Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.46

PREFERENCJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW NA RYNKU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mirosław Sołtysiak
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.46

Streszczenie

Sprawne funkcjonowanie, a tym samym możliwość systematycznego rozwoju każdego
rynku dóbr konsumpcyjnych, w tym również rynku pojazdów samochodowych, jest bezpośrednio
związane ze stopniem zaspokojenia przez produkty oferowane na tym rynku aktualnych
potrzeb potencjalnych klientów. Podmioty działające na tym rynku muszą ciągle unowocześniać
produkowane pojazdy, tak aby sprostały one systematycznym zmianom oczekiwań
potencjalnych klientów. Zmiany te wynikają z jednej strony z przemian, jakie zachodzą
na światowych rynkach i chęci posiadania przez konsumentów produktów, które są nowościami
rynkowymi. Pojazdów, które w pespektywie kilku najbliższych lat będą postrzegane
przez osoby ze środowiska, w jakim żyją jako atrakcyjne dobro. Z drugiej zaś strony z chęci
wyróżniania się na tle określonej społeczności, która w dużym stopniu wpływa na jego preferencje
zakupowe. Tak więc na jego decyzje zakupowe będą mieć również wpływ takie
czynniki jak płeć, wiek, wykształcenie czy pozycja społeczna.
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką realizacji przez konsumentów
procesu zakupowego na przykładzie rynku pojazdów samochodowych. Przedstawiono
wyniki przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących preferencji zakupowych
konsumentów na tym rynku. Omówiono m.in. wpływ czynników ekonomicznych,
technicznych, estetycznych oraz wybranych elementów wyposażenia pojazdu na podjęcie
przez konsumenta decyzji zakupowej. Zajmowano się również wpływem czynnika ludzkiego
na podejmowaną decyzję, czyli wskazano osoby, których opinie wpływają na podjętą decyzję
zakupową.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Hansen F., Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972.
[2] Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa
1999.
[3] Mały rocznik statystyczny 1939, GUS, Warszawa 1939.
[4] Park pojazdów zarejestrowanych w Polsce 1990–2013,www.pzpm.org.pl/Rynekmotoryzacyjny/
Park-pojazdow-zarejestrowanych.
[5] Pohorille M., Kategorie potrzeb ekonomicznych, „Ekonomista” 1980/5–6.
[6] Sołtysiak M. Preferencje zakupowe kobiet na rynku pojazdów samochodowych, [w:] Systemy
i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia, red. K. Lejda, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
[7] Sołtysiak M., Raport z badań „Preferencje zakupowe konsumentów na rynku pojazdów samochodowych”,maszynopis.
[8] Wydane dokumenty prawa jazdy w latach 2001–2005,www.cepik.gov.pl/statystyki.
[9] Wydane dokumenty prawa jazdy w latach 2006–2014,www.cepik.gov.pl/statystyki.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PREFERENCJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW NA RYNKU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

AUTORZY:
Mirosław Sołtysiak

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
konsument, preferencje zakupowe, rynek pojazdów samochodowych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/198

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.46

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.46

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności