Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
22 (2/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.15

ANALIZA ZAŁOŻEŃ KONCEPCJI INTEGRACJI TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z INDYWIDUALNYM

Paulina BEŁCH

DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.15

Streszczenie

Głównym celem integracji transportu indywidualnego i zbiorowego jest skłonienie podróżnych
do odbywania podróży multimodalnych. Polega ona na wykorzystaniu w mniej
zaludnionej i skomunikowanej strefie podmiejskiej samochodu, a w mieście – komunikacji
zbiorowej. Podróż taka obywa się etapami, przy wykorzystaniu różnorodnych form przemieszczania,
od podróży pieszych i rowerowych, poprzez komunikację miejską: metro,
tramwaje, trolejbusy, aż po własny samochód. Na szczególną uwagę w tej mierze zasługują
koncepcje: Park & Ride oraz Bike & Ride2.
Wyniki obserwacji prowadzonych przez autorkę wskazują na to, że wiedza znacznej
grupy Polaków na temat koncepcji integracji transportu zbiorowego i indywidualnego w
mieście jest znikoma lub po prostu tej wiedzy brak. Dlatego dobrym pomysłem wydaje się
zaprezentowanie i omówienie rozwiązań, takich jak: Park & Ride, Bike & Ride, Kiss & Ride,
bardziej szczegółowo.
Celem artykułu jest próba zaprezentowania wybranych koncepcji integracji transportu
zbiorowego i indywidualnego, które wykorzystywane są przede wszystkim w dobrze rozwiniętych
miastach Europy Zachodniej – w Pradze, Wiedniu, Kopenhadze czy Berlinie. Postawiony
cel determinuje wybór metody badawczej, jaką jest metoda analizy i krytyki literatury
przedmiotu.
Znajomość opisywanych koncepcji jest szczególnie istotna dla osób zajmujących się logistyką
miejską i pracujących nad rozwiązaniami dotyczącymi rozwiązania problemu kongestii
transportowej i nadmiernego zatłoczenia miast. W artykule opisano istotę zintegrowanego
systemu podróży miejskiej i bardziej szczegółowo omówiono istotę koncepcji: Park &
Ride, Bike & Ride, Kiss & Ride.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Buczyński A., Kopta S., Koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Wołomin na lata
2007-2013, czerwiec 2008 [w:] http://www.zm.org.pl (dostęp: 10.11.2014).
[2] http://edroga.pl/inzynieria-ruchu/komunikacja-publiczna/5546-rower-jako uzupelnienietransportu-
zbiorowego-1-bike-a-ride (dostęp: 10.11.2014).
[3] http://www.ztm.erzeszow.pl/Portals/0/DokumentyDoPobrania/LXXIX_11_2014.pdf (dostęp:
10.11.2014)
[4] Kołodziejski H. Perspektywy i kierunki integracji transportu publicznego w Polsce, Kutno
11 kwietnia 2013 r. [w:] www.zmp.poznan.pl (dostęp:10.11.2014)
[5] Malasek J., Obsługa komunikacyjna centrów miast, WKŁ, Warszawa 1981.
[6] Parkhurst G., Influence of Bus-Based Park and Ride Facilities on Users Car Traffic,
„Transport Policy” 2000, vol. 7, nr 2
[7] Starowicz W., Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach. Ekspertyza, Politechnika
Krakowska, Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu, Kraków 2010, s. 77 [w:]
http://rzecznik.dlalodzi.info/pliki/rzecznik/pisma/starowicz.pdf (dostęp:10.11.2014)
[8] Stienstra S, Park and Ride, okoliczności sprzyjające, warunki i wymagania w świetle doświadczeń
różnych krajów, Zeszyty Naukowo Techniczne SITK w Krakowie, Zeszyt 106,
Kraków 2003.
[9] Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania prze pływami osób i ładunków w miastach,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
[10] Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice 2007.
[11] Szymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
2008.
[12] Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja., Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ZAŁOŻEŃ KONCEPCJI INTEGRACJI TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z INDYWIDUALNYM

AUTORZY:
Paulina BEŁCH

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
22 (2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
podróż multimodalna, zintegrowany system podróży miejskiej, Park
& Ride, Bike & Ride, Kiss & Ride, transport miejski

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/167

DOI:
10.7862/rz.2015.mmr.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności