Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (3/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.36

IMPROVING LABOR MARKET AS A STRATEGIC FACTOR IN ECONOMIC GROWTH

Natalia V. POPROZMAN

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.36

Abstract

The article focuses on the labor market of the Ukraine and the meaning of human resources
for economic growth.
The article deals with the effect of unemployment, which in the Ukraine is not only part
of the market economy, but also the result of specific political and economic factors. The
article deals with the content of research labor market on the brink of social, economic and
psychological aspects. Proposed methodology which applied to determine the emotional
state of the individual and the model of monetary panic on the coverage of mental and emotional
mood of social groups or society as a whole. With increasing polarization in society is
an urgent social justice and protection of the population and the demand for labor as the
main source of income is the primary desire and goal at a time. According to the duality
theory of mathematical programming (as a way of balancing the relationship between employers
and workers), improving the labor market is a priority task, because according to
parameters of official salary and assessment of professional knowledge and skills mathematical
problem has not the solution, has no common points. Therefore the national economy
should be developed according to economic laws, in spite of existing imbalances in the
national economy, the people of the Ukraine deserve adequate assessment of their
knowledge and skills and, therefore, have possibility to exercise their moral and material
needs. Proved that the most important measure of social-economic policy of Ukraine is the
formation of a qualitatively new economy, the basis of which is the humane, rational, efficient
use of labor resources.

Full text (pdf)

References

[1] The concept of humanitarian development of Ukraine for the period until 2020,2011, available
at: https //docs.google/ com/viewe?url=http //www.kultura.pl.ua/images/doks/
koncepciya_hum_rozvytku.pdf.
[2] Lazebna M.V., Quality of employment of people should be in the first place, “Rynok pratsi ta
zajniatist' naselennia”, 2013/3, p. 3.
[3] Vitlins'kyj V.V., Verchenko P.I., Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym
ryzykom [Analysis, modelling and management of economic risk], KNEU, Kyiv 2000.
[4] Tytarenko T.M. , Zhyttievyj svit osobystosti u mezhakh i za mezhamy budennosti [The life of
an individual within and beyond ordinary], Lybid’, Kyiv 2003.
[5] Apatova N.V., Formation of the vector of individual condition of an economic agent, “Sbornik
nauchnikh trudov V Mezhdunarodnoj shkoly-simpoziuma AMUR” 2011, TNU im.
V.I.Vernadskogo, Ukraine, p. 16.
[6] Kolot A.M., Sotsial'no-trudova sfera: stan vidnosyn, novi vyklyky, tendentsii rozvytku [Sociolabour
sector: the state of relations, challenges and trends], Kyivs'kyj Natsional'nyj
ekonomichnyy universytet im. V.Het'mana, Kyiv 2010.
[7] Yemel'ianenko L.M., Sotsial'no-ekonomichni dominanty liuds'koho i tekhnolohichnoho
rozvytku Ukrainy [Social and economic dominants of human and technological development
of Ukraine], NAN Ukrainy, Kyiv 2009.
[8] Statistical Yearbook of Ukraine for 2012, Kyiv 2013.
[9] Zhadan O.V., Sotsial'no-trudovi vidnosyny v umovakh hlobalizatsii: teoriia i praktyka derzhavnoho
rehuliuvannia [Socio-labour relations in the context of globalization: theory and
practice of state regulation], Natsional'na akademija derzhavnoho upravlinnja pry Prezydentovi
Ukrainy, Kharkivs'kyj rehional'nyj instytut derzhavnoho upravlinnia, Kharkiv 2012.
[10] Balanda A.L., Sotsial'ni determinanty natsional'noi bezpeky Ukrainy [Social determinants of
national security of Ukraine], Instytut demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen', Kyiv 2008.
[11] Matematicheskie metody optimizacii i jekonomicheskaja teorija [Mathematical methods of
optimization and economic theory], translated by G.I. Zhukova, F.Ja. Kel’man, Ajris-press,
Moscow 2002.
[12] Honcharov V.M., Riabokon’ M.V., Pozhydaiev A.Ye., Mekhanizm derzhavnoho
rehuliuvannia sotsial'no-trudovykh vidnosyn [Mechanism of state regulation of socio-labour
relations], Noulidzh, Luhans’k 2012.
[13] Libanova E.M., Palij E.M., Rynok pratsi ta sotsial'nyj zakhyst [Labour market and social
security], Osnovy, Kyiv 2004.
[14] Liashenko I.M., Korobova I.M., Horitsyna I.A., Modeliuvannia ekonomichnykh,
ekolohichnykh i sotsial'nykh protsesiv [Modelling of economic, environmental and social processes],
Vydavnycho-polihrafichnyj tsentr „Kyivs'kyj universytet”, Kyiv 2010.
[15] Klebanova T.S., Dubrovina N.A., Poljakova O.Ju., Modelirovanie jekonomicheskoj dinamiki
[Modelling of economic dynamics], 2nd ed., Izdatel'skij dom „INZhJeK”, Kharkiv 2005.

About this Article

TITLE:
IMPROVING LABOR MARKET AS A STRATEGIC FACTOR IN ECONOMIC GROWTH

AUTHORS:
Natalia V. POPROZMAN

AUTHORS AFFILIATIONS:
Associate professor of the Department of Economic Cybernetics, Faculty of Computer Sciences and Economic Cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

JOURNAL:
Modern Management Review
21 (3/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
economics, increase, labour force, duality theory

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/131

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.36

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.36

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności