Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (3/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.40

CZYNNIKI LOKALIZACJI CENTRUM LOGISTYCZNEGO NA RYNKU CHIŃSKIM Z WYKORZYSTANIEM METODY PESTE

Andrzej GAZDA, Gabriela POPEK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.40

Streszczenie

Rynek chiński od 1978 roku, a więc od momentu rozpoczęcia przemian i wprowadzania reform w Chinach,szeroko otworzył się na wymianę międzynarodową, a tempo wzrostu gospodarczego w tym kraju znacznie wzrosło. Według produktu krajowego brutto (PKB) per capita, Chiny wykazują stały wzrost. Chiński produkt krajowy brutto per capita po skorygowaniu parytetu siły nabywczej w roku 2014 wyniósł 12608.87 dolarów a średnie PKB per capita od roku 1990 do 2014 wyniosło 5476,62 dolarów[1].Mimo, że w ostatnich latach tempo wzrostu PKB jest nieco słabsze, to w dalszym ciągu handel wewnętrzny oraz międzynarodowy generuje zapotrzebowanie na budowę centrów logistycznych, czyliobiektów przestrzennych, spełniających konkretne funkcje, wraz z właściwą organizacją oraz infrastrukturą. Realizowane są w nich różnorodne usługi logistyczne, do których można zaliczyć: magazynowanie, rozdzielanie, przyjmowanie i wydawanie towarów[2]. Typowe centrum logistyczne powinno wobec tego posiadać takie obiekty jakmagazyny, kolejowe terminale kontenerowe, place składowe, a także miejsca świadczenia usług celnych i inne. Lokalizację centrów można wyznaczyć za pomocą tradycyjnych metod. Do znanych oraz najczęściej wykorzystywanych metod wspomagających proces wyznaczania lokalizacji centrum logistycznego należą takie metody jak:metoda niehierarchicznej analizy skupień, przekształcona formuła problemu transportowego, czyli model Huffa oraz wyznaczenie promienia obszaru ciążenia Natomiast metodą, która pozwala w sposób kompleksowy uwzględnić różnorodne czynniki wpływające na lokalizację, jest metoda PESTE.

 

[1]China,gdp-per-capita-ppp, http://www.tradingeconomics.com/, 29.12.2015.

[2] I. Fechner, Centra logistyczne. Cel – Realizacja – Przyszłość, ILiM, Poznań 2004, s. 14.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – Realizacja – Przyszłość, ILiM, Poznań 2004,
 2. Obłój K., Strategia Organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007,
 3. Malindžák D., Gazda A., Podstawy logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 4. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE Warszawa 2010,
 5. China,gdp-per-capita-ppp, http://www.tradingeconomics.com/, 29.12.2015.
 6. Chinas-levels-of-bureaucracy-have-gotten-ridiculous, http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/04/17/chinas-levels-of-bureaucracy-have-gotten-ridiculous-premier-says/, 19.01.2016,
 7. Chiny. Ustrój polityczny, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Chiny-Ustrój-polityczny;4573926.html, 16.01.2016,
 8. Copyright_Guide, http://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/PL_Copyright_Guide_Aug_2010.pdf, 27.01.2016,
 9. Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org/cpi2015, 18.01.2016,
 10. Countries and regions, China,  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/, 18.01.2016,
 11. Informacje na temat chińskiego prawa gospodarczego, http://www.gochina.gov.pl/index/?id=17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b, 23.01.2016,
 12. Prawo własności intelektualnej w Chinach, http://www.gochina.gov.pl/index/?id=642e92efb79421734881b53e1e1b18b6, 28.01.2016,
 13. System podatkowy, https://mfiles.pl/pl/index.php/System_podatkowy, 23.01.2016,
 14. Transparency International, https://pl.wikipedia.org/wiki/Transparency_International, 18.01.2016,
 15. Wymagane certyfikaty, http://www.gochina.gov.pl/index/?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6, 28.01.2016,

Podsumowanie

TYTUŁ:
CZYNNIKI LOKALIZACJI CENTRUM LOGISTYCZNEGO NA RYNKU CHIŃSKIM Z WYKORZYSTANIEM METODY PESTE

AUTORZY:
Andrzej GAZDA (1)
Gabriela POPEK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
23 (3/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
centrum logistyczne, czynniki lokalizacji, metoda PESTE.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/214

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.40

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.40

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności