Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.12

WEWNĘTRZNE CZYNNIKI WARUNKUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POWIATU RZESZOWSKIEGO (NA PRZYKŁADZIE BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ)

Anna ZYCH
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.12

Streszczenie

Innowacje są strategicznym bodźcem rozwoju ekonomicznego, a ich realizacją zajmują się jednostki obdarzone przedsiębiorczością, czyli przedsiębiorcy, zatem przedsiębiorczość i innowacyjność to twórcze siły sprawcze rozwoju gospodarczego. Siłą długofalowego rozwoju jest wytrącanie gospodarki ze stanu równowagi przez innowacyjnie zorientowanych przedsiębiorców, dlatego tak ważne, a jednocześnie trudne jest tworzenie optymalnych uwarunkowań działalności innowacyjnej. Działalność innowacyjna w zasadzie opiera się na wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, a o jej funkcjonowaniu decyduje nie pojedyncze zjawisko, ale cały ich zbiór. Należy, więc uwzględnić tutaj aspekty ekonomiczne, informacyjne, finansowe, rynkowe, społeczne, instytucjonalne, naukowe, prawne itd. Sektor MSP jest postrzegany coraz częściej jako ważne źródło innowacyjności dla całej gospodarki. Przyczynia się to do poruszania w literaturze przedmiotu kwestii związanych ze sposobem, w jakim małe i średnie przedsiębiorstwa urzeczywistniają i implementują innowacje[1]. Procesy innowacyjne można zaobserwować także w sektorze rolno-spożywczym, który
z uwagi na duże znaczenie w gospodarce narodowej oraz swoją specyfikę produkcji dostaje szczególne wsparcie. Sektor ten w powiecie rzeszowskim koncentruje się głównie w branżach: mięsnej, zbożowej, owocowo-warzywnej, mleczarsko-cukrowniczej i jest jedną z najlepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki województwa. Rolnictwo jest obszarem łączącym funkcje: rolniczą, przemysłową oraz turystyczną.

Przedmiotem artykułu jest próba określenia wewnętrznych czynników determinujących innowacyjność małych przedsiębiorstw w branży rolno-spożywczej powiatu rzeszowskiego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Hoffman K., Parejo M., Bessant J., Perren L., Small firms, R&D, Technology and Innovation in the UK: a Literature Review, “Technovation” 1998, Vol. 18, No. 1.
 2. Firlej K., Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE3/ 13Firlej.pdf (dostęp: 15.01.2013 r.).
 3. Jasiński A.H. (red.), Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Promocja XXI, Warszawa 2008.
 4. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 5. Suku B., Incremental Innovation and Business Performance: Small and Medium-Size Food Enterprises in a Concentrated Industry Environment, “Journal of Small Business Management” 2009, Vol. 44, Issue 1.
 6. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2010.
 7. Varis M., Littunen H., Types of Innovation, Sources of Information and Performance In Entrepreneurial SMEs, “European Journal of Innovation Management” 2010, Vol. 13,
  No. 2.
 8. Wang Y.L., Wang Y.D., Horng R.Y., Learning and Innovation in Small and Medium Enterprises, “Industrial Management & Data Systems” 2010, Vol. 110, No. 2.
 9. Zrobek J., Innowacyjne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 5.
 10. Zych A., Ekonomiczne bariery rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (na przykładzie branży rolno-spożywczej w województwie podkarpackim [w]: Biznes i społeczeństwo – finansowe i marketingowe warunki funkcjonowania organizacji, red. P. Maciaszczyk, L. Kaliszczak, P. Szulich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2015.
 

Podsumowanie

TYTUŁ:
WEWNĘTRZNE CZYNNIKI WARUNKUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POWIATU RZESZOWSKIEGO (NA PRZYKŁADZIE BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ)

AUTORZY:
Anna ZYCH

AFILIACJE AUTORÓW:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
czynniki, działalność innowacyjna, małe i średnie przedsiębiorstwa, powiat rzeszowski, branża rolno-spożywcza

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/281

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.12

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności