Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.27

OUTSOURCING FUNKCJI MAGAZYNOWANIA A RENTOWNOŚĆ ORGANIZACJI – STUDIA PRZYPADKÓW

T. Bartosz KALINOWSKI, Magdalena KUCIA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.27

Streszczenie

W świetle literatury przedmiotu outsourcing jest z reguły dla przedsiębiorstwa opłacalny ekonomicznie, wskazując redukcję i kontrolowanie kosztów operacyjnych, jako jedną z jego głównych korzyści. Celem artykułu jest przedstawienie studiów przypadków firm, które podjęły decyzję o outsourcingu funkcji magazynowania w kontekście osiąganych przez nich wyników finansowych – w szczególności wskaźników rentowności, takich jak: wskaźnik rentowności aktywów (ROA), wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) oraz wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS), a także próba odpowiedzi na pytanie „Czy outsourcing funkcji magazynowania wpływa pozytywnie na rentowność organizacji?”. O ile literatura przedmiotu szeroko opisuje zjawisko outsourcingu i korzyści z nim związane,
o tyle pozycje, a w szczególności wyniki badań wskazujące na relację outsourcingu
z finansowymi wynikami działalności są nieliczne.

Badanie przedstawione w artykule obejmowało analizę wyników finansowych firm
z różnych branż prowadzących działalność na terenie Polski, które zdecydowały się na outsourcing funkcji magazynowania. Źródłem informacji o zawartych umowach outsour-
cingowych były raporty branżowe oraz dane finansowe zawarte w bazie EMIS (Emerging Markets Information Service).

W dziesięciu studiach przypadków przeprowadzona została analiza zmienności wybranych wskaźników rentowności przedsiębiorstw z uwzględnieniem okresu podjęcia decyzji
o outsourcingu oraz trendów występujących w branżach, w których działały badane podmioty. Dane finansowe były analizowane dla lat 2011–2014, tak, aby możliwe było zaobserwowanie wartości wskaźników rentowności i ich trendów w okresie przed pod-pisaniem umowy outsourcingowej związanej z wydzieleniem funkcji magazynowania,a także bezpośrednio po tym zdarzeniu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 2. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Pomiar i analiza przyczynowo-skutkowa rentowności kapitału własnego w małym przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji”, 3 (2012),
  s. 25–27.
 3. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
 4. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010.
 5. Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
 6. JLL, Rynek powierzchni magazynowych w Polsce, Warszawa 2014
 7. JLL, Rynek powierzchni magazynowych w Polsce, Warszawa 2015.
 8. Kozerska M., Outsourcing usług logistycznych w Polsce, „Logistyka” 3 (2014),
  s. 3193–3199.
 9. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę, ODDK, Gdańsk 2004.
 10. Panfil M., Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 11. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 12. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003.
 13. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007.
 14. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 15. Waśniewski T., W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowści w Polsce, Warszawa 2002.
 16. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2, Wolters Kulwer, Warszawa 2006.
 17. EMIS (Emerging Markets Information Service), Dane finansowe służące obliczeniu wskaźników rentowności, https://www.emis.com/professional, dostęp: 20.03.2016.
 18. Rachunkowość, Wskaźniki rentowności dla branż i sektorów, http://rachunkowosc.com.pl (dostęp: 15.04.2016 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
OUTSOURCING FUNKCJI MAGAZYNOWANIA A RENTOWNOŚĆ ORGANIZACJI – STUDIA PRZYPADKÓW

AUTORZY:
T. Bartosz KALINOWSKI (1)
Magdalena KUCIA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
(2) Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
outsourcing, magazynowanie, rentowność, wyniki badań, studia przypadków

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/296

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.27

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności