Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.3

WYKORZYSTANIE PROGRAMU ADOSCORE W OBSZARZE WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI I KSZTAŁTOWANIA STRATEGII ORGANIZACJI

Alicja GĘBCZYŃSKA, Andrzej BUJAK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.3

Streszczenie

Niestabilność otoczenia wymaga ciągłego rozwoju organizacji zgodnego z oczekiwaniami klientów i innych interesariuszy. Przyjęty kierunek rozwoju musi być spójny z wizją organizacji, a jego odzwierciedleniem powinna być strategia przedsiębiorstwa, zawierająca cele i działania sprzyjające osiągnięciu sukcesu. Wdrożenie i pomiar realizacji strategii powodują potrzebę wykorzystania metodologii wspierającej jej implementację, przy czym skuteczność wdrożenia strategii zależy od umiejętności wykorzystania dostępnych technik informatycznych. Powyższy zapis był przesłanką do analizy programu ADOscore w zakresie identyfikacji jego potencjalnych korzyści w obszarze wspomagania podejmowania decyzji i kształtowania strategii. W tym celu w początkowej części artykułu przybliżono istotę strategii, odwołując się do złożoności procesu jej implementacji oraz ograniczeń blokujących realizację strategii. Następnie opisano złożenia i ideę jednej z metod umożliwiających wdrożenie strategii. W tym celu wybrano strategiczną kartę wyników ponieważ bazuje na niej program ADOscore. W dalszej cześć artykułu scharakteryzowano analizowany program, szczególną uwagę poświęcając praktycznym możliwościom jego zastosowania, prezentując przykładowe modele. Przybliżenie programu i analiza jego funkcjonalności pozwoliły na zidentyfikowanie jego zalet w obszarze podejmowania decyzji i kształtowania strategii. Stwierdzono, że do głównych korzyści wynikających z zastosowania programu ADOscore należy zaliczyć transponowanie założeń strategicznych na poziom celów strategicznych i operacyjnych, wraz z możnością bieżącego ich monitorowania. Zwieńczeniem artykułu jest podsumowanie zawierające najważniejsze implikacje wynikające z podjętych rozważań

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Burlton R., Delivery Business Strategy Through Process Management, Handbook on Business Process Management 2, 2015. Strategic Alignment, Governance, People and Culture, http://www.springer.com/978-3-642-45102-7.

[2] Cater T., Pucko D., Factors of effective strategy implementation: empirical evidence from Slovenian business practice, J East Eur Manag Stud 15(3), 2010, http://www.jstor.org/stable/23281679.

[3] Cobbold I., Lawrie G., Why do only one third of UK companies achieve strategic success?, 2001, 2GC Ltd. http://v7a.2gc.org/files/resources/2GC-WP-UKCoStratSuc-090311.pdf.

[4] Cyfert Sz., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.

[5] Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Strategiczna karta wyników jako narzędzie dostosowania przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, red. R. Rutka, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2003, s. 215–224.

[6] Gębczyńska A., Procesowe zarządzanie jakością z wykorzystanie programu ADONIS [w:] Wielowymiarowość systemów zarządzania, red. M. Giemza, T. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 47–60.

[7] Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

[8] Janigacz M., Rubin J. (red.), Raport: Ogólnopolskie badanie zarządzania zmianą, Szkoła Zarządzania Zmianą, Wrocław 2016.

[9] Kaleta A., Realizacja strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wrocław 2013.

[10] Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, WN PWN, Warszawa 2001.

[11] Karkula M., Kowal B., Kowal D., Wykorzystanie pakietu Aris we wdrażaniu strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego, Logistyka – nauka, „Logistyka” 2/2011, s. 267–268.

[12] Radomska J., Model of successful strategy execution: revising the concept, Problems of Management in the 21st Century, 2014, http://oaji.net/articles/2014/450-1420577194.pdf.

[13] Realizacja i zarządzanie strategią... ze strategią do sukcesu operacyjnego!, BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. http://www.boc-group.com/pl/produkty/
adoscore/.

[14] Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2003.

[15] Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 2002.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE PROGRAMU ADOSCORE W OBSZARZE WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI I KSZTAŁTOWANIA STRATEGII ORGANIZACJI

AUTORZY:
Alicja GĘBCZYŃSKA (1)
Andrzej BUJAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
(2) Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
program ADOscore, strategia, Zrównoważona Karta Wyników, zalety programu, zarządzanie strategiczne, misja organizacji.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/272

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.3

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.3

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności