Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.33

MIĘDZYNARODOWE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANŻACH USŁUGOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Magdalena Cyrek

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.33

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące problematyki nierówności płacowych
w układzie międzynarodowym. Dysproporcje w tym wymiarze uznaje się za jeden z podstawowych
wyznaczników nierównomierności rozwojowych determinujących poziom dobrobytu
społecznego. Idea powstawania i funkcjonowania ugrupowań integracyjnych, takich jak Unia Europejska,
zakłada stopniową konwergencję społeczno-gospodarczą obejmującą również wyrównywanie
się poziomu wynagrodzeń. W opracowaniu analizą objęto więc zróżnicowanie poziomu
wynagrodzeń pomiędzy 28 państwami Unii Europejskiej. Diagnoza dysparytetów dotyczyła 12
sekcji działalności gospodarczej włączanych w ramy sektora usług. W krajach wysoko rozwiniętych
sektor ten absorbuje największą część zasobów siły roboczej, a tym samym w znacznym
stopniu determinuje rozkład wynagrodzeń. Celem analiz jest określenie skali dysproporcji płacowej
w poszczególnych rodzajach działalności usługowej i wskazanie tych branży, które w największym
stopniu kreują nierówności zarobków. Realizacja tego zadania opiera się na wykorzystaniu
danych statystycznych udostępnianych przez Eurostat. Weryfikacja dysproporcji płacowych
bazuje na takich miarach statystycznych, jak średnia, mediana, współczynnik zmienności,
współczynnik asymetrii i współczynnik Giniego. Uzyskane wyniki wskazują, że relatywnie najmniejsze
nierówności dotyczą branży nowoczesnych, wykorzystujących technologie ICT i w
znacznym stopniu zliberalizowanych. Największe dysproporcje międzynarodowe dostrzegane są
zaś w tradycyjnych dziedzinach usługowych i wynikają z trudności w przezwyciężeniu barier
strukturalnych oraz opóźnień procesów integracyjnych. Dostrzega się ponadto współwystępowanie
niskiego poziomu wynagrodzeń i znacznej skali dysproporcji międzynarodowych w ich wysokości,
jak również relację odwrotną korzystną dla branży nowoczesnych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bugdol M., Zarządzanie międzynarodowe a problem nierówności społeczno-ekonomicznych,
[w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska,
A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
[2] Cyrek M., Struktura zatrudnienia a nierówności i zagrożenia społeczne w gospodarkach UE,
„Ekonomia Economics” 2/23 (2013).
[3] Duclos J.-Y., Araar A., Poverty and equity: measurement, policy and estimation with DAD,
[w:] Economic studies in inequality, social exclusion and well-being, red. J. Silber, t. 2,
Springer, International Development Research Centre, New York, Ottawa 2006.
[4] Eurostat [earn_ses10_26], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
search_database (dostęp: 13.10.2013).
[5] Foster J., Seth S., Lokshin M., Sajaia Z., A Unified Approach to Measuring Poverty and Inequality.
Theory and Practice, The World Bank, Washington, D.C. 2013.
[6] Jabkowski P., Miary nierówności społecznych – podstawy metodologiczne, [w:] Spór o społeczne
znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Seria „Socjologia” nr 65, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
[7] Jabłoński Ł., O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi,
[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych – przyczyny,
implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, z. 31,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
[8] Mazurkiewicz G., Edukacja w czasach globalizacji: niespełniona obietnica likwidacji nierówności,
[w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. E. Okoń-
Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2011.
[9] Podemski K., Nierówności ekonomiczne w europejskich krajach postkomunistycznych z globalnej
perspektywy – wybrane zagadnienia, [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności,
red. K. Podemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria „Socjologia”
nr 65, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
[10] Woźniak M.G., Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym.
Teoria i praktyka, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście
spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, z. 13, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
[11] Wydymus S., Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej –
analiza taksonomiczna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 756; Finanse,
rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 57: Miejsce Polski w gospodarce światowej, Szczecin
2013.
[12] Zachorowska-Mazurkiewicz A., Istota nierówności w procesie rozwoju – podejście instytucjonalne,
[w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. E. Okoń-
Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MIĘDZYNARODOWE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANŻACH USŁUGOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

AUTORZY:
Magdalena Cyrek

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
nierówności płacowe, sektor usług, branże nowoczesne, branże tradycyjne,
gospodarka oparta na wiedzy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/185

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.33

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.33

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności