Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (4/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.55

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT IN THE INTERNATIONAL CONDITION (CONSISTENT WITH OBJECTIVES THE ISO 45001 STANDARD)

Adam GÓRNY
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.55

Abstract

Occupational health and safety management in business organizations increasingly
entails the need for improvement measures aimed at ruling out or reducing the adverse
impact of threats and untoward factors on the labor force. The result of measures taken is to
get the conformity with the needs and expectations of employees, recognized as internal
customers of this processes.
Creation of safe and hygienic work conditions in the company is inseparably connected
with the need to undertake improvement activities, which are used to eliminate or reduce
the negative impact of hazards and onerousness for employees. Similar factors occur during
a use of systemic requirements.
Despite the adoption of uniform principles, the management systems are a lot varied. In
effect is difficult of talking about a possible of total consistency. Each of these systems,
covering relevant areas the organization activities usually operates as an independent
system with its own management structure. Indicated difficulties are considered as one of
the causes of development the ISO 45001 standard, which is international management
standard of safety and health at work.
The paper enumerates significant reasons for developing the ISO 45001 standard. It
outlines the key guidelines for drafting occupational health and safety management systems
based on ISO 45001 requirements and in keeping with the provisions of OHSAS 18001 and
ILO guidelines2 applied to enhance systemic occupational health and safety management.

Full text (pdf)

References

[1] Accidents at work in 2010-2013. Statistical Information and Elaborations, Central Statistical
Office, Warsaw 2011-2014.
[2] ANSI/ASSE A10.38-2013, Basic Elements of an Employer's Program to Provide a Safe and
Healthful Work Environment, The American Society of Safety Engineering, Park Ridge 2013.
[3] BS OHSAS 18001:2007, Occupational Health and Safety Management, BSi, London.
[4] Duijm N.J., Fiévez C., Gerbec M., Hauptmanns U., Konstandinidou M., Management of health,
safety and environment in process industry, „Safety Science”, vol. 46, iss. 6, pp. 908-920.
[5] Fernández-Muñiz B., Montes-Peón J.M., Vázquez-Ordás C.J., Safety management system:
Development and validation of a multidimensional scale, „Journal of Loss Prevention in Process
Industries”, 2007, vol. 20, iss. 1, pp. 52-68.
[6] Frick K., Worker influence on voluntary OHS management systems – A review of its ends and
means, „Safety Science”, 2011, vol. 49, iss. 7, pp. 974-987.
[7] Górny A., Application of quality shaping methods in the work environment improvement.
A case of theoretical frames. „Management Systems in Production Engineering”, 2014, no.
3(14), pp. 106-111.
[8] Górny A., Humanistyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, no 849, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”,
2015, no 39, t. 4, pp. 43-56.
[9] Górny A., Influence of corporate social responsibility (CSR) on safety culture, „Management”,
2014, vol. 18, no. 1, pp. 43-57.
[10] Górny A., Use of Quality Management Principles in the Shaping of Work Environment, in:
C. Stephanidis (ed.), Posters Extended Abstracts: International Conference, HCI International
2015 (part II), „Communications in Computer and Information Science”, 2015, vol. 529, pp.
136-142.
[11] Górny A., Rembiasz M., Wpływ wieku zatrudnionych na wytyczne oceny i akceptowalności
ryzyka zawodowego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskie, Seria: Organizacja
i Zarzadzanie”, 2015, no 64, pp. 49-64.
[12] Górny A., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”,
2009, no 54, pp. 15-25.
[13] Górny A., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Ekonomiczne Problemy
Usług”, 2009, no 540 (34), pp. 295-302.
[14] Górny A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
2011.
[15] Grabara J., Proceduralno-podmiotowy model zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
in: J. Tabor (ed.), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Techniczne, organizacyjne i
ludzkie uwarunkowania bezpieczeństwa pracy, vol. 3. pp. 178-196, Sekcja Wydawnictw Wydziału
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
[16] Guidelines on occupational safety and health management systems ILO-OSH 2001, The International
Labour Office, Geneva 2001.
[17] Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005.
[18] How to manage work health and safety risk. Code of practice, Safe Work Australia, Canberra 2011.
[19] ISO/CD 45001, Occupational health and safety management systems. Requirements with
guidance for use, BSi, London 2014.
[20] ISO 45001, New International Standard for Occupational Health & Safety Management Systems.
http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/ISO-
45001 (date of access: September, 15, 2015).
[21] Junevičius A., Gelžinyte D., Employees health and safety requirements and regulations in the
European Union, „European Integration Studies”, 2009, iss. 3, pp. 76-85.
[22] Karwowski W., Trzcieliński S. (eds.), Value Strem Activities Management, IEA Press, Madison
2007.
[23] Kazutaka K., Roles of Participatory Action-oriented Programs in Promoting Safety and
Health at Work, „Safety and Health at Work”, 2012, vol. 3, iss. 3, pp. 155-165.
[24] Kogi K., Work Improvement and Occupational Safety and Health Management Systems:
Common Features and Research Needs, „Industrial Health”, 2002, vol. 40, no 2, pp. 121-133.
[25] Kowalkow A., Norma ISO 45001. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
„Promotor”, 2014, no 11, pp. 50-52.
[26] Kowalkow A., Norma ISO 45001. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy –
wymogi i wytyczne stosowania, „Promotor”, 2014, no 12, pp. 39-40.
[27] Lachiewicz S., Matejun M. (eds.), Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym,
Politechnika Łódzka, Łódź 2014.
[28] Łunarski J., Zintegrowane systemy zarządzania – wspomaganie zarządzania systemami standardowymi,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
[29] Nenonen S., An operational model of safety management for service providers in manufacturing
industry, „The Service Industries Journal”, 2013, vol. 33, iss. 1, pp. 99-114.
[30] Occupational Health and Safety Management. BS OHSAS 18001 moving to ISO 45001, Rapport
of International Register of Certificated Auditors, Charted Quality Institute, London 2014.
[31] PN-ISO 26000:2012, Guidance on social responsibility, Polish Committee for Standardization,
Warsaw 2012.
[32] PN-EN ISO 9004:2010, Managing for the sustained success of an organization. A quality
management approach, Polish Committee for Standardization, Warsaw 2010.
[33] PN-EN ISO 22301:2014-11, Common security. Business continuity management systems. Requirements,
Polish Committee for Standardization, Warsaw 2014.
[34] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; tekst jedn.: Dz. U, 2003, nr 169, poz.
1650, ze zm.
[35] Tabor J., Grabara J., Occupational Risk Management in Poland’s Wooden Sector, Annals of
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, „Forestry and Wood Technology”, 2013,
no.84, pp. 234-240.
[36] Tabor J., Occupational Safety Management in the light of Causes Analysis of Accidents,
„Polish Journal of Management Studies”, 2013, vol.7, pp.188-200.
[37] Tabor J., Occupational Hazard Prevention in Manufacturing Systems, „Applied Mechanics
and Materials”, 2015, vol.718, pp. 227-232.
[38] Waters M., McKernan L., Maier A., Jayjock M., Schaeffer V., Brosseau L., Exposure
Estimation and Interpretation of Occupational Risk: Enhanced Information for the
Occupational Risk Manager, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2015,
12:sup1, pp. 99-111.

About this Article

TITLE:
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT IN THE INTERNATIONAL CONDITION (CONSISTENT WITH OBJECTIVES THE ISO 45001 STANDARD)

AUTHORS:
Adam GÓRNY

AUTHORS AFFILIATIONS:
Poznań University of Technology, Faculty of Management Engineering, Department of Ergonomics and Quality
Engineering

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
22 (4/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
occupational health and safety management, standardization, ISO 45001

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/207

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.55

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.55

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności