Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
87(4/15), DOI: 10.7862/rm.2015.31

Rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z numerycznym całkowaniem splotu

Magda JOACHIMIAK, Michał CIAŁKOWSKI

DOI: 10.7862/rm.2015.31

Streszczenie

W pracy rozwiązano zagadnienie odwrotne dla liniowego, niestacjonarnego równania przewodnictwa ciepła w walcu. Rozwiązanie otrzymano z zastosowaniem transformaty Laplace'a oraz przedstawiono w postaci splotu funkcji. W całkowaniu splotu zastosowano parametr Θ oraz zbadano wpływ wartości tego parametru na wrażliwość rozwiązania zagadnienia odwrotnego. W badaniach uwzględniono wpływ błędu zabudowy termoelementu oraz stochastycznego błędu pomiaru temperatury na błąd rozkładu temperatury na brzegu walca.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Björck A., Dahlquist G.: Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1983.
 2. Ciałkowski M.: Sekwencyjna i globalna metoda rozwiązania zagadnienia odwrotnego dla równania przewodnictwa ciepła, XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, 2007.
 3. Ciałkowski M.: Wybrane metody i algorytmy rozwiązywania zagadnienia odwrotnego dla równania przewodnictwa ciepła, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1996.
 4. Ciałkowski M., Grysa K.: A sequential and global method of solving an inverse problem of heat conduction equation, J. Theor. Applied Mech., 48 (2010) 111-134.
 5. Ciałkowski M.J., Grysa K.W.: On a Certain Inverse Problem of Temperature and Thermal Stress Fields, Acta Mechanica 36 (1980) 169-185.
 6. Duda P.: Eksperymentalna weryfikacja metody rozwiązywania odwrotnego problemu przewodzenia ciepła, ZN PRz 290, Mechanika, 86 (2014) 191-198.
 7. Guz E., Kącki E.: Pola temperatury w ciałach stałych, PWN, Warszawa 1967.
 8. Chen H-T., Wu X-Y.: Investigation of heat transfer coefficient in twodimensional transient inverse heat conduction problems using the hybrid inverse scheme, Int. J. Numer. Meth. Engng., 73 (2008) 107-122.
 9. Joachimiak M., Ciałkowski M.: Optimal choice of integral parameter in a process of  solving the inverse problem for heat equation, Arch. Thermodyn., 35 2014) 265- 280.
 10. Joachimiak M., Ciałkowski M.: Stabilna metoda rozwiązania brzegowego zagadnienia odwrotnego dla niestacjonarnego równania przewodnictwa ciepła, rozdział w: Analiza systemów energetycznych, pod redakcją: B. Węglowskiego i P. Dudy, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.
 11. Kącki E., Siewierski L.: Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami, PWN, Warszawa 1985.
 12. McLachlan N.W.: Funkcje Bessela dla inżynierów, PWN, Warszawa 1964.
 13. Sokała M.: Metoda analityczno-numeryczna rozwiązywania zagadnień przewodnictwa ciepła z zastosowaniem funkcji cieplnych i operacji odwrotnych, praca doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2004.
 14. Taler J., Duda P.: Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła, WNT, Warszawa 2003.
 15. Taler J., Zima W.: Solution of inverse heat conduction problems using control volume approach, Int. J. Heat Mass Transfer, 42 (1999) 1123-1140.
 16. Wiśniewski S.: Pomiary temperatury w badaniach silników i urządzeń cieplnych, WNT, Warszawa 1983.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z numerycznym całkowaniem splotu

AUTORZY:
Magda JOACHIMIAK (1)
Michał CIAŁKOWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Poznańska
(2) Politechnika Poznańska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
87(4/15)

SŁOWA KLUCZOWE:
zagadnienie odwrotne, przewodnictwo cieplne, wrażliwość rozwiązania

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/159

DOI:
10.7862/rm.2015.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2015.31

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-03-24

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2015-06-22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności