Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.4

WYBRANE ASPEKTY PRZEOBRAŻEŃ W HANDLU DETALICZNYM NA PRZYKŁADZIE MIASTA TARNOWA

Zbigniew KOLAK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.4

Streszczenie

W artykule dokonano analizy przeobrażeń w handlu detalicznym w Tarnowie. Pierwsza część opracowania ukazuje proces transformacji, który nastąpił po 1989 roku i jego konsekwencje w postaci rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Głębokie przemiany strukturalne w zakresie handlu zaowocowały rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości oraz boomem, który przejawiał się w dynamice wzrostu liczby punktów handlowych. Po początkowych latach sukcesów nastąpił okres trudnych rywalizacji z rosnącym kapitałem zagranicznym.
W dalszej części prezentowanej pracy zostaje scharakteryzowany rynek tarnowski w okresie przemian, oraz przedstawiona jest analiza dynamiki zmian w strukturze handlu detalicznego, z równoczesną analizą ilościową handlu w badanym okresie. Omówione zostają innowacje w handlu detalicznym, które warunkują wiele czynników o bardzo zróżnicowanym oraz złożonym charakterze. Są to między innymi czynniki makroekonomiczne, społeczno-demo-graficzno-kulturowe czy technologiczne. Najważniejsze jednak są czynniki dotyczące konsumentów, czyli głównych odbiorców innowacji w handlu detalicznym. Szczególna uwaga skupia się na ostatnich latach, które dla drobnych przedsiębiorców są niezwykle trudne. Zmniejszenie pozycji małych, lokalnych firm, wzrost znaczenia sklepów wielkopowierzchniowych, związanych z ekspansją wielkich sieci zagranicznych, zwiększający się wciąż odsetek klientów dokonujących zakupy w sklepach internetowych – to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się tarnowscy przedsiębiorcy. W ostatniej części artykułu podjęto próbę wskazania trendów rozwojowych handlu detalicznego w najbliższej dekadzie, dostosowując się do wymagań i preferencji konsumenckich.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bank Danych Lokalnych, GUS.
 2. Baran R., Innowacje w zakresie sprzedaży sklepowej, „Logistyka 2” 2015, s. 1140–1145.
 3. Bilińska-Reformat K., Internet jako alternatywny kanał dystrybucji sieci handlu detalicznego, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 9–10, s. 420–426.
 4. Chudzik D., Wizerunek klienta hipermarketów, „Handel Wewnętrzny” 2006, nr 4–5,
  s. 63–66.
 5. Cyrek M., Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Rzeszów 2012. 
 6. Czubała A., Dystrybucja produktów, Warszawa 2001.
 7. Falkowski A., Tyszka A., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2001.
 8. Grzesiuk A., Handel detaliczny w Polsce w okresie transformacji. Diagnoza i trendy rozwojowe, 2003, www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=Handel+detaliczny+wPolsce+w+okresie+
  transformacji.+Diagnoza+i+trendy+rozwjowe, s. 1–2.
 9. Janoś-Kresło M. Dyskusja konferencyjna, sesja: Tendencje zmian w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, 13 września 2012.
 10. Karcz K., Badania zachowań konsumentów w otoczeniu wielokulturowym – aspekty metodologiczne [w:] Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, red. Z. Kędzior, E. Kieżel, Warszawa 2002.
 11. Kiełczewski D., Dyskusja konferencyjna, sesja: Tendencje zmian w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, 13 września 2012.
 12. Kiełczewski D, Zmiany zachowań konsumenckich jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 2, s. 201–208.
 13. Kosicka-Gębska M., Tul-Kryszczuk A., Gębski J., Handel detaliczny żywnością w Polsce, Warszawa 2011.
 14. Kusińska A. Dyskusja konferencyjna, sesja: Tendencje zmian w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, 13 września 2012.
 15. Kusińska A., Tendencje i zróżnicowania zachowań konsumentów na rynku, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 2, s. 9–21.
 16. Maleszyk E., Handel dyskontowy w gospodarce rynkowej, „Handel Wewnętrzny” 2004, nr 2, s. 17–23.
 17. Misiąg F., Handel w transformowanej gospodarce, „.Handel Wewnętrzny” 2009, nr 4–5.
 18. Pokorska B., Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy koncentracji, Warszawa 2006.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, Warszawa.
 20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2012, Warszawa.
 21. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2013, Warszawa.
 22. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2014, Warszawa.
 23. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2015, Warszawa.
 24. Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, nr 660, s. 172.
 25. Sobczyk G., Dyskusja konferencyjna, sesja: Tendencje zmian w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, 13 września 2012.
 26. Strojny J ,Kolak Z., Handel detaliczny w Tarnowie w latach 2011–2014. Diagnoza
  i tendencje zmian
  (w trakcie publikacji  na Ukrainie – 2016).
 27. Szczepański J., Reformy, rewolucje, transformacje, Warszawa 1999.
 28. Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Kraków 2007.
 29. Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, Poznań 2016.
 30. Szumilak J., Relacje klient – handel w świetle asymetrii informacji, „Marketing i Rynek” 2009, nr 6, s. 9–14.
 31. Ulwick A.W., Czego chcą klienci, Kraków 2009.
 32. Witek J., Dyskusja konferencyjna, sesja: Tendencje zmian w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, 13 września 2012.
 33. Zielińska H., Obsługa klientów, Warszawa 2014.
 34. www.encyklopedia.pwn.pl
 35. www.franszyzawpolsce.pl
 36. www.it.tarnow.pl
 37. www.polskawliczbach.pl
 38. //www.stat.gov.pl
 39. http://zsip.umt.tarnow.pl/ Strategia Rozwoju Miasta
 40. https://iews.ms.gov.pl
 41. https://krakow.stat.gov.pl/informator-statystyczny-miasto-tarnow

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYBRANE ASPEKTY PRZEOBRAŻEŃ W HANDLU DETALICZNYM NA PRZYKŁADZIE MIASTA TARNOWA

AUTORZY:
Zbigniew KOLAK

AFILIACJE AUTORÓW:
przedsiębiorca, absolwent Politechniki Rzeszowskiej

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
handel detaliczny, innowacje w handlu, Tarnów, transformacja systemowa.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/273

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.4

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności