Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (3/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.32

BARIERY WSPÓŁPRACY SFERY BIZNESU Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI Z PERSPEKTYWY MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Kazimierz Cyran

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.32

Streszczenie

Rozwój przedsiębiorstw i postęp cywilizacyjny w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
wymaga zacieśnienia współpracy między sferami edukacji, nauki i biznesu. Innowacyjność
i konkurencyjność współczesnych gospodarek coraz bardziej zależą od umiejętności budowania
relacji partnerskich między uczelniami a przedsiębiorstwami. Nawiązanie współpracy
przedstawicieli biznesu ze środowiskiem naukowym jest więc szansą dla wciąż zapóźnionych
technologicznie i organizacyjnie polskich przedsiębiorstw, szczególnie sektora MSP.
Ostatnie lata to czas dużych możliwości nawiązania omawianej współpracy stymulowanej
wieloma programami wsparcia zarówno przedsiębiorstw, jak i uczelni. Mimo że same
programy realizowane są z powodzeniem, czego potwierdzeniem są wskaźniki ewaluacyjne,
to skala długofalowej współpracy firm z uczelniami nadal jest na niskim poziomie.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę identyfikacji najważniejszych barier współpracy
między ośrodkami naukowymi a przedsiębiorcami reprezentującymi sektor MSP z terenu
województwa podkarpackiego. Starano się także wskazać potencjalne kierunki zmian, które
mogą przyczynić się do nawiązania trwałej i długookresowej współpracy małych i średnich
przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
Z opinii przedsiębiorców wynika, że zasadnicze bariery ograniczające współpracę przedsiębiorstw
ze sferą nauki leżą po stronie uczelni i obowiązujących w nich zasad współpracy.
Jednym z najważniejszych obszarów, który wymaga zmian, jest uproszczenie biurokracji i
formalności, jakie muszą być dopełnione przy prowadzeniu współpracy. Ponadto konieczne
staje się przygotowanie rzeczowej i szczegółowej oferty współpracy i wsparcia dla przedsiębiorstw
działających na rynku. Bardzo ważnym zadaniem, które uczelnie i instytuty badawcze
muszą zrealizować, jest opracowanie skutecznego sposobu komunikowania się z przedsiębiorstwami
i promowania wypracowanych rozwiązań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] A world of connections: A special report on social networking, „The Economist”, 30 January
2010, http://ai.arizona.edu/mis510/other/a%20world%20of%20connections.pdf, (dostęp:
20.01.2015).
[2] Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji ze
środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw, red. S. Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2008.
[3] Bryła P., Jurczyk T., Domański T., Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem
gospodarczym przez uczelnie wyższe, „Marketing i Rynek” 2013/5.
[4] Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2012.
[5] Duda J., Współpraca przedsiębiorców z naukowcami podstawą innowacyjności firm – blog naukowy,
http://www.agh.edu.pl/blog-naukowy/info/article/wspolpraca-przedsiebiorcow-z-naukowcami-
podstawa-innowacyjnosci-firm-blog-naukowy (dostęp: 10.08.2015).
[6] Instrukcja stosowania produktu finalnego, przygotowana w ramach projektu: Innowacyjny model
współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, Materiały wewnętrzne
CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.
[7] Onak-Szczepanik B., Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
Polski, red. M. G. Woźniak, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2006/9, s. 615.
[8] Raport bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006.
[9] Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.
[10] Wilimowska Z., Działalność małych przedsiębiorstw, [w:] Zróbmy coś razem – PWSZ w Nysie
i sektor MŚP: priorytet VIII regionalne kadry gospodarki: działanie: 8.2 Transfer wiedzy: poddziałanie:
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, red. D. Seretna-
Sałamaj, Totem, Inowrocław 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BARIERY WSPÓŁPRACY SFERY BIZNESU Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI Z PERSPEKTYWY MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

AUTORZY:
Kazimierz Cyran

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
współpraca, jednostki naukowe, przedsiębiorstwo

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/184

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.32

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.32

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności