Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.20

INTEGRACJA INFORMATYCZNA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Stanisław J. RYSZ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.20

Streszczenie

Specyfika zarządzania kryzysowego polega w dużej mierze na poszukiwaniu możliwości ograniczania skutków zdiagnozowanych zagrożeń oraz na podążaniu z akcjami reagowania do miejsc ich materializacji. Idąc dalej w tych rozważaniach trzeba dostrzec, że pakietowość występujących zagrożeń, ich nieprzewidywalność zarówno co do charakteru, jak i co do skali sprawiają, że koszty działań zawsze przerastają zaplanowane na ich realizację środki budżetowe. Trzeba więc szukać sposobów, żeby ta dysproporcja była jak najmniejsza. Służyć temu mogą informatyczne systemy integrujące zasoby procesu zarządzania kryzysowego. Środowisko podmiotów uczestniczących w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce ma charakter hybrydowego klastra. Oprócz organów administracji publicznej, służb, straży i inspekcji, które są do tego zobligowane zapisami odpowiednich ustaw, uczestniczą w nim także podmioty komercyjne (działające dla osiągnięcia zysku) oraz organizacje społeczne z tak zwanego trzeciego sektora. Taka specyfika uczestników naraża system na trudności w godzeniu partykularnych interesów poszczególnych podmiotów, co może utrudniać uzyskanie optymalnej sprawności i skuteczności. Z uwagi na istotne znaczenie dostępności i przepływu informacji w procesach zarządzania kryzysowego, można się spodziewać, że wdrożenie informatycznych narzędzi i procedur integrujących środowisko może mieć pozytywny wpływ zminimalizowanie takich zagrożeń. Chodzi o zorganizowanie współpracy w środowisku podmiotów działających w systemie zarządzania kryzysowego poprzez wykorzystanie zasobów informatycznych i teleinformatycznych (sprzętowych, aplikacyjnych, sieciowych i personalnych) do sprawniejszego pozyskiwania danych niezbędnych do właściwej oceny przebiegu zdarzeń, inwentaryzacji dostępności i zużycia zasobów oraz planowania i prowadzenia akcji w sytuacjach kryzysowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Niesler A., Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa w architekturze z autono-micznym rejestrem usług sieciowych, http://www.dbc.wroc.pl/Content/15602/ Niesler_Integracja_systemow_informatycznych_przedsiebiorstwa_w_architekturze.pdf (dostęp: 17.10.2016 r.).
  2. Rysz S.J., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin S.A., Warszawa 2016.
  3. Sasak J., Kożuch A.J., Modelowanie procesów organizacyjnych jako narzędzie integracji systemów informatycznych administracji publicznej, http://8723.indexcopernicus.com/ fulltxt.php?ICID=1063271 (dostęp: 8.02.2017 r.).
  4. Ziemba E., Obłąk I., Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo, https://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/ziemba_oblak.pdf (dostęp: 19.10.2016 r.).
  5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 209).
  6. http://fakty.ngo.pl/trzeci-sektor (dostęp: 20.10.2016 r.).
  7. http://sjp.pl/inkluzja (dostęp: 18.10.2016 r.).
  8. http://sjp.pwn.pl/sjp/ekskluzywny;2456503.html (dostęp: 18.10.2016 r.).
  9. http://sjp.pwn.pl/slowniki/ekskluzja.html (dostęp: 18.10.2016 r.).
  10. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2E6A4613 (dostęp: 18.10. 2016 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
INTEGRACJA INFORMATYCZNA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

AUTORZY:
Stanisław J. RYSZ

AFILIACJE AUTORÓW:
w latach 2008–2016 zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Autor kilkudziesięciu artykułów i kilku monografii z obszaru nauk o bezpieczeństwie, wykładowca Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie kryzysowe, integracja, sprawność, skuteczność

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/289

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.20

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności