Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.zim.10

CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć

Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2012.zim.10

Streszczenie

 

Artykuł podejmuje problematykę zarówno historycznej, jak i współczesnej możliwości zdefiniowania CSR. Celem opracowania jest przegląd definicji społecznej odpowiedzialności biznesu, które pojawiły się w XX wieku, oraz porównanie zebranego materiału z ujęciem, które zainicjowano w XXI wieku. Zanalizowano również opracowanie zaproponowane przez Wayne’a Vissera, który wprost mówi o potrzebie odrodzenia się CSR, ponieważ poprzednio zaproponowane ujęcia się nie sprawdziły.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 

[1] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-miczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF (do-stęp: 15 VIII 2012)

[2] P. Polowczyk, Odpowiedzialność biznesu i podmiotów gospodarczych: definicje, modele, typologia argumentacji, „Zarządzanie zmianami” 2012/1

[3] J. Stecko, Zaufanie a społeczna odpowiedzialność biznesu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing” 2012/2

[4] V. Swaen, Corporate social responsibility: do managers and consumers have the same con-ception of „doing good”?, https://gin.confex.com/gin/archives/2002/papers/010140Swaen. pdf (dostęp: 30 X 2012)

[5] W. Visser, The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business, Wiley, London 2011

[6] W. Visser, CSR.2.0. The Evolution and Revolution of Corporate Social Responsibility [w:] M. Pohl, N. Tolhurst, Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, Wiley, London 2010

[7] http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (dostęp: 10 X 2012)

[8] http://www.csrinternational.org/about/stages (dostęp: 30 XI 2012)

Podsumowanie

TYTUŁ:
CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć

AUTORZY:
Justyna Stecko

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
19 (3/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
CSR 1.0, CSR 2.0, Wayne Visser, społeczna odpowiedzialnośc biznesu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/18

DOI:
10.7862/rz.2012.zim.10

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.zim.10

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności