Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.35

OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU PARKINGOWEGO POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Zdzisław JEDYNAK

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.35

Streszczenie

Działalność uczelni uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Są to zarówno czynniki
zależne, na które dana jednostka organizacyjna ma wpływ, jak i niezależne, które wynikają
z jej funkcjonowania w danym otoczeniu. Powszechnie w ocenie pozycji uczelni na rynku
przyjmuje się następujące kryteria: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność
naukową, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. W ramach grupy „warunki studiowania”
jednym z ocenianych parametrów jest dostępności obiektów znajdujących się
w jej dyspozycji, czyli realna możliwość skorzystania przez studenta z oferty edukacyjnej.
W konsekwencji istotną funkcję pełni efektywny system transportowy, zarówno na poziomie
regionalnym (wojewódzkim i międzywojewódzkim), jak i lokalnym (miasta). W strukturze
stosowanych przez studentów środków transportów w procesie przemieszczania w relacji
stałe miejsce zamieszkania – uczelnia wysoki udział zajmuje motoryzacja indywidualna.
Należy podkreślić, że przyjmując kryterium kosztów czy czasu przejazdu, publiczne
środki transportu mają jedynie charaktery substytucyjny i niekonkurencyjny w stosunku do
motoryzacji indywidualnej. Stosowane środki transportu przez studentów określają wymagania
względem infrastruktury. W konsekwencji na terenie uczelni ważną funkcję pełni system
parkingowy. Celem artykułu jest ocena ilościowa i jakościowa systemu parkingowego
Politechniki Rzeszowskiej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,
http://www.bip.portal. prz.edu.pl (dostęp: 23.05.2012).
[2] Jedynak Z., Romanowska B., Politechnika Rzeszowska a system transportowy województwa
podkarpackiego i miasta Rzeszów, „Modern Management Review” XVIII/20 (2013), s. 95–
105.
[3] Politechnika Rzeszowska, http://portal.prz.edu.pl (dostęp: 10.02.2014).
[4] Piotrowska M., Ocena systemu parkingowego Politechniki Rzeszowskiej, praca inżynierska
pod kier. Z. Jedynaka, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU PARKINGOWEGO POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

AUTORZY:
Zdzisław JEDYNAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
parking, infrastruktura, transport, Rzeszów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/187

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.35

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.35

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności