Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.54

ANALIZA SYTUACJI MŁODYCH LUDZI NA RYNKU PRACY – ROZWAŻANIA TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE

Teresa PIECUCH, Małgorzata PIECUCH

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.54

Streszczenie

Celem opracowania była analiza sytuacji ludzi młodych na polskim rynku pracy. Sytuacja
ta jest bardzo niekorzystna. Młode osoby, mimo że są dobrze wykształcone, są dyskryminowane
ze względu na wiek i brak doświadczeń zawodowych. Niechętnie są zatrudniane,
a pracodawcy, którzy decydują się na ich zatrudnienie, wybierają najczęściej umowy czasowe,
proponują bardzo niskie (minimalne) stawki płac. Wszystko to powoduje, że ta grupa
zagrożona jest wysokim poziomem bezrobocia oraz związanym z tym wykluczeniem, ubóstwem.
Niestety współcześnie nawet wyższe wykształcenie nie gwarantuje już pracy. Co
więcej, zauważa się w tym względzie pewną negatywną prawidłowość – im młodsza i lepiej
wykształcona grupa, tym gorsza jej sytuacja na rynku pracy. W związku z bardzo negatywną
sytuacją ludzi młodych bardzo aktywnych, dobrze wykształconych osób (a jednocześnie
niezadowolonych, sfrustrowanych) podejmuje trudną decyzję o wyjeździe za granicę w celu
poszukiwania zatrudnienia. Skutki nadmiernej emigracji młodzieży są bardzo negatywne zarówno
dla nich samych, jak i dla regionu, w którym mieszkaliby i pracowali, oraz dla gospodarki
całego kraju, która traci w ten sposób tkwiący w nich ogromny potencjał. W kontekście
bardzo trudnej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy istotne wydaje się promowanie
wśród nich kariery przedsiębiorcy. Złagodziłoby to napięcia na rynku pracy, poprawiło sytuację
nie tylko tej grupy wiekowej, przyczyniłoby się do obniżenia poziomu bezrobocia.
Rozważania teoretyczne na temat sytuacji ludzi młodych na rynku pracy zostały w opracowaniu
poparte badaniami własnymi autorek przeprowadzonymi wśród 150 młodych osób
z województwa podkarpackiego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] forsal.pl
[2] fundacja.edu.pl/przedsiębiorczość/_referaty/sesja_IIIa/23.pdf.
[3] http://eurofund.europa.eu.
[4] http://polska.newsweek.pl/eurobarometr--mlodzi-polacy-nie-angazuja-sie-wwolontariat,
76828,1,1.html.
[5] http://wyborcza/biz/biznes/1,100896,13874661,To_nie_jest_swiat_dla_mlodych_ludzi_html.
[6] http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/38-pazdziernik-listopad-2012/na-wyspach-wciazkroluja-
matki-polki.
[7] http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employm
ent_policies/em0054_pl.htm.
[8] Pańków M., Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych,
Warszawa 2012.
[9] Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2013.
[10] Regionalne aspekty rynku pracy, red. A. Organiściak-Krzykowska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,
Warszawa-Olsztyn 2011.
[11] www.kariera.pb.pl.
[12] Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, red. J. Bogdaniecki, W. Piotrowski, PWE, Warszawa 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA SYTUACJI MŁODYCH LUDZI NA RYNKU PRACY – ROZWAŻANIA TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE

AUTORZY:
Teresa PIECUCH (1)
Małgorzata PIECUCH (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania Politechnika Rzeszowska
(2)  

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
ludzie młodzi, rynek pracy, dyskryminacja, bezrobocie, emigracja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/147

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.54

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.54

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności