Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
34(4/2015), DOI: 10.7862/re.2015.36

Obliczanie prądów zwarciowych w systemie elektroe-nergetycznym

Krystyna Baran

DOI: 10.7862/re.2015.36

Streszczenie

W artykule przedstawiono rodzaje zwarć. W obliczeniach wielkości zwarciowych posługujemy się normami, które zostały wymienione w artykule. Opisane są wielkości charakterystyczne prądu zwarciowego: prąd zwarciowy początkowy Iκ”, prąd zwarciowy udarowy ip, prąd wyłączeniowy symetryczny Ib , prąd zwarciowy ustalony Iκ, zastępczy cieplny prąd zwarciowy Ith. Źródłem prądu zwarciowego oprócz generatorów są silniki synchroniczne, asynchroniczne i kompensatory
synchroniczne. W przykładzie obliczeniowym pokazano, kiedy należy uwzględniać wpływ silników przyłączonych do sieci. Obliczając prądy zwarciowe należy przeliczać impedancje z jednego poziomu na inny, najczęściej na poziom napięcia w miejscu zwarcia. W artykule przedstawiono cel obliczeń zwarciowych.
Zwarciu zwykle towarzyszy przepływ prądu o wartości znacznie większej niż w warunkach znamionowych. Prądy zwarciowe mogą wywierać działania cieplne i dynamiczne. Cieplne działanie prądów zwarciowych objawia się zniszczeniem lub stopieniem przewodów, izolacji, urządzeń elektrycznych. Duża wartość prądów zwarciowych przyczynia się do powstania sił dynamicznych, które są groźne dla konstrukcji urządzeń elektrycznych oraz izolatorów. W sieciach z punktem
neutralnym izolowanym prądy zwarcia doziemnego nie osiągają dużych wartości, ale ich działanie stwarza niebezpieczeństwo przepięć oraz możliwość porażenia w miejscu zwarcia. W obliczeniach zwarciowych pomija się wszystkie nieliniowości w obwodach zastępczych, parametry poprzeczne elementów obwodu, prądy obciążeniowe, a napięcie w punkcie sieci elektroenergetycznej jest równe napięciu znamionowemu, pomija się regulację przekładni transformatorów. W tworzeniu
modeli matematycznych systemu elektroenergetycznego uproszczenia powinny dawać wartości prądów zwarciowych większe od tych, które można zarejestrować i zmierzyć. W celu ograniczenia skutków zwarć należy dobierać urządzenia do wartości prądów zwarciowych, stosować szybkie i skuteczne zabezpieczenia, stosować dławiki oraz zmianę konfiguracji sieci.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Kacejko P., Machowski J. : Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych, WNT Warszawa 2006
[2] Kahl T.: Sieci elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1984
[3] Kotlarski W.: Sieci elektroenergetyczne, WSiP, Warszawa 1997
[4] Kremens Z., Sobierajski M.: Analiza systemów elektroenergetycznych , WNT Warszawa 1996
[5] Schlabbach J.: Short-circuit Currents ,The Institution of Engineering and Technology, London 2008
[6] Baran K., Kutzner J.: Zbiór zadań z podstaw elektroenergetyki, Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2006.
[7] PN-EN 60909 – 0:2002(U). Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Obliczanie prądów.
[8] PN-EN 60909 – 3:2002(U). Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Prądy podwójnych, jednoczesnych i niezależnych zwarć doziemnych i częściowe prądy zwarciowe płynące w ziemi.
[9] PN-EN 60865 – 1:2002(U). Obliczanie skutków prądów zwarciowych.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Obliczanie prądów zwarciowych w systemie elektroe-nergetycznym

AUTORZY:
Krystyna Baran

AFILIACJE AUTORÓW:
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Wydział Politechniczny, Katedra Elektrotechniki

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
34(4/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
obliczenia zwarciowe, prąd zwarciowy, zwarcia z udziałem silników asynchronicznych, charakterystyczne parametry zwarciowe.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/67

DOI:
10.7862/re.2015.36

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2015.36

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-10-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności