Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.28

WPŁYW IMPLEMENTACJI ZASAD 5S NA DOSKONALENIE PROCESÓW MAGAZYNOWYCH W WYBRANEJ ORGANIZACJI

Dominik ZIMON, Dušan MALINDŽÁK, Karolina KOLBUSZ

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.28

Streszczenie

Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z wielu metod i narzędzi zarządza-nia jakością, usprawniających zarówno działania logistyczne, jak i produkcyjne – jedną z godnych uwagi jest bezsprzecznie koncepcja 5S. Ideą 5S jest zaprowadzenie i utrzymanie porządku i dyscypliny w miejscu (na stanowisku) pracy. Praktyki 5S są jednym z funda-mentów tworzenia środowiska pracy sprzyjającego działaniom projakościowym, harmonij-nej pracy i ciągłemu doskonaleniu stosunków ludzkich, co przekłada się na efektywność or-ganizacji. Zdaniem jej zwolenników 5S jest jednym z najważniejszych elementów dobrego zarządzania. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie, w jakim stopniu implementacja za-sad 5S może wpłynąć na usprawnienie działań logistycznych w obszarze zarządzania maga-zynem w wybranej organizacji produkcyjnej. Dokonując analizy literatury oraz badając proces implementacji zasad 5S w wybranej organizacji, stwierdzono, że implementacja za-sad 5S w przedsiębiorstwie nie wymaga dużych nakładów. Jest to system prosty i zrozumia-ły, a wprowadzony porządek w krótkim czasie może przynieść wymierne korzyści. Do naj-częściej zauważanych korzyści, które wynikają z wdrożenia zasad 5S zalicza się: uspraw-nienie procesów i płynności pracy, wzrost terminowości, redukcję zbędnych działań, po-prawę higieny i bezpieczeństwa pracy, usprawnienie komunikacji, redukcję liczby defektów i wypadków. Podkreślono również, że implementacja zasad 5S musi być przez pierwsze lata stale monitorowana i doskonalona. Dlatego bardzo istotna jest kwestia nadzoru oraz działań motywacyjnych szczególnie ze strony liderów i kierownictwa organizacji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009, s. 31.
[2] Gazda A., Malindžák D., Logistic process quality assessment, „TRANSPORT & LOGIS-TICS” 2012/25, s. 7.
[3] Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszow-skiej, Rzeszów 2012, s. 12.
[4] Miller P., Systemowe zarządzanie jakością, Difin, Warszawa 2011, s. 447.
[5] Niewczas M., Audit systemu 5-S, „Problemy Jakości” 2010/4, s. 24.
[6] Osada T., The 5-S’s – Five Keys to a Total Quality Environment, OPO, Tokyo 1991, s. 5.
[7] Zimon D., Gawron-Zimon Ł., Wykorzystanie metody QFD do doskonalenia logistycznej ob-sługi klienta, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, s. 1078.
[8] Zimon D., Instrumentarium zarządzania jakością, „Zarządzanie i Marketing” 2011/2, s. 239.
[9] Zimon D., Zarządzanie jakością w logistyce, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 104.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW IMPLEMENTACJI ZASAD 5S NA DOSKONALENIE PROCESÓW MAGAZYNOWYCH W WYBRANEJ ORGANIZACJI

AUTORZY:
Dominik ZIMON (1)
Dušan MALINDŽÁK (2)
Karolina KOLBUSZ (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Politechnika Rzeszowska
(2) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Politechnika Rzeszowska
(3) Nowy Styl Group

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
5S, jakość, logistyka, instrumenty

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/123

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.28

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności