Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.12

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Renata BIADACZ, Alfred SZYDEŁKO
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.12

Streszczenie

W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrastające poczucie odpowiedzialności i wpływu biznesu na otoczenie, jak również poszukiwania metod i narzędzi włączania odpowiedzialności w działalność przedsiębiorstw. Coraz bardziej zyskuje na znaczeniu i staje się popularna wśród szerokiego kręgu interesariuszy przedsiębiorstwa koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, corporate social responsibility). Powszechnie uznaje się, że CSR jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez koncepcję zrównoważonego rozwoju, wymagającego przejścia od usuwania skutków do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, czyli jako „działanie u źródła”. W dobie zwiększenia zainteresowania takimi zagadnieniami, jak: zanieczyszczenie środowiska, uszczuplenie zasobów naturalnych, odpady, jakość i bezpieczeństwo produktów czy prawa i jakość pracy pracowników, coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje działania społecznie odpowiedzialne.

W tworzeniu i realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu kluczowe znaczenia odgrywają interesariusze. Aby skuteczniej realizować cele postawione w strategii społecznej odpowiedzialności, niezwykle ważne jest, by prawidłowo zidentyfikować interesariuszy, a także podjąć z nimi dialog. Celem artykułu jest prezentacja podejmowanych działań społecznie odpowiedzialnych przez spółki przemysłu przetwórstwa mięsnego. W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa i analiza porównawcza informacji zawartych na stronach internetowych badanych przedsiębiorstw oraz publikowanych sprawozdań z działalności wybranych zakładów mięsnych. W opracowaniu omówiono m.in. obszary tematyczne społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także podkreślono wzrastającą rolę dialogu z interesariuszami. Ponadto przedstawiono praktyki stosowane przez wybrane podmioty do prezentowania informacji na temat społecznej odpowiedzialności.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Biadacz R., Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, „PN UE we Wrocławiu” 2016/442.
 3. Biadacz R., Szydełko Ł., Corporate social responsibility in environmental protection in enterprises of cement industry, Knowledge for Market Use 2016, Our Interconnected and Divided World, Department of Applied Economics, Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc, 2016.
 4. Boulouta I., Pitelis C.N., Who Needs CSR? The Impact of Corporate Social Responsibility on National Competitiveness, „Springer Science, Journal of Business Ethics” 2013/119.
 5. Dodd M., For Whom are Corporate Managers Trustees?, „Harvard Law Review” 1932/45.
 6. Fiedor B., Implementacja koncepcji CSR jako przesłanka trwałości firmy i jej sukcesu rynkowego, „Przegląd Organizacji” 2016/1.
 7. Galimska A., Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wydobywających gaz łupkowy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 3/1 (2015).
 8. Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu ‒ okres sensoryczno-motoryczny, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2014/10.
 9. Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu ‒ okres wyobrażeń przedoperacyjnych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2014/11.
 10. Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu ‒ okres operacji konkretnych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2014/12.
 11. Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu ‒ okres operacji formalnych oraz późne stadium formalne, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2015/1.
 12. Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu ‒ stadium przed dialektyczne, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2015/2.
 13. Interesariusze firmy – kluczem skutecznej strategii CSR, 2011, http://csr.pl/article/53/ (dostęp: 20.03.2016).
 14. Jakie są zasady i struktura dialogu społecznego zgodnego ze standardem AA1000?, http://www.elementarzbiznesu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=409:jakie-sa-zasady-i-struktura-dialogu-spolecznego-zgodnego-ze-standardem-aa1000-2&catid=11&Itemid=247&lang=p (dostęp: 20.10.2016).
 15. Kamela-Sowińska A., Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 16. Makuch Ł., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, 2011, https://obszarcsr.files.wordpress.com/2011/04/ standardy_csr.pdf (dostęp: 20.10.2016).
 17. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 18. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Centrum Universalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1995.
 19. Nasza wspólna przyszłość (Raport Brundtland), praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1991 .
 20. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport, Dla PARP opracowane przez MillwardBrown SMG/ KRC, Warszawa 2011.
 21. Standardy AA1000: Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji, Przewodnik dla biznesu, Warszawa 2011, http://www.csrinfo.org/wp-content/uploads/2016/03/Standardy_ AA1000_ Przewodnik_CSRinfo_2011.pdf, data odczytu: 30.10.2016.
 22. Standard AA1000: Zasady Odpowiedzialności 2008, pdf, http://www.accountability.org/ images/content/4/6/468.pdf, data odczytu: 30.04.2016.
 23. Teoria interesariuszy w świetle Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, http://ekosalus.pl/pracodawcy/tresc/18/17.html, data odczytu: 15.03.2016.

Podsumowanie

TYTUŁ:
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

AUTORZY:
Renata BIADACZ (1)
Alfred SZYDEŁKO (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
(2) Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
23 (2/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
społeczna odpowiedzialność biznesu, interesariusze, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, dialog

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/225

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.12

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności