Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (2/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.29

OCENA LOGISTYKI MIEJSKIEJ W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO I RZESZOWA

Grzegorz ZIMON, Blanka GOSIK

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.29

Streszczenie

Współczesna logistyka zajmuje się miastem w dwóch aspektach. Po pierwsze, traktuje je
jako ogniwo łańcucha logistycznego w systemie logistycznym kraju, po drugie, jako samoistny
system miejski. Na system logistyczny miasta składają się poszczególne systemy
funkcjonalne. Zaliczają się do nich: transport, obejmujący transport dóbr materialnych, w
tym również przesył mediów, transport i składowanie odpadów komunalnych, komunikacja
zbiorowa i indywidualna, składowanie dóbr materialnych w dzielnicach przemysłowohandlowych
i w sieciach handlowych miasta i sterowanie przepływami dóbr materialnych i
osób. Warto zaznaczyć, że 1/3 wszystkich ruchów transportowych w mieście to transport
gospodarczy towarowy, a 2/3 to transport osobowy zarówno indywidualny, jak i publiczny.
Przemieszczenia osobowe mogą się odbywać przy użyciu transportu indywidualnego albo
przy użyciu komunikacji zbiorowej. Współcześnie indywidualny transport zmotoryzowany
zaczyna stanowić poważne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowanie miasta i płynnego
transportu. Dlatego coraz bardziej istotne stają się działania mające doprowadzić do zmian
przyzwyczajeń, preferencji i mentalności mieszkańców. Bardzo ważne są pod tym względem
rola władz miasta i działania, które podejmują w celu zmniejszenia transportu indywidualnego.
Powinno to spowodować większe zainteresowanie transportem zbiorowym. Celem
badań prowadzonych przez autorów jest poznanie oceny funkcjonowania komunikacji
miejskiej w dwóch różnej wielkości ośrodkach miejskich: średniego miasta Tomaszowa
Mazowieckiego i dużego miasta, jakim jest Rzeszów. Badania miały charakter ankietowy
i przeprowadzono je z mieszkańcami obu badanych miast.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ciesielski M., Długosz J., Gługsiewicz Z., Wyszomirski, O gospodarowaniu w transporcie
miejskim, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1992.
[2] Dziadek S., Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1991.
[3] Gołębska E., Czajak P., Tomaszewska D., Logistyka miejska XXI wieku, „EuroLogistics”
2001/3.
[4] Gosik B., Zimon G., Usługi transportowe w obsłudze ruchu turystycznego, „Problemy Transportu
i Logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 843/28 (2014).
[5] Jackiewcz J., Czech P., Barcik J., Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej” 2010.
[6] Meyer B., Potrzeby komunikacyjne mieszkańców aglomeracji miejskich, „ZNUS. Ekonomiczne
problemy Transportu” 287/2 (2000).
[7] Milenkiewicz B.J., Halicka K., Ocena jakości usług w transporcie zbiorowym na przykładzie
Białostockiej Komunikacji Miejskiej, „Economy and Management” 4/11 (2011).
[8] Młynarczyk M., Łysoń M., Logistyka usług miejskich, [w:] Logistyka usług, red. G. Biesok,
Cedewu, Warszawa 2013.
[9] Sołtysik M., O dynamice zmian w logistyce [w:] Sołtysik M. (red.) Kierunki rozwoju logistyki
w świetle tendencji światowych, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice 2004.
[10] Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach,
Akademia ekonomiczna Katowice, Katowice 2005.
[11] Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.
[12] Wagner T., City-Logistik als Teil der Supply-Chain, Diss. Wissenchaft & Praxis, Sternenfels
2002.
[13] Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA LOGISTYKI MIEJSKIEJ W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO I RZESZOWA

AUTORZY:
Grzegorz ZIMON (1)
Blanka GOSIK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Instytut Turystyki i Rozwoju Ekonomicznego, Uniwersytet Łódzki

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
logistyka, komunikacja, miasto, mieszkańcy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/181

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.29

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.29

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności