Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.11

EKOINNOWACYJNE MODELE BIZNESU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONALNYCH INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK)

Izabela SZTANGRET, Sławomir SOBOCIŃSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.11

Streszczenie

Utożsamiając rozwój zrównoważony z ekorozwojem i zasadami koncepcji dobra społecznego w wymiarze strategicznym, z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów działalności
i ekologicznie efektywnych przedsięwzięć, na uwagę zasługuje sposób realizacji tej koncepcji w sektorze gospodarki odpadami. Problem ten zyskuje szczególnego znaczenia, w czasach ekorozwoju społeczeństwa i firm, gdzie świadome ekozarządzanie w podsystemach
relacji z partnerami, buduje społeczności kreatorów wartości ekologicznej i komercyjnej. Celem artykułu jest identyfikacja takich innowacyjnych, holistycznych modeli biznesu
w sektorze gospodarki odpadami, które są reakcją na zmiany w środowisku tworzenia wartości. Dla osiągnięcia celu, wykorzystano metody analizy źródeł wtórnych i pogłębionej analizy przypadku. Zidentyfikowany w trakcie badań model biznesu jest sposobem na tworzenie i dostarczanie wartości oraz czerpanie zysku z jej wytworzenia, co wskazuje na dualny charakter podmiotów badań oraz pełnione przez nich funkcje koordynacyjne. Innowacyjność modelu wynika z jego modyfikacji, ze względu na kluczowe czynniki budowy ekowartości, i powiązanie jego elementów w nowatorski sposób oraz usieciowienie działań, jak to ma miejsce w przypadku badanych podmiotów sektora gospodarki odpadami. W ramach realizowanego ekoinnowacyjnego modelu biznesu, w strukturach relacji pomiędzy podmiotami, w środowisku etyki międzypokoleniowej, ekonomii umiaru, ekoświadomości i ekoefektywności, firmy realizują zasady koncepcji synergicznych ekowartości, marketingu integralnego, relacyjnego i społecznego w strategicznym horyzoncie działania. Cztery podsystemy modelu: technologiczny, społeczny, wewnątrzorganizacyjny i instytucjonalny, osadzone są w systemie integralnych relacji podmiotów sektora i ich interesariuszy. Wielowymiarowość modelu świadczy o jego holistycznym charakterze.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Afuah A., Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin, 2004.
 2. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 3. Lindgardt Z., Reeves M., Stalk G., Deimler M.S., Business Model Innovation: When the Game Gets Tough, Change the Game. The Boston Consulting Group, 2009, http://www.bcg.com/ documents/file36456.pdf (dostęp: 9.02.2014 r.).
 4. Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, „Master of Business Administration” 2009, nr 2.
 5. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 6. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey 2010.
 7. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying Business Models: Origin, Present and Future of the Concept, „Communications of the Association for Information Systems” 2005, vol. 15.
 8. Perry, Ch., Case Research In Marketing, “The Marketing Review” 2001, No. 1.
 9. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 – uchwała nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku oraz uchwała nr V/6/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-
  -biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r.,
  poz. 1052).
 11. Sztangret I., Sustainable Development Through Knowledge Management on the Example of Public Utilities Enterprise in IT Environment, “Business and Management Studies” 2016, vol. 2, no. 1, March.
 12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).
 13. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 122).
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627).
 15. Żabińska, T., Żabiński L. (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu
  a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze
  . AE w Katowicach, Katowice 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
EKOINNOWACYJNE MODELE BIZNESU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONALNYCH INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK)

AUTORZY:
Izabela SZTANGRET (1)
Sławomir SOBOCIŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Zarządzania, Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
(2) MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
ekoinnowacyjny model biznesu, biznes ekologiczny, rozwój zrównoważony, ekomodel, ekowartość

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/280

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności