Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.2

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Sylwia DZIEDZIC, Joanna CHRUŚCIEL
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.2

Streszczenie

Wzrastająca turbulentność otoczenia, a w szczególności coraz nowsze zmiany i szczególne wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, wymagają od nich sięgania po różne metody
i rozwiązania. Podstawowym celem zarządzania strategicznego jest zapewnienie długoterminowego istnienia organizacji, rozwój, zminimalizowanie zagrożeń i niepewności otoczenia. Na podstawie wielu badań dowiedziono, iż główną przyczyną niepowodzeń i upadków małych przedsiębiorstw są błędy i braki w zarządzaniu, także strategicznym. Małe przedsiębiorstwa często ignorują konieczność poznania otoczenia, klientów, możliwych stanów przyszłości, zmian czy tworzenia planów działalności. Brak podejścia planistycznego w zarządzaniu własną działalnością jest często przyczyną problemów i porażek. Podejmowanie decyzji i wytyczanie kierunków działania „na oślep”, na bieżąco, może zakończyć się tylko chwilowym sukcesem. Działania takie nie mają znaczenia w perspektywie strategicznej. Pomimo ogromnych korzyści i niezwykle uniwersalnego charakteru zarządzania strategicznego, kojarzone jest ono głównie z dużymi jednostkami gospodarczymi o rozbudowanej strukturze i ugruntowanej pozycji na rynku. Wydaje się jednak, iż ze względu na ukierunkowanie poszczególnych narzędzi zarządzania strategicznego na przetrwanie i rozwój, powinno być ono wykorzystywane również w jednostkach mniejszych, w tym również w mikroprzedsiębiorstwach. Badania ilościowe przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety na grupie 32 przedsiębiorców pozwoliły na przedstawienie specyfiki zarządzania strategicznego w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie tych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Dołharz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 2. Dudzik-Lewicka I., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem w czasie dynamicznych przemian, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Ignacy J., Horyzont czasowy w strategii polskich firm w świetle badań empirycznych, Marketing i Rynek” 2014, nr 5.
 5. Jakubów L., Znaczenie wizji i misji w zarządzaniu strategicznym polskich przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 260, Wrocław 2012.
 6. Jaworski J., Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2011, t. 9.
 7. Matyjas Z., Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 261.
 8. Nogalski B., Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu – kontekst strategiczny [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Wałbrzych 2008.
 9. Łobos K., Sus-Januchowska A.. Zarządzanie strategiczne: małe versus duże przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław 2008, 20.
 10. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 11. Sołoducho-Pelc L., Planowanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach – historyczna czy nowoczesna koncepcja zarządzania?, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 4.
 12. Sołoducho-Pelc L.,. Koncepcja i wdrażanie strategii w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014,
  nr 366.
 13. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 14. Szarucki M., Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, z. 26.
 15. Żuk A.. Potrzeba posiadania strategii w małych firmach [w:] Poradnik przedsiębiorczości akademickiej, Lubelska Szkoła Biznesu, 2011

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

AUTORZY:
Sylwia DZIEDZIC (1)
Joanna CHRUŚCIEL (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) KTK Konstrukcje Sp. z o.o.

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie strategiczne, mikroprzedsiębiorstwo, wizja, misja, analiza strategiczna.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/271

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.2

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.2

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności