Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.17

SIMILARITIES BETWEEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF THE REGIONS – THEORETICAL APPROACH

Hanna KRUK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.17

Abstract

Regional development is associated with a number of factors. It seems nowadays that there are two main approaches to that issue: necessity of increasing the competitiveness on the one hand, and aiming at the sustainable development on the other. Some authors belive that pursuit to improve competitiveness excludes sustainable development, others do not share the opinion. However, it seems to be important not to oppose these two ideas each other but to unite them. Recently, these two approaches: endeavour to improve the competitiveness and implemenentation of the sustainable development’s principles into the practice have been used more and more combined as an idea of sustainable competitiveness. This paper aims to present an analysis of the chosen definitions and of the main terms describing competitiveness. It also discusses goals and definitions of sustainable development and other terms related to that concept in order to to find similarities between these two ideas, particulary at the regional level. Similarattributes for competitiveness and sustainability were identified as following: improvement of the quality of life and economic development (in case of competitiveness only in the material field), implementation of ecological innovations and significant role of local and regional authorities. These two concepts are also strictly related to idea of regional resilience. Both, competitive and sustainable regions must be resilient.

The article is divided into three main parts. The first presents definitions and factors of regional competitiveness. This is followed by a presentation of definitions and components of sustainable development. The third part then looks similarities between regional competitiveness and sustainability.

Full text (pdf)

References

 1. Adesola S.A., Overcoming the challanges of sustainable development through science and technology education, “Journal of Educational and Social Research” 2012, 2(7): 11–18.
 2. Annoni P., Kozovska K., EU Regional Competitivness Index. RCI 2010, European Commission, Joint Research Centre, European Union, Luxembourg 2010.
 3. Annoni P., Dijkstra L., Gargano N., The EU regional competitiveness index 2016, Working Papers WP 02/2017, European Union 2017.
 4. Ayala-Carcedo F.J., y Gonzáles-Barros M.R., Economic underdevelopment and sustainable development in the world: conditioning factors, problems and opportunities, “Environment, Development and Sustainability” 2005, 7: 95–115.
 5. Balkytė A., Tvaronavičienė M., Perception of competitiveness in the context of sustainable development: Facets of ‘sustainable competitiveness, “Journal of Business Economics and Management” 2010, 11 (2): 341–365.
 6. Berumen S.A., An approach to local and regional competitiveness, Cuadernos de Administración Bogotá (Colombia) 2005, 18:29 13–31.
 7. Borghesi S., Vercelli A., Global sustainability. Social and environmental conditions, Palgrave Macmillan, Hampshire–New York 2008.
 8. Borozan Ð., Regional competitiveness: some conceptual issues and policy implications [in:] Interdisciplinary Management Research IV., Eds. D. Barković, B. Runzheimer. Osijek – Pforzheim: Faculty of Economics in Osijek, Fachhochschule Pforzheim 2008, 50–63.
 9. Borys T., Jakość życia a systemy wartości [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeń-stwie informacyjnym, red. E. Skrzypek, UMSC w Lublinie, Lublin 2007: 213–220.
 10. Borys T., Typologia jakości życia i pomiar statystyczny, „Wiadomości Statystyczne” 2015, 7: 1–18.
 11. Brand F., Critical natural capital revisited: Ecological resilience and sustainable development, “Ecological Economics” 2009, 68: 605–612.
 12. Bristow G., Resilient regions: re-‘place’ing regional competitiveness, “Cambridge Journal of Regions, Economy and Society” 2010, 3: 153–167.
 13. Brol R., Innowacyjność regionu w teorii i praktyce [w:] Problemy rozwoju regionalnego, red. R. Brol, A. Raszkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, 180: 11–25.
 14. Budd L., Hirmis A., Conceptual framework for regional competitiveness, “Regional Studies” 2004, 38(9): 1015–1028.
 15. Christen M., Schmidt S., A formal framework for conceptions of sustainability – a theoretical contribution to the discourse in sustainable development, “Sustainable Development” 2012, 20(6): 400–410.
 16. Christopherson S., Michie J., Tyler P., Regional resilience: theoretical and empirical perspectives, “Cambridge Journal of Regions, Economy and Society” 2010, 3: 3–10.
 17. Costanza R., Fisher B., Ali S., Beer C., Bond L., Boumans R., Danigelis N.L., Dickinson J., Elliot C., Farley J., Elliott Gayer D., MacDonald Glenn L., Hudspeth T., Mahoney D., McCahill L., McIntosh B., Reed B., Abu Turab Rizvi S., Rizzo D.M., Simpatico T., Snapp R., Quality of life: An approach integrating opportunieties, human needs and subjective well-being, “Ecological Economics” 2007, 61: 267–276.
 18. Dawley S., Pike A., Tomaney J., Towards the resilient regions?, Local Economy” 2010, 25(8): 650–667.
 19. Dyllick T., Rost Z., Towards true product sustainability, ”Journal of Cleaner Production” 2017, 162: 346–360.
 20. Elliott J.A., An introduction to sustainable development, Routledge, Taylor & Francis Group, London–New York 2013.
 21. Fisher J., Rucki K., Re-conceptualizing the science of sustainability: a dynamical system approach to understanding the nexus of conflict, development and environment, “Sustainable Development” 2017, 25: 267–275.
 22. Foster K.A., A case study approach to understanding regional resilience, Working Paper 2007–08. Berkeley: MacArthur Foundation Research Network on Building Resilient Regions, Institute of Urban and Regional Development, University of California, 2006.
 23. Gibbs D., Ecological modernisation, regional economic development and regional development agencies, “Geoforum” 2000, 31:1 9–19.
 24. Ginsbert-Gebert A., Ekologiczne uwarunkowania społeczno-ekonomicznego rozwoju Polski, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1990.
 25. Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Warszawa 2001.
 26. Graymore M.L.M., Sipe N.G., Rickson R.E., Regional sustainability: How useful are current tools of sustainability assessment at the regional scale?, “Ecological Economics” 2008, 67: 362–372.
 27. Gryszel P., ’Inteligentna’ specjalizacja a konkurencyjność regionów turystycznych, „Folia Turistica” 2017, 42: 31–53.
 28. Harmaakorpi V., Uotila T., Building regional visionary capability. Futures research in resource-based regional development, “Technological Forecasting & Social Change” 73, 2006: 778–792.
 29. Hudson R., Resilient regions in an uncertain world: wishful thinking or a practical reality?, “Cambridge Journal of Regions, Economy and Society” 2010, 3(1): 11–25.
 30. Huovari J., Kangasharju A., Alanen A., Constructing an index for regional competitiveness, “Pellervo Economic Research Institute Working Papers” 2001, 44, Helsinki.
 31. Imran S., Alam K., Beaumont N., Reinterpreting the definition of sustainable development for a more ecocentric reorientation, “Sustainable Development” 2014, 22: 134–144.
 32. Johansson B., Karlsson C., Backman M., Juusola P., The Lisbon Agenda from 2000 to 2010, CESIS Electronic Working Paper Series, Paper No. 106, 2007.
 33. Keiner M., Re-emphasizing sustainable development – the concept of ‘evolutionability’, “Environment, Development and Sustainability” 2004, 6: 379–392.
 34. Kemp R., Measuring eco-innovation. Research Brief 1, United Nations University 2008.
 35. Klasik A., Strategie konkurencyjne polskich regionów [w:] Nowe kierunki badawcze
  w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej
  , red. R. Domański, KPZK PAN, Biuletyn, 2003, z. 204: 63–79.
 36. Koszel M., Formy relacji międzygminnych w polskich obszarach metropolitalnych, Acta Universitatis Nicolai Copernici XLIII (3), 2016: 35–51.
 37. Kruk H., Przyrodnicza konkurencyjność regionów, TNOiK, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 38. Kruk H., Waldziński D., Rozwój zrównoważony i konkurencyjność regionów – rozważania teoretyczne [w:] Problemy rozwoju regionalnego, red. R. Brol. Prace Naukowe UE we Wrocławiu 110, Wrocław 2010: 87–96.
 39. Lapinskienė G., The analysis of the relationship between the sustainable development and competitiveness in European countries, “Intelektinė Ekonomika. Intellectual Economics” 2011, 5(3): 434–444.
 40. Lengyel I., Competitiveness of metropolitan regions in Visengrad counties, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2016, 223: 357–362.
 41. Marczewska M., Źródła i mechanizmy powstawania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach dostawcach technologii środowiskowych, Difin, Warszawa 2016.
 42. Mckinney W.J., Hill H.H., Of sustainability and precaution: the logical, epistemological and moral problems of the precautionary principle and their implications for Sustainable Development, “Ethics and the Environment” 2000, 5(1): 77–87.
 43. Mieszajkina E., Ecological entrepreneurship and sustainable development, “Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2016, 12 (1): 163–171.
 44. Moles R., Foley W., Morrissey J., O’Regan B., Practical appraisal of sustainable de-velopment – Methodologies for sustainability measurement at settlement level, “Environmental Impact Assessment Review” 2008, 28: 144–165.
 45. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 46. Porter M.E., van der Linde C., Green and competitive: ending the stalemate, “Harvard Business Review” 1995, 73(5): 120–134.
 47. Reid A., Miedzinski M., Sectoral innovation watch in Europe. Ecoinnovation, Final report, Systematic Eco-Innovation Report, Europe Innova, Technopolis Group, Brussels 2008.
 48. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 49. Ručinská S., Paška P., Measuring regional competitiveness, Acta oeconomica cassoviensia 1, 2009 (vol. II, No 1): 4–12.
 50. Rutkauskas A.V., On the sustainability of regional competitiveness development considering risk, “Technological and Economic Development of Economy” 2008, 14(1): 89–99.
 51. Simmie J., Martin R., The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach, “Cambridge Journal of Regions, Economy and Society” 2010, 3: 27–43.
 52. Singhal S., McGreal S., Berry J., An evaluative model for city competitiveness: Application to UK Cities, “Land Use Policy” 2013, 30: 214–222.
 53. Stanaszek O., Badanie jakości życia w Polsce [w:] Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, D. Głuszczuk, M. Obrębalski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, 392: 99–108.
 54. Thore S., Tarverdyan R., The sustainable competitiveness of nations, “Technological Forecasting & Social Change” 2016, 106: 108–114.
 55. Turok I., Cities, regions and competitiveness, „Regional Studies” 2004, 38(9): 1069–1083.
 56. Urbaniec M., Sustainable competitiveness. Opportunities and challanges for Poland’s economy, “Ekonomia i Środowisko” 2016, 4: 34–51.
 57. Vrtěnová L., Evaluation of factors of regional competitiveness [in:] Third Central European Conference in Regional Science. International Conference Proceedings. Eds. M. Buček,
  R. Capell, O. Hudec, P. Nijkamp,Technical University of Košice, Faculty of Economics, Košice 2009, 1404–1412.
 58. Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 59. Ziółko, M., Mróz J., Wpływ ekoinnowacyjności na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici, 2015, XLII (1): 73–84.
 60. Woźniak L., Ekoinnowacyjność w gospodarce żywnościowej [w:] Ekoinnowacyjność dziś
  i jutro – wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia
  , red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, PARP, Warszawa 2010.

About this Article

TITLE:
SIMILARITIES BETWEEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF THE REGIONS – THEORETICAL APPROACH

AUTHORS:
Hanna KRUK

AUTHORS AFFILIATIONS:
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
24 (2/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
region, sustainable development, competitiveness, similarities, sustainable competitiveness

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/286

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.17

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności