyki zarządzania informacjami
w organizacji. Artykuł zawiera podstawowe pojęcia związane z informacją i komunikacją
w procesach decyzyjnych organizacji. Zaprezentowano w nim rolę informacji w zarządzaniu oraz wybrane aspekty zarządzania informacjami.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Adair A., Podejmowanie decyzji, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1998.
 2. Adamczyk A., Jurga A., Kałkowska J. i in., Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 3. Berman C., Informacja i aspekty komunikacji, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1991,
  nr 3–4.
 4. Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Dom Organizatora, Toruń 2012.
 5. Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/information-manage-
  ment.html.
 6. Ciesielczyk T., Watras G., Zasoby informacyjne Internetu [w:] Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. M. Rószkiewicz, E. Wędrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 7. Choo C.W., Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the Environment. ASIST Monograph Series, Medford 2002.
 8. Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 9. Czermiński A., Czerska M. i in., Zarządzanie organizacjami, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2001.
 10. Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 11. Forlicz S., Informacja w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 12. Kasprzyk T. (red.), Cybernetyka zarządzania w systemach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1971.
 13. Krupski R., Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo I-BiS, Wałbrzych 1997.
 14. Kurnal J., Zarys teorii organizacji zarządzania, PWE, Warszawa 1969.
 15. Lesca E., Lesca H., Gestion de Information, Litec, Paris 1995.
 16. Martyniak Z. (red.), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997.
 17. Materska K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2007.
 18. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 19. Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992.
 20. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 21. Pańkowska M., Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 22. Pańkowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 23. Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 24. Potocki A., Winkler R., Żbikowski A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.
 25. Roman W.K., Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 26. Simon H., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.
 27. Stabryła A., Trzcieniecki J., Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1986.
 28. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999.
 29. Stefanowicz B., Informacja, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 30. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 31. Unold J., Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, PWN, Warszawa 2015.
 32. Weiss E. (red.), Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, Vizja Press, Warszawa 2008.
 33. Wojciechowska-Filipek S., Zarządzanie jakością informacji w organizacji zhierarchizowanej, Wydawnictwo CeDuWu, Warszawa 2015.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESACH DECYZYJNYCH ORGANIZACJI

AUTORZY:
Waldemar KRZTOŃ

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Wydział Zarzadzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
informacja, komunikowanie, zarządzanie, zarządzanie informacją

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/297

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.28

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności