Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (4/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.52

CLUSTER INTERNATIONALIZATION – A KEY COMPONENT FOR THE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF CLUSTER MEMBERS

Bogusław BEMBENEK, Marzena FRANKOWSKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.52

Abstract

Cluster internationalization can help businesses, especially small and medium enterprises
(SMEs), to improve their competitiveness and accelerate their presence in global value
chains. This point of view is often represented by cluster managers, researchers or politicians.
However, the urgent need for internationalization of cluster enterprises is disproportionate
to the state of understanding of the mechanisms and the effects arising from international
cluster cooperation.
The first part of this article includes a review of the literature which aims to assess the
state of knowledge on the internationalization of clusters and cluster enterprises. Importantly,
a new cluster model has been presented – the so-called "born global" clusters, for which
internationalization is the main strategy of development. The empirical part of the paper
comprises the results of cluster benchmarking in Poland in 2014. Despite the fact that the
results present internationalization as a key area of cluster development, further detailed
analysis of the sub-indices expands this view. To conclude, the theme of cluster and cluster
enterprise internationalization is relatively new and requires further research. The understanding
of the determinants, the mechanisms and the effects of internationalization will allow
to better fit cluster policy and management instruments at the level of regions as well as
the European Union.

Full text (pdf)

References

[1] Altshuler L., Competitive capabilities of a technology born global, Lund Business Press, Lund
Institute of Economic Research, Lund 2012.
[2] Andersen P.H., Regional clusters in a global world: production, relocation, innovation and
industrial decline, “California Management Review”, Vol. 49, Issue 1, 2006, pp. 101-122.
[3] Bialic-Davendra M., An investigation of a new concept of world-class clusters in Europe – a
case study of the Visegrad Group of Countries, “Journal of Competitiveness”, Issue 2, 2011,
pp. 43-57.
[4] Colovic A., Lamotte O., The role of formal industry clusters in the internationalization of new
ventures, “European Business Review”, Vol. 26, Issue 5, 2014, pp. 449-470.
[5] Deloitte Business Consulting, Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania,
PARP, Warszawa 2010.
[6] Engel J.S., del-Palacio I., Global networks of clusters of innovation: accelerating the innovation
process, “Business Horizons”, Vol. 52, Issue 5, 2009, pp. 493-503.
[7] Gancarczyk M., Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw w klastrach [in:] Międzynarodowe
stosunki gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa, ed. T.
Sporek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, pp. 125-134.
[8] Gökmen A., Temiz D., Born global firms: a foreign trade related study on Turkey, “Eurasian
Journal of Business and Economics”, Vol. 6, No. 12, 2013, pp. 129-142.
[9] Greenhalgh B., Cluster internationalization handbook, Manchester Metropolitan University,
Manchester 2012.
[10] Hołub-Iwan J., Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania, PARP,
Warszawa 2012.
[11] Jankowska B., Internacjonalizacja klastrów, „Gospodarka Narodowa”, No. 5-6, 2010, pp. 19-
40.
[12] Knight G.A., Cavusgil S.T., Innovation, organizational capabilities and the born-global firm,
“Journal of International Business Studies”, Vol. 35, 2004, pp. 124-141.
[13] Knight G.A., Cavusgil S.T., A taxonomy of born-global firms, “Management International
Review”, Vol. 43, Issue 3, 2005, pp. 15-35.
[14] Kowalski A.M., The role of innovative clusters in the process of internationalization of firms,
“Journal of Economics, Business and Management”, Vol. 2, No. 3, 2014, pp. 181-185.
[15] Lämmer-Gamp T., Meier zu Köcker G., Christensen T., Clusters are individuals. Creating
economic growth through cluster policies for cluster management excellence, The Danish
Agency for Science Technology and Innovation, Copenhagen 2011.
[16] Libaers D., Meyer M., Highly innovative small technology firms, industrial clusters and firm
internationalization, “Research Policy” No. 40, 2011.
[17] McHardy Reid D., DeMartino R., Zyglidopoulos S.C., The internationalization journey of a
high-tech cluster, “Thunderbird International Business Review”, Vol. 47, Issue 5, 2005.
[18] Mikhailov A.S, Development of international clusters in the Baltic Sea Region, “Baltic Region”,
No. 1, Vol. 15, 2013, pp. 37-46.
[19] Mikhaylov A.S., Mikhaylova A.A., Geographies of cluster internationalization: interorganizational
linkages on the Baltica, “International Journal of Econometrics and Financial Management”,
Vol. 3, No. 1, 2015, pp. 32-37.
[20] Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Chądzyński J., Matusiak K., KlepkaM.,
Benchmarking klastrów: opracowanie i opis metodyki benchmarkingu klastrów w Polsce,
PARP, Warszawa 2008.
[21] Oviatt B.M., McDougall P.P., Toward a theory of international new ventures, “Journal of
International Business Studies”, Vol. 25, No. 1, 1994, pp. 45-64.
[22] Plawgo B., Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badania, PARP, Warszawa
2014.
[23] Porter M.E., On Competiton, Harvard Business School Press, Cambridge 1998.
[24] Porter M.E., The economic performance of regions, “Regional Studies”, Vol. 37, No. 6-7,
August-October 2003, pp. 549-578.
[25] Porter M.E., Location, competition and economic development: local clusters in a global
economy, “Economic Development Quarterly”, Vol. 14, No.1, February 2000, pp. 15-34.
[26] Przybylska K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, No. 3, Bochnia 2005, pp. 73-92.
[27] Przybylska K., Born global: a new generation of small polish businesses, “Gospodarka
Narodowa”, No. 7-8, 2010, pp. 63-84.
[28] Reid D., DeMartino R., Zyglidopoulos S.C., The internationalization journey of a high-tech
cluster, “Thunderbird International Business Review”, Vol. 47 (5), 2005, p. 529-554.
[29] Richardson Ch., Yamin M., The impact of industrial clusters on internationalization: the case
of SMEs in Malaysia’s Multimedia Super Corridor [in:] The process of internationalization in
emerging SMEs and emerging economies, ed. H. Etemad, Edward Elgar Pub, Northampton
2013.
[30] Simmie J., The contribution of clustering to innovation: from Porter I agglomeration to Porter
II export base theories [in:] Handbook of Research on Innovation and Clusters, Cases and
Policies, ed. Ch. Karlsson, Edward Elgar Publishing Ltd, Northampton 2008.
[31] Stremtan F., Mihalache S.S., Pioras V., On the internationalization of the firms – from theory
to practice, “Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica”, Vol. 11, No. 2, 2009, pp.
1025-1033.
[32] Strukelj P., Dolinsek S., Internationalization of R&D in two high-tech clusters and cooperation
of R&D units in those clusters, “Journal of Industrial Engineering and Management”, No.
3, Vol. 2, 2010, pp. 294-308.
[33] Weerawardena J., Mort G.S., Liesch P.W., Knight G., Conceptualizing accelerated internationalization
in the born global firm: A dynamic capabilities perspective, ”Journal of World
Business”, Vol. 42, 2007, pp. 294-306.
[34] Zhou L., Wu W., Luo X., Internationalization and the performance of born-global SMEs: the
mediating role of social networks, “Journal of International Business Studies”, Vol. 38, 2007,
pp. 673-690.

About this Article

TITLE:
CLUSTER INTERNATIONALIZATION – A KEY COMPONENT FOR THE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF CLUSTER MEMBERS

AUTHORS:
Bogusław BEMBENEK (1)
Marzena FRANKOWSKA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Faculty of Management, Rzeszow University of Technology, Poland - Rzeszow
(2) Faculty of Management and Economics of Services, University of Szczecin

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
22 (4/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
cluster, management, strategy, internationalization, development, competitiveness

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/204

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.52

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.52

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności