Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.14

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSO-WANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.14

Streszczenie

W czasach, w których proces kreacji i wdrażania innowacji dzięki włączeniu szeroko pojętego tłumu na wszystkich etapach procesu (crowdsourcing), doprowadził do sytuacji, w której przedsiębiorstwa zaczęły pozyskiwać większą liczbę lepszych jakościowo idei, te z kolei zaczęły się przekładać na rzeczywiste innowacje, problematyczne stało się pozyski-wanie środków finansowych na uruchomienie głównie nowych (internetowych) projektów (start-upów) o charakterze innowacyjnym. Rozwiązanie utożsamia się z pojęciem finanso-wania społecznościowego – crowdfundingu – który na przestrzeni ostatnich lat przykuł szczególną uwagę zarówno praktyków biznesu, jak i jego teoretyków. Mimo braku bogatej literatury w tym zakresie, bez wątpienia można dostrzec wzrostowy trend zainteresowania tym pojęciem i jego analizami z punktu widzenia różnych dziedzin nauki (ekonomii, psy-chologii czy socjologii).
Celem pracy jest analiza pojęcia „crowdfunding” oraz wskazanie na podobieństwa i różnice pomiędzy koncepcją crowdsourcingu i crowdfundingu. W celu ukazania jej poten-cjału w początkowej części pracy poddano przeglądowi klasyczne formy finansowania. W pracy przedstawiono również współcześnie funkcjonujące modele crowdfundingu wraz z przykładami, a także przedstawiono etapy działań tworzenia projektu z wykorzystaniem finansowania społecznościowego. W dalszej części pracy przytoczono aktualne statystyki dotyczące crowdfundingu.
W pracy posłużono się metodą desk research, dokonując również autorskiego przeglądu dostępnej literatury przedmiotu. Przyjęto procedurę idiograficzną, ponieważ jej wykorzysta-nie jest najodpowiedniejsze do studium przypadku (portalu Kickstarter), którego cel ma cha-rakter teoriotwórczy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bynghall S., Dawson R., Getting results from crowds, Advanced Human Technologies, Sydney 2011.
[2] Chynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania, Difin, Warszawa 2011.
[3] Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2005.
[4] Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
[5] Dziuba D., Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Pro-blemy Zarządzania” 2012, 10/3.
[6] Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń, Difin, Warszawa 2003.
[7] King S., The Crowdfunding Market Nearly Quadrupled in a Year,
http://isellerfinance.wordpress.com (dostęp: 26.06.2014).
[8] Mymicroinvest 2011. Crowdfunding Market Analysis, Mymicroinvest.com, http://www.slideshare.net/mymicroinvest/mymicroinvestcom-crowdfunding-market-analysis (dostęp: 26.06.2014).
[9] Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, CH Beck, Warszawa 2007.
[10] The Crowd Data Center, eFunding & The State of The Crowdfunding Nation Documenting The Global Rise of eFinance & the eFunding Escalator Headline Edition,
http://ukbi.co.uk/media/Download%20Docs/eFunding_-_The_State_of_ The_Crowdfunding_Nation_1st_HEADLINE_Edition_V2.01.pdf (dostęp: 26.06.2014).

Podsumowanie

TYTUŁ:
CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSO-WANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

AUTORZY:
Maciej Chrzanowski (1)
Sylwia Dziedzic (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
(2) Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
crowdfunding, finansowanie społecznościowe, crowdsourcing

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/109

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.14

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.14

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności