Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.40

OFFSET PODSTAWĄ DO UTWORZENIA NOWYCH RELACJI WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-OBRONNYM

Tomasz Nalepa, Bogdan Wójtowicz
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.40

Streszczenie

Dobrze rozumiane współdziałanie między podmiotami, takimi jak przyszła Agencja ds.
Inwestycji Obronnych, a administracją rządową może być postrzegane jako korzystne działanie
dla dobra rozwoju inwestycji obronnych w kraju. Offset jest integralną częścią współpracy
międzynarodowej. Dlatego też istotnym zagadnieniem wydaje się dalsze poszerzanie
zagranicznej współpracy polskiego przemysłu obronnego. Offset przyczynia się do wspierania
misji sektora obronnego poprzez aktywne uczestnictwo przedsiębiorców w targach
i przetargach międzynarodowych, zawieranie bilateralnych umów o współpracy przemysłów
obronnych z wybranymi państwami, współpracę przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej
i w ramach NATO. Zgodnie z zamiarem dalszego rozwoju rynku wewnętrznego UE
i z podejmowaniem starań wyrównywania szans w zakresie dostaw państwa unijne z Europy
Środkowo-Wschodniej powinny dokładać wszelkich wysiłków na rzecz wspierania praktyk
offsetowych. W szczególności taka sytuacja powinna mobilizować przedstawicieli środowiska
polityki do wspierania offsetu. Wymagania offsetowe powinny nam pozwolić na
zmniejszenia istniejącej, dużej różnicy rozwojowej pomiędzy bogatymi i biednymi państwami
UE. Dlatego też offset powinien być częścią wewnętrznego rynku UE, wzmacniając
tym samym sektor obronności. Podtrzymując i rozwijając offsetowe zdolności w celu realizacji
bieżących i przyszłych wyzwań bez względu na surowe budżetowe ograniczenia, stałyby
się one tylko możliwe przy wdrożeniu polskich reform strukturalnych. To znaczy, że
należy podjąć decyzję dotyczącą stworzenia systemu agencyjnego i zapoczątkowania tego
zamierzenia poprzez utworzenie Agencji ds. Inwestycji Obronnych. W ten sposób można
zbudować nowy fundament dla rozwoju cywilno-wojskowej współpracy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Adamkiewicz M., Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, WAT, Warszawa 2012.
[2] Daniluk P., Zarządzanie strategiczne. Analiza strategiczna organizacji, AON, Warszawa 2008.
[3] Decyzja Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie kierowania
Ministerstwem Obrony Narodowej (DzU MON Warszawa 16 marca 2015 r. poz. 67).
[4] http://www.mg.gov.pl/node/19989 (dostęp: 20.02.2014).
[5] Kitler W., Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, AON, Warszawa 2011.
[6] Kornelius S., Pani Kanclerz Angela Merkel, wyd. I, FILIA, Termedia, Poznań 2013.
[7] Kustra W., Dostęp do morza zobowiązuje, „Przegląd Sił Zbrojnych” 2014/1, s. 28–30.
[8] Nalepa T., Sochala C., Wsparcie rozwoju przemysłowego potencjału obronnego, „Przegląd
Morski” 52/10 (2011), s. 4–11.
[9] Sobolewski G., Zagrożenia kryzysowe, AON, Warszawa 2011.
[10] Sochala C., Ligenza P., Mientkiewicz D., Szymanowski J., Nalepa T., Wyzwania i zagrożenia
dotyczące systemu rezerw strategicznych oraz przemysłowego potencjału obronnego w Polsce.
Dylematy Administrowania, AON, Warszawa 2010.
[11] Sochala C., Mientkiewicz D., Wójtowicz B., Nalepa T., Możliwości finansowego wsparcia
rozwoju PPO, część II: Działania doraźne: NSIP, HNS, offset, projekty badawcze, „Kwartalnik
Bellona” 668/1 (2012), s. 206–220.
[12] Staniszkis J., Szanse Polski. Nasze możliwości rozwoju w obecnym świecie, Rectus, Warszawa
2005.
[13] Wójtowicz B., Nalepa T., Wizja udoskonalenia implementacji inwestycji obronnych na terytorium
RP, „Kwartalnik Bellona” 677/2 (2014), s. 188–200.
[14] Wójtowicz B., Sochala C., Nalepa T., Realizacja przez przedsiębiorców przemysłowego potencjału
obronnego zadań w zakresie wsparcia państwa-gospodarza oraz na rzecz mobilizacji
gospodarki – w nowych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. Propozycja nowych rozwiązań systemowych,
„Biuletyn Informacyjny (Kwartalnik TWO ZO Bydgoszcz)” 15/2 (2010), s. 14–25.
[15] Wójtowicz B., Nalepa T., Nowoczesne zarządzanie obronnymi inwestycjami sojuszniczymi
i Unii Europejskiej, „Wiedza Obronna (Kwartalnik TWO)” 244/1 (2013), s. 45–70.
[16] Wójtowicz B., Nalepa T., Współdziałanie Agencji ds. Inwestycji Obronnych z administracją
rządową na rzecz rozwoju inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, „Wiedza
Obronna (Kwartalnik TWO)” 248/1 (2014), s. 62–72.
[17] Wójtowicz B., Nogal P.P., Nalepa T., Aktualne problemy i działania administracyjne w zakresie
funkcjonowania i doskonalenia przemysłu obronnego w Polsce, „Modern Management
Review (Politechnika Rzeszowska)” XIX/21 (2014), s. 161–177.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OFFSET PODSTAWĄ DO UTWORZENIA NOWYCH RELACJI WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-OBRONNYM

AUTORZY:
Tomasz Nalepa (1)
Bogdan Wójtowicz (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Niezależny ekspert
(2) Ministerstwo Gospodarki, Departament Programów Offsetowych

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
offset, Agencja ds. Inwestycji Obronnych, administracja rządowa,
inwestycje obronne, współpraca cywilno-wojskowa, ograniczenia budżetowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/192

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.40

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.40

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności