Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.49

MODEL DOBORU JEDNOSTKI BADAWCZOROZWOJOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

Małgorzata ŚLIWA, Justyna PATALAS-MALISZEWSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.49

Streszczenie

W gospodarce opartej na wiedzy przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę współpracy
z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Kulturę organizacyjną przedsiębiorstw mogą kształtować
dynamika rynku, potrzeba doskonalenia i/lub wprowadzania innowacji (technologii,
produktu) w celu rozwoju przedsiębiorstwa. Definicję kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
opartym na wiedzy przyjęto w artykule na podstawie definicji kultury organizacyjnej
według Jana Terelaka (2005) oraz Rafała Kuca i Joanny Moczydłowskiej (2009).
Sformułowano ją jako przestrzeń w przedsiębiorstwie, która determinuje postawy pracowników
w celu pozyskiwania oraz dzielenia się użyteczną wiedzą jawną i ukrytą w przedsiębiorstwie.
W artykule dokonano próby wypracowania modelu doboru jednostki badawczorozwojowej
dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy w celu podniesienia poziomu jego kultury
organizacyjnej. Na podstawie analizy literatury przedmiotu zdefiniowano charakterystyki
kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy oraz określono parametry
jednostki badawczo-rozwojowej. Mierniki definiujące powyższe zależności składają się
z elementów tworzących kulturę obydwu instytucji, opisujących środowisko pracy oraz poziom
zaawansowania technologicznego. Uwzględniono także czynniki wpływające na podział
wiedzy oraz na pracownika i jego rozwój. Dzięki implementacji metody sieci Petriego
(z ograniczoną pojemnością i liczbą miejsc) sformułowano model doboru jednostki badawczo-
rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. Implementacja opracowanego
modelu pozwala na wsparcie procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie w aspekcie podjęcia
współpracy z jednostką badawczo-rozwojową i realizacją wspólnego projektu badawczorozwojowego.
Na podstawie własnych obserwacji zbudowano dwie współpracujące sieci
Petriego, których implementacja pozwoli przedsiębiorstwu na osiągnięcie zdefiniowanych
korzyści.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Aniszewska G., Gielnicka I., Firma to ja, firma to my, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr, Gdańsk 1999.
[2] Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
[3] Karatkiewicz A., Analiza cyklicznych sieci Petriego przy pomocy dekompozycji blokowej,
„Pomiary, Automatyka, Kontrola” 53/5 (2007), s. 69–71.
[4] Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwo Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2009.
[5] Kuc R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009.
[6] Lajtner L., Śliwa M., Atmosfera i kultura pracy w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, [w:] Metody
i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych, red. S. Kłos, J.
Patalas-Maliszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, s. 41–54.
[7] Patalas-Maliszewska J., Woźniak W., Model transferu myśli innowacyjnej na przykładzie
województwa lubuskiego, [w:] Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw
– INTELTRANS 2006, IV konferencja naukowo-techniczna, Kraków 2006, s. 143–150.
[8] Penc J., Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010.
[9] Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
[10] Prudzienica M., Zarządzanie wiedza w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
[11] Senge P., Leading Learning Organizations: the bold, the powerful & the invisible, The Leader
of the Future, Jossey-Bass, San Francisco 1996.
[12] Sosnowska A., Formy powiązań sfery B + R ze sferą produkcji, [w:] Sfera badawczorozwojowa
i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, red. K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2001, s. 10–11.
[13] Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje,
funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
[14] Szopik K., Działalność Badawczo-Rozwojowa w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego” 2007/8, s. 285–294.
[15] Tabaszewska E., Nowoczesne koncepcje zarządzania – zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
[16] Terelak J., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
[17] Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MODEL DOBORU JEDNOSTKI BADAWCZOROZWOJOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

AUTORZY:
Małgorzata ŚLIWA (1)
Justyna PATALAS-MALISZEWSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Zielonogórski
(2) Uniwersytet Zielonogórski

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
kultura organizacyjna, jednostki badawczo-rozwojowe, wiedza jawna,
wiedza ukryta

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/201

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.49

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.49

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności