Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.13

OPINIA STUDENTÓW NA TEMAT ROLI JAKOŚCI MIĘSA KURCZĄT RZEŹNYCH W ICH DECYZJACH NABYWCZYCH

Anna AUGUSTYŃSKA-PREJSNAR, Małgorzata ORMIAN, Grażyna GAJDEK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.13

Streszczenie

Jakość mięsa jest jednym z kluczowych czynników przy podejmowaniu decyzji nabywczych. Zapewnienie konsumentowi żywności wysokiej jakości z gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego jest warunkiem niezbędnym do budowania pozycji rynkowej. Znajomość roli jakości mięsa w decyzjach nabywczych ma istotne znaczenie w warunkach konkurencji i nadwyżki podaży. Celem pracy było poznanie opinii studentów na temat roli jakości w decyzjach nabywczych mięsa kurcząt rzeźnych. W artykule omówiono rolę jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych oraz rolę różnych grup czynników kształtujących jakość mięsa kurcząt rzeźnych. Przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat czynników uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji nabywczych, opinii na temat jakości mięsa kurcząt rzeźnych oraz czynników wpływających na wzrost spożycia. W opinii badanych respondentów głównym powodem przy podejmowaniu decyzji nabywczych była cena produktu (96,09%), znaczny wpływ na decyzje zakupu mięsa kurcząt rzeźnych miał wygląd produktu (94,14%) oraz barwa mięsa (70,7%). Ponadto dla kobiet ważnymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji nabywczych były walory odżywcze (81,08%) i obecność widocznego tłuszczu i walory dietetyczne (po 81,98%). W grupie mężczyzn na decyzje o zakupie mięsa kurcząt rzeźnych miała wpływ głównie aktualna promocja (88,10%), łatwość przyrządzania (85,71%) oraz opinia o sklepie (82,14%). Badani respondenci wysoko ocenili jakość mięsa kurcząt rzeźnych oferowanych na rynku. W opinii studentów niższa cena mięsa drobiowego oraz wzrost dochodów  mogłaby przyczynić się do jego większego spożycia.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Gajdek G., Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 3/33 (2014).
 2. Białoskurski S., Wpływ jakości produktów spożywczych na decyzje zakupowe nabywców finalnych, „Marketing i Rynek” 9/32 (2011).
 3. Bosiakowski Z., Kostrzewa A., Jakość produkcji jako problem ekonomiczny, „Ekonomista” (1969)3.
 4. Choroszy K., Tereszkiewicz K., Zarządzanie higieną i jakością mięsa oraz jego przetworów, „Modern Managment Review” 20 (2013).
 5. Cyran K., Cena jako wyznacznik jakości produktów żywnościowych, „Modern Managment Review” 21 (2014).
 6. Grębowiec M., Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na przykładzie rynku mięsa i wędlin, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 1/35 (2015).
 7. Karaszewski R., Zarządzanie jakością, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
 8. Kicińska J., Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 4/14 (2009).
 9. Kosicka-Gębska M., Gębski J., Wpływ wyróżników jakości mięsa na zachowania kon-sumentów mięsa, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-biznesu”, t. XVI, 1 (2014).
 10. Nowak M., Trziszka T., Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 1/68 (2010).
 11. Orkusz A., Czynniki kształtujące jakość mięsa drobiu grzebiącego, „Nauki Inżynierskie
  i Technologie” 1/16 (2015).
 12. PN-EN ISO 9000: 2015-10. Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.
 13. Prusak W., Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznań-skiej, Poznań 2006.
 14. Salejda A.M., Korzeniowska M., Krasowska G., Zachowania konsumentów na rynku mięsa, „Engineering Science and Technology, an International Journal” 4 /11 (2013).
 15. Szwacka J., Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2007.
 16. Trziszka T., Dobrzański Z., Zarządzanie jakością w produkcji żywności w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 505 (2004).
 17. Zdanowska-Sąsiadek Ż., Michalczuk M., Marcinkowska-Lesiak M., Damaziak K., Czynniki kształtujące jakość sensoryczną mięsa drobiowego, „Bromatologia i Chemia Toksyko-logiczna” 46/3 (2013).
 18. Żakowska-Biemans S., Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”3/820 (2012).

Podsumowanie

TYTUŁ:
OPINIA STUDENTÓW NA TEMAT ROLI JAKOŚCI MIĘSA KURCZĄT RZEŹNYCH W ICH DECYZJACH NABYWCZYCH

AUTORZY:
Anna AUGUSTYŃSKA-PREJSNAR (1)
Małgorzata ORMIAN (2)
Grażyna GAJDEK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
(2) Katedra Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
(3) Zakład Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
jakość, decyzje nabywcze, mięso, kurczęta rzeźne, studenci

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/282

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.13

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.13

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności