Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (2/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.30

ANALIZA I OCENA ROZWOJU BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH W LATACH 2007–2012

Jan ZUBA, Stanisław GĘDEK

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.30

Streszczenie

Cele pracy stanowiły poznanie i ocena zmian w rozwoju działalności wybranych bankowych
grup spółdzielczych w Europie w latach 2007–2012. W pracy wykorzystano dane
dotyczące wybranych 26 bankowych grup spółdzielczych w Europie (25 z krajów UE i 1
ze Szwajcarii), które należały do Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych
(EACB). Rozwój bankowości spółdzielczej, który można rozpatrywać z punktu widzenia
organizacyjnego i finansowego, był zróżnicowany w poszczególnych krajach. Ogólnie
w całej UE nastąpił rozwój organizacyjny tego sektora, na co wskazuje rosnąca liczba
placówek banków, ich członków i klientów oraz zatrudnionych osób. Banki spółdzielcze
wzmacniały swoją pozycję finansową, ponieważ wzrosła wartość posiadanego przez nie
majątku, w tym udzielanych przez nie kredytów oraz przyjmowanych depozytów. Praktycznie
we wszystkich bankowych grupach efektywność wykorzystania majątku mierzona
jego rentownością (ROA) była dość niska, nieprzekraczająca 1%. W 2012 r. trzy grupy
odnotowały deficytowość. Rentowność kapitału własnego (ROE) wahała się od kilku do
kilkunastu procent. Tylko w trzech krajach wzrosły wartości obu wskaźników rentowności.
Poprawa wskaźnika kosztów do dochodów w latach 2007–2012 nastąpiła tylko w kilku
analizowanych krajach. Wartość współczynnika wypłacalności w 2012 r. w większości
grup bankowych była na poziomie wymaganym przez prawo (8%). Za pozytywne należy
uznać, że tylko kilka grup bankowych w okresie 2007–2012 zanotowała spadek (i to niewielki)
tego wskaźnika.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.
[2] Dziekański P., Banki spółdzielcze inkubatorami lokalnej przedsiębiorczości, [w:] Bank spółdzielczy
gwarantem stabilizacji i bezpieczeństwa lokalnego systemu finansowego, red.
A. Pawlik, P. Dziekański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2012.
[3] Gospodarowicz A., Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych
krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2008.
[4] Golec M., Społeczne uwarunkowania działalności banków spółdzielczych, [w:] Banki spółdzielcze
w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego, red. M. Stefański,
WSH-E, Włocławek 2010.
[5] Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
[6] Kata R., Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego,
FOSZE, Rzeszów 2003.
[7] Key Statistics of European Association of Co-operative Banks (EACB) [2015],
http://www.eacb.coop/en/home.html (dostęp: 20.04.2015).
[8] Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
[9] Magdoń A., Systemic and structural transformations of cooperative banking in Poland, Wydawnictwo
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola 2009.
[10] McCarroll V., Habberfield S., The outlook for co-operative banking in Europe 2012. Banking
on values, building on agility, Oliver Wyman Report, http://www.oliverwyman.com/theoutlook-
for-cooperative-banking-in-europe-2012.htm#.UeaGTW0SqZR (dostęp: 20.04.2015).
[11] Miklaszewska E., Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters
Kluwer, Warszawa 2010.
[12] Siudek T., Wpływ działalności kredytowej banków spółdzielczych na lokalny rozwój społeczno-
gospodarczy w Polsce, [w:] Bank spółdzielczy gwarantem stabilizacji i bezpieczeństwa lokalnego
systemu finansowego, red. A. Pawlik, P. Dziekański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Kielce 2012.
[13] Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
[14] Szyszko M., Banki spółdzielcze, [w:] Pośrednictwo finansowe, W. red. Przybylska-
Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2009.
[15] Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa 2012.
[16] Zuba M., Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i w Europie
w latach 2007–2011, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki
żywnościowej” 2013/103.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA I OCENA ROZWOJU BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH W LATACH 2007–2012

AUTORZY:
Jan ZUBA (1)
Stanisław GĘDEK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Prof. Uniwersytetu Przyrodniczego, Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
(2) Prof. Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
banki spółdzielcze, rentowność, wypłacalność

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/182

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.30

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności