Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.6

ROZWÓJ KONCEPCJI INTEGRACJI PRODUKTOWO- -USŁUGOWEJ (PRODUCT-SERVICE SYSTEMS)

Justyna KOZŁOWSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.6

Streszczenie

W obecnych czasach granica między sektorem usługowym a produkcyjnym stała się rozmyta, a czasem wręcz niezauważalna. Zarówno przedsiębiorstwa typowo usługowe, jak i produkcyjne, zainteresowane są rozszerzaniem swojej oferty, tak by w sposób kompleksowy zaspokajać potrzeby swoich klientów. Z drugiej zaś strony warunki silnej konkurencji wymuszają na przedsiębiorcach wprowadzanie innowacji i wzbogacanie ofert w celu nawiązania długich i pozytywnych relacji z klientami, partnerami i dostawcami. Koncepcja integrowania produktów (wyrobów fizycznych) i usług, jako rozwiązania systemowego oferowanego klientom w formie kompleksowej oferty zorientowanej na jej funkcjonalność czy też rezultat, jest stosunkowo nowym obszarem w badaniach naukowych, wciąż gorąco i chętnie dyskutowanym w środowiskach akademickich na całym świecie. Zintegrowana oferta pozwala na zaspokojenie takich potrzeb klienta, których wyrób ani usługa osobno nie są w stanie zaspokoić na określonym poziomie satysfakcji. Włączanie usług w sektorze przemysłu wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju poprzez przesunięcie koncentracji przedsiębiorstw wytwórczych na obrót wartością niematerialną, czyli usługą zorientowana na produkt materialny, jego funkcjonalność lub użyteczność czy też dostępność. W artykule dokonano przeglądu publikacji naukowych pod kątem rozwoju koncepcji integracji produktowo-usługowej (najczęściej określaną w literaturze zagranicznej pojęciem systemu produktowo-usługowego, czyli product-service system) oraz zidentyfikowano  kierunki badań podejmowanych w tym obszarze. Analiza wybranych pozycji literaturowych pozwoliła na wskazanie problemów badawczych i pytań, które stanowią wyzwanie dla środowiska nauki na przyszłość.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Baines T.S. i in., The state-of-the-art in Product Service Systems, “Journal of Engineering Manufacture, IMechE, Part B: J. Engineering Manufacture, 2007, Vol. 221, p. 1543–1552.
 2. Brzustewicz P., Systemy produktowo-usługowe jako sposób realizacji rozwoju zrówno-
  ważonego w biznesie
  , „Marketing i Rynek” 2012, nr 10, s. 23–27.
 3. Cavalieri S., Pezzotta G., Product-Service Systems Engineering:State of the art and research challenges, “Computers in Industry” 2012, Vol. 63 (4), p. 278–288.
 4. Gaiardelli P., Resta B., Martinez V. i in., A classification model for product-service offerings, “Journal of Cleaner Production” 2014, Vol. 66, p. 507–519.
 5. Gebauer H., Joncourt S., Saul C., Services in product-oriented companies: past, present and future, “Universi Business Review” 2016, Vol. 1, p. 32–53.
 6. Goedkoop M.J., van Halen C.J.G., te Riele H.R.M., Rommens P.J.M., Product Service systems, Ecological and economic Basics, 1999, dokument elektroniczny, http://teclim.ufba.br/jsf/indicadores/holan%20Product%20Service%20Systems%20main%20report.pdf (dostęp: 28.04.2016 r.).
 7. Janczewski J., Systemy produktowo-usługowe w transporcie – wybrane przykłady, „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” 2014, nr 1 (18), s. 51–61.
 8. Janczewski J., Wynajem jako forma współużytkowania samochodów: wybrane kwestie, „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” 2015, nr 2 (21), s. 86–101.
 9. Kozłowska J., Product-Service System in a manufaturing company strategy-s review paper, “Ekonomia i Zarządzanie” 2015, Vol. 7 (2), s. 48–56.
 10. Kozłowska J., The concept of products and services integration-analysis of scientific publication, “Business Management and Edutation” 2016, Vol. 14 (1), p. 89–102.
 11. Kronenberg J.,Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 12. Manzini E., Vezzoli C., A strategic design approach to develop sustainable product service systems: examples taken from the 'environmentally friendly innovation' Italian prize, "Journal of Cleaner Production" 2003, Vol. 11 (8), p. 851–857.
 13. Meier H., Roy R., Selinger G., Industrial Product-Service Systems – IPS2, "CIRP Annals – Manufacturing Technology" 2010, 58, p. 607–627. 
 14. Mont O., Clarifying the concept of product-service system. "Journal of Cleaner Production" 2002, Vol. 10 (3), p. 237–245.
 15. Neely  A.,  The  Serivitization  of  Manufacturing:  An  analysis  of  Global  Trends,  2007,  dokument  elekroniczny,  http://202.120.224.199/picture/article/110/00e3fddc-df0b-4e8b-96b6-89db9d41a29d/8eb0e8f8-9868-479d-a425-cde8d5ca218d.pdf (dostęp: 08.05.2016 r.).
 16. More R., Marketing High Profit Product/Service Customer Solutions, Gower publishing, Farnham, Burlington 2013.
 17. Ostaeyen van J., Analysis of the business potential of product-service systems for investment goods. Rozprawa doktorska, Katholieke Universiteit Leuven, 2014, https://
  lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/429733/1/thesis.pdf (dostęp: 11.04.2016 r.).
 18. Qu M., Yu S., Chen D., Czu J., Tian B., State-of-the-art of design, evaluation,and operation methodologies in product service systems, "Computers in Industry" 2016, Vol. 77, p. 1–14.
 19. Shelton R., Integrating product and services innovation, "Research – Technology Management" 2009, Vol. 52 (3), p. 38–44.
 20. Stahel W.R., The functional economy: cultural and organizational change [w:] The industrial green game: implications for environmental design and management, National Academy Press, Waszyngton 1997.
 21. Szymańska E., Serwicyzacja gospodarki jako źródło jej transformacji, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2015, nr 1 (73), s. 97–109.
 22. Tukker A., Eight types of product-service system: eight ways to sustainability? experiences from SusProNet, "Business Strategy and the Environment" 2004, Vol. 13 (4). 
 23. Tukker A., Product services for a resource-efficient and circular economy – a review, "Journal of Cleaner Production" 2015, Vol. 97, p. 76–91.
 24. Tukker A., Tischner U., Product-services as a research field: past, present and future. Reflections from a decade of research, "Journal of Cleaner Production" 2006, Vol. 14 (17), p. 1552–1556.
 25. Tan A., Service-oriented product development strategies. Rozprawa doktorska. Technical University of Denmark, 2010, dokument elektroniczny. http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/
  orbit:82986/datastreams/file_5177222/content (dostęp: 18.05.2016 r.).
 26. Ulaga W., Reinartz W.J., Hybrid Offerings: How Manufacturing Firms Combine Goods and Services Successfully, “Journal of Marketing” 2011, Vol. 75 (6), p. 5–23.
 27. Vezzoli C., Kohtala C., Srinivasan A., Product-Service System Design for Sustainability. Sheffield: Greenleaf Publishing Limited 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROZWÓJ KONCEPCJI INTEGRACJI PRODUKTOWO- -USŁUGOWEJ (PRODUCT-SERVICE SYSTEMS)

AUTORZY:
Justyna KOZŁOWSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
integracja produktowo-usługowa, serwicyzacja, system produktowo-
-usługowy, przegląd literatury, eksploracja tekstu (text mining).

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/275

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.6

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności